Skip to main content
Skip table of contents

Gerealiseerde BRO wijzigingsverzoeken

In dit overzicht zijn de wijzigingsverzoeken opgenomen die inmiddels binnen de BRO zijn gerealiseerd en beschikbaar zijn voor alle gebruikers.

De lijst is bijgewerkt op 17 juli 2023.

volgnr

Meldingsnummer

BRO servicedesk

Melder

Wijzigingsverzoek

Registratieobject of BRO onderdeel

Gerealiseerd

Argumentatie

Link BRO backlog 

BM[jaartal][maand][volgnr.]

organisatie

veelal samenvatting in de vorm van een user story

De volledige teksten zijn te vinden op volledige teksten BRO wijzigingsverzoeken 

object/domein

of BROsysteem

Alleen voor gebruik binnen programma

234

BM23 06 00265

Rijkswaterstaat

Als gebruiker van het Bronhouderportaal (beheerder cq bronhouderrol)

Wil ik via de zoekfunctionaliteit kunnen zoeken in "Object-ID Bronhouder"

Bronhouderportaal

1e kwartaal 2023

Dit is een logische en reeds onderkende behoefte.

BRO-13313 - BHP: uitbreiding zoekcriteria "aanleveren: op "Object-ID Bronhouder" DONE

223

BM23 05 00034

BRO Servicedesk

Als Admin van het Bronhouder portaal

Wil ik leveringen die Status LV onbereikbaar kunnen doorleveren per project en niet met een beperking van 20 leveringen.

Bronhouderportaal

afgehandeld

Dit betreft een bug. Deze zal in de backlog van het Bronhouderportaal-team worden opgenomen.

BRO-12842

222

BM23 04 00352

BRO Servicedesk

Als gebruiker met een e-mailaccount
Wil ik in de activatiemail zien dat de link maar 48 uur geldig is
Zodat ik begrijp waarom de link niet meer werkt

Bronhouderportaal

afgehandeld

Een dergelijke vermelding is logisch en gewenst bij een notificatie.

gerealiseerd via onderlinge afspraak om door te sturen.

221

BM23 04 00170

BIJ12

Als gebruiker van het BROloket voor GPD

Wil ik de verschillende volumereeksen visueel onderscheiden zien

Omdat de huidige visualisatie verwarrend kan zijn

BROloket
GPD

afgehandeld

De voorgestelde visualisatievoorstellen zullen veel gebruikers helpen om visueel onderscheid te zien en helpt om verwarring tegen te gaan.

BRO-12580

219

BM23 03 00567

Aveco de Bondt

Als dataleverancier in het Bronhouderportaal

Wil ik in de notificatiemail zien van welk project de notificatie afkomstig is

Bronhouderportaal

afgehandeld

Dit is een logisch verzoek.

BRO-12488

215

BM23 03 00072

Prorail

Vanuit ProRail en waarschijnlijk vanuit het hele Civieltechnische veld het verzoek om bij boringen de diepteschaal in NAP maten op te nemen. net zoals bij de sonderingen (presentatie Sondeertrajectdiepte) kan de NAP schaal rechts worden gepresenteerd.

BHR 

BRO loket

1e kwartaal 2023

Dit verzoek, NAP schaal toevoegen aan de visualisatie, wordt als een waardevolle toevoeging gezien voor de gebruiker. Gezien de impact zal dit issue alleen in combinatie met andere stories tav visualisatie van boorprofielen worden uitgevoerd.

BRO-11989

199

BM22 12 00244

Rijkswaterstaat

Trefoil

Als gebruiker van het Bronhouderportaal

Wil ik in de rapportages van het Bronhouderportaal een kolom 'dataleverancier'

Zodat ik weet welke organisatie de gegevens heeft aangeleverd

Bronhouderportaal

1e kwartaal 2023

Dit is functionaliteit die het werk van de bronhouder ondersteund en past binnen de doelstelling van het portaal. Deze functie wordt meegenomen in de huidige optimalisatie-slag van het portaal. 

BRO-11032

197

BM22 11 00249

TNO - Geomodelling

We werken momenteel aan een nieuwe, kleine release van het BRO-model REGIS II. Met deze release wordt het model voorzien van onzekerheidsinformatie van de geometrie (top, basis en dikte) van de in REGIS II gekarteerde hydrogeologische eenheden (in de volksmond ‘de kleilagen’).

Onzekerheidsinformatie van de geometrie is nieuw in REGIS II. In de gegevenscatalogus is er al wel iets over opgenomen, maar die informatie wordt met de nieuwe release achterhaald. Dit betekent dat de gegevenscatalogus moet worden aangepast.

