Skip to main content
Skip table of contents

Grondwatergebruiksysteem (GUF)

Documentatie Grondwatergebruiksysteem GUFin productie vanaf 1 november 2022
ScopedocumentScopedocument domein Grondwatergebruik (GU)
GegevenscatalogusCatalogus GUF 1.0
Verslag van publieke consultatieverslag publieke consultatie
Werkafspraken

Werkafspraak GUF - niet openbaarheid put- en filterdiepte

Werkafspraak GUF - Correctie onvolkomenheden

Generieke werkafspraak waardelijsten GUF

Berichtencatalogus innamewebserviceGUF Berichtencatalogus innamewebservice
Handreiking aanleveren BRO-gegevenshandreiking voor het aanleveren van BRO-gegevens
Voorbeeldberichten innamewebserviceGUF Voorbeeldberichten innamewebservice
Berichtencatalogus uitgiftewebserviceGUF Berichtencatalogus uitgiftewebservice
Voorbeeldberichten uitgiftewebserviceGUF Voorbeeldberichten uitgiftewebservice

Berichtenschema's - xsd's en wsdl's

Let op: nog in concept, definitieve versie's volgen na release 1.0 versie

https://schema.broservices.nl/
Overzicht beschikbare operaties domein Grondwatergebruikgrondwatergebruik-overzicht-beschikbare-operaties
URL's publieke REST servicesPublieke REST service
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.