Skip to main content
Skip table of contents

Grondwatergebruiksysteem (GUF)

Documentatie Grondwatergebruiksysteem GUF

in productie vanaf 1 november 2022

Scopedocument

Scopedocument domein Grondwatergebruik (GU)

Gegevenscatalogus

Catalogus GUF 1.0

Verslag van publieke consultatie

verslag publieke consultatie

Werkafspraken

Werkafspraak GUF - niet openbaarheid put- en filterdiepte

Werkafspraak GUF - Correctie onvolkomenheden

Generieke werkafspraak waardelijsten GUF

Berichtencatalogus innamewebservice

GUF Berichtencatalogus innamewebservice

Handreiking aanleveren BRO-gegevens

handreiking voor het aanleveren van BRO-gegevens

Voorbeeldberichten innamewebservice

GUF Voorbeeldberichten innamewebservice

Berichtencatalogus uitgiftewebservice

GUF Berichtencatalogus uitgiftewebservice

Voorbeeldberichten uitgiftewebservice

GUF Voorbeeldberichten uitgiftewebservice

Berichtenschema's - xsd's en wsdl's

Let op: nog in concept, definitieve versie's volgen na release 1.0 versie

https://schema.broservices.nl/

Overzicht beschikbare operaties domein Grondwatergebruik

grondwatergebruik-overzicht-beschikbare-operaties

URL's publieke REST services

Publieke REST service

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.