REGIS II

1e kwartaal 2023

Deze wordt in een werkafspraak meegenomen. 

BROSVO-1360 - Aanpassing gegevenscatalogus REGIS II - onzekerheidsinformatie geometrie DONE

194

BM22 09 00246

Rijkswaterstaat

Als bronhouder

Wil ik in het Bronhouderportaal in de rapportages kunnen zien wat volgens IMBRO of IMBRO/A is geleverd

Bronhouderportaal

4e kwartaal 2022

Het verzoek zal generiek worden meegenomen in de doorontwikkeling van onze rapportages. Feitelijk zien we dit als een uitbreiding van bestaande rapportage-functionaliteit. De wijze waarop zal met indiener tzt worden afgestemd.

BRO-10207 - BHP: toevoegen kwaliteitsregime aan rapportage DONE

188

BM22 08 00309

Hutton Geo B.V.

Graag zouden wij als data leveranciers de mogelijkheid hebben de voor ons afgeronde projecten te kunnen archiveren.

Bronhouderportaal

4e kwartaal 2022

Als leverancier wil je ordening aanbrengen in voor jou 'openstaande' projecten. Dit gaat op voor meerdere leveranciers. Relevant verzoek.

BRO-9774

182

BM22 08 00064

Gemeente Dijk en Waard

Als gebruiker (bronhouderrol) van het Bronhouderportaal wil ik kunnen zien welke gebruikers met een e-mailaccount binnen mijn organisatie 2-factorauthenticatie geactiveerd hebben zodat ik weet wie ik moet instrueren

Bronhouderportaal

3e kwartaal 2022

Functionele wens is helder en vaker gevraagd. Waarde is evident voor meerdere bronhouders. Impact is relatief laag en uitvoering wordt gecombineerd met bestaande stories.

BRO-10373

176

BM22 06 00314

Waterlabs B.V.

Als dataleverancier wil ik een IMBRO/A GMN aan kunnen maken zonder dat de buizen de buisstatus 'gebruiksklaar' hoeven te hebben, omdat de buisstatus 'onbekend' is bij de IMBRO/A GMW's

GMN

GMW

3e kwartaal 2022

We beschouwen dit ingebrachte issue als een bug. Dit had in de BRO voorzien moeten zijn. 

BRO-9433 - GMN: verwijderen controles op buisstatus DONE

BROSVO-1244 - GMN inname berichtencatalogus fout herstel TO DO

174

BM22 06 00242

Sweco

Als dataleverancier van GAR
Wil ik dat de IHW stoffenlijst die niet opgenomen zijn in de GAR catalogus toegevoegd worden aan de catalogus

GAR

4e kwartaal 2022

Verzoek is om de laatste stoffenlijst van IHW over te nemen. Dit gaan we doen conform het lopende proces van doorlopende werkafspraak.

BROSVO-1183

168

BM22 05 00248

BRO Servicedesk

Als gebruiker van het Bronhouderportaal

Wil ik in het tabbladen "gebruikers beheren" en "projectautorisaties" zien of een gebruiker een e-mailaccount of eherkenningsaccount heeft

Zodat ik begrijp waarom sommige gebruikers er 2x in staan en zodat ik hierin onderscheid kan maken

Bronhouderportaal

4e kwartaal 2022

Dit is functionaliteit met toegevoegde waarde

BRO-9038

166

BM22 05 00164

Fugro

Als leverancier van BHR-GT

  • wil ik indien ik een StartReport heb aangeleverd en blijkt dat dit eigenlijk een CompleteReport had moeten zijn dit op een makelijke wijze kunnen aanpassen door bv. een leeg EndReport aan te leveren of de mogelijkheid hebben om een StartReport te corigeren met een CompleteReport. 

  • Zodat het duidelijk is dat het object volledig is aangeleverd.  

BHR-GT

afgehandeld

Dit is 'gemiste' functionaliteit. 

BRO-9046

BROSVO-1184

163

BM22 04 00339 & BM22 03 00358

Fugro Innovation & Technology B.V.

Als dataleverancier zouden we graag Limietwaarde aan te passen naar 200000 nT (het dubbele van de huidige limiet). Op het moment komen we een paar opnames tegen waarbij we een paar records van rond de 110000 nT hebben, met een verdubbeling van de limietwaarde zitten we hopelijk altijd goed.

CPT

1e kwartaal 2023

Dit is verwerkt in de huidige catalogus waarin de werkafspraken verwerkt zijn.

