Skip to main content
Skip table of contents

GPD voorbeeldberichten uitgifte

Deze berichten komen overeen met de GPD berichtencatalogus uitgifte 1.0.3 en zijn getest op de software die in productie staat.File Modified

XML File GPD_O.xml

Sept 05, 2023

XML File GPD_O_DP.xml

Sept 05, 2023

XML File DO_Response_BRO_DO.xml

Sept 05, 2023

XML File DO_Request.xml

Sept 05, 2023

XML File DO_Response_Rejection.xml

Sept 05, 2023

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.