BRO-11050

162

BM22 04 00301

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Als dataleverancier van GAR, wil ik de waardelijst van de beoordelingsprocedure uitbreiden, omdat de huidige waardelijst niet voldoet

GAR catalogus

3e kwartaal 2022

Vergelijkbare verzoeken zijn binnengekomen voor GLD. Er zal contact opgenomen worden met RIVM om de uitbreiding van de waardelijst te bespreken.

BROSVO-1093

161

BM22 04 00092

Tauw B.V.

Als data-afnemer wil ik dat de GLD REST-uitgifte consistent is met de documentatie (zie uitgebreide tekst) én dat er meer TVP's uitgegeven worden

GLD REST uitgifte

2e kwartaal 2022

De GLD REST uitgifteservice zal aangepast worden conform nieuwe specificaties. Deze specificaties worden op een later moment uitgewerkt worden en de documentatie wordt daarop aangepast.

BRO-8803

159

BM22 04 00037

Aveco de Bondt

Als dataleverancier wil ik in het Bronhouderportaal gemakkelijk de omschrijving van een project kunnen vinden (Dit was tot voor kort standaard zichtbaar in de machtigingen)

BHP

2e kwartaal 2022

Dit helpt de dataleverancier bij het navigeren. Team BHP kijkt hoe dit kan worden opgepakt bij het aanpassen van het BHP.

BRO-8697 - BHP: omschrijving machtiging terugbrengen in overzicht (bijv middels "tooltip"?) DONE

157

BM22 03 00421

Gemeente Gouda

Als gebruiker van het Bronhouderportaal, wil ik notificaties per project in kunnen stellen, zodat ik niet iedere dag notificaties krijg van de dagelijkse GLD-leveringen

Bronhouderportaal

3e kwartaal 2022

De wens om notificaties 'managebaar' te maken is begrijpelijk en heeft waarde voor gebruikers. We gaan in beheerfase werken aan een overkoepelend concept.

BRO-8955

156

BM22 03 00381

Vitens N.V.

(meerdere bronhouders)

Als dataleverancier, wil ik de waardelijst van het beoordelingsprotocol uitbreiden met het protocol van Vitens

GLD

3e kwartaal 2022

We werken naar een generiek proces voor uitbreiding waardelijsten. Daar zal dit verzoek een plek in krijgen.

BROSVO-1093

154

BM22 03 00270

Gemeente Enschede

Als Bronhouderportaal-beheerder voor meerdere bronhouders wil ik graag in de notificaties zien van welke bronhouder iets afkomstig is, zodat ik weet in welk account ik in moet loggen

Bronhouderportaal

2e kwartaal 2022

Als het mogelijk blijkt te zijn om de bronhouder eenvoudig toe te voegen, dan zal dit gedaan worden.

BRO-8802

150

BM22 03 00108

Gemeente Den Haag

Als gebruiker van het Bronhouderportaal

Wil ik kunnen zoeken op leveringen met behulp van de selectiecriteria "registratiedatum", "leverancier" en "type registratieobject"

Bronhouderportaal

1e kwartaal 2023

idee om te onderzoeken, wellicht onderdeel van meer omvattende functionaliteit (userface leveringen)

BRO-8701

149

BM22 03 00110

Gemeente Den Haag

Als gebruiker van het Bronhouderportaal

Wil ik afgekeurde leveringen in bulk kunnen verwijderen

Zodat ik niet bij iedere afgekeurde levering op de verwijder-knop hoef te drukken

Bronhouderportaal

4e kwartaal 2022

idee om te onderzoeken, wellicht onderdeel van meer omvattende functionaliteit

BRO-8698

147

BM22 03 00049

RWS

Wij zijn als RWS bezig met een aanvullende datakwaliteitscontrole (DKC) welke 'ingeplugd' wordt in het Bronhouderportaal. Hiervoor dient een verrijkingstoken te worden aangemaakt om de koppeling met de DKC tot stand te brengen. Nu is het de rol van Bronhouder die deze tokens kan aanmaken. Dat is niet logisch. Moet het niet de rol Beheerder zijn in Bronhouderportaal die een verrijkingstoken aanmaakt voor de DKC? Want een verrijkingstoken geldt voor de hele Rijkswaterstaat-organisatie, niet voor een afzonderlijk Rijkswaterstaat-project. Verzoek: de autorisatie voor het genereren van verrijkingstokens niet meer bij de rol van Bronhouder, maar uitsluitend bij de rol van Beheerder beleggen.

Bronhouderportaal

2e kwartaal 2022

Dit sluit aan bij het herontwikkelen van de REST interfaces. Deze staat als als feature op de backlog voor het Bronhouderportaal en deze wens nemen we als onderdeel daarvan mee.

BRO-6719

146

BM22 02 00224

Movares Nederland B.V.

Als dataleverancier, wil ik een notificatie kunnen ontvangen wanneer in het Bronhouderportaal bij een levering aangegeven wordt dat overleg gewenst is, zodat ik weet dat er van mij actie wordt verwacht

Bronhouderportaal

3e kwartaal 2022

In een breder perspectief staat verbetering van notificatie-functionaliteit op onze backlog.  (Beheer) We gaan dit verzoek daarin overwegen.

Doorontwikkelen notificatieservice staat gepland voor 2023

BRO-8355

145

BM22 02 00224

Movares Nederland B.V.

Als externe controleur, wil ik een notificatie kunnen ontvangen wanneer er een levering gedaan is die gecontroleerd moet worden, zodat ik weet wanneer er van mij een actie wordt verwacht

Bronhouderportaal

3e kwartaal 2022

In een breder perspectief staat verbetering van notificatie-functionaliteit op onze backlog.  (Beheer) We gaan dit verzoek daarin overwegen.

Doorontwikkelen notificatieservice staat gepland voor 2023

BRO-8354

143

BM22 02 00028

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Als data-afnemer, wil ik over actuele grondwaterstanden kunnen beschikken voor alle actieve grondwatermonitoringsputten die we in onze regio-dataset hebben staan afkomstig uit de GMW SOAP API

GLD Uitgifte

2e kwartaal 2022

Dit verzoek zal meegenomen worden wanneer het 'Uitgifte in samenhang' uitgewerkt wordt. 

BRO-8884

132

BM22 01 00144

Brabantse waterschappen, provincie en Brabant Water

(Brabantse grondwater-beheerpartners)

Als bronhouder, wil ik dat ik met een url naar een registratieobject kan (bijvoorbeeld www.broloket.nl/GMW000000001234) zodat ik QR codes op mijn GMW's kan plakken die uitkomen op die link ("We willen het plaatje uit het BROloket zien")

BROloket

1e kwartaal 2022

Dit levert meerwaarde voor de BRO-gebruikers. Tevens  kan hier een combinatie van functionaliteiten uit het BROloket en Bronhouderportaal worden gemaakt. 

DL-8496 - wens 132 uit CAB DONE

131

BM22 01 00129

Provincie Fryslân

Als gebruiker van het bronhouderportaal, wil ik door kunnen klikken naar de volgende levering in mijn project, zodat ik niet na het bekijken van een levering terug naar het leveringenoverzicht moet, om vervolgens de volgende levering te moeten zoeken en aan te klikken.

Bronhouderportaal

2e kwartaal 2022

Relevant verzoek met lage impact en hoge waarde.

BRO-7973 - BHP: Doorklikken binnen het leveringoverzicht DONE

129

BM22 01 00108

BRO Servicedesk

Als gebruiker van het bronhouderportaal wil ik zien waarom de grafiek en kaart niet meer te raadplegen zijn na doorlevering, omdat ik deze wel verwacht

Bronhouderportaal

BHP

1e kwartaal 2022

Relevant verzoek met  waarde voor de gebruiker en relatief lage impact.

BRO-7937 - BHP: Grafiek en kaartweergave niet meer zichtbaar na doorlevering (BM22 01 00108) DONE

125

BM21 12 00268

BM22 01 00062

Provincie Fryslân

Veldapps

Als gebruiker van het bronhouderportaal

Wil ik in een levering kunnen filteren op niet-valide en afgekeurde leveringen

Bronhouderportaal

4e kwartaal 2022

valide wens

BRO-7936

124

BM21 12 00285

Gemeente Schiedam

Als gebruiker van het bronhouderportaal, wil ik het BRO-ID in de samenvatting van de levering kunnen zien, zodat ik deze kan kopiëren, in plaats van overtypen (als bronhouder wil ik een overzicht van hetgeen ik heb aangeleverd)

Bronhouderportaal

1e kwartaal 2022

Gewenste functionaliteit is raadplegen van transactieregister. Dat is voor langere termijn om over na te denken. Dit concrete verzoek wordt geaccepteerd. 

BRO-7940 - BHP: BRO-ID kopiëren niet meer mogelijk na BHP refactoring okt-dec 2021 (BM21 12 00285) DONE

122

BM21 12 00258

TNO registratiebeheer

Als registratiebeheerder
wil ik op basis van bro-id de dataleverancier en/of bronhouder aan kunnen passen
zodat ik bij een grote aanpassing niet honderden bro-id's handmatig aan hoef te klikken

RBA

4e kwartaal 2022

Er zijn in de toekomst bulkoverzettingen te verwachten. Actueel voor overzetten I&M naar BZK. 

BRO-7928

119

BM21 11 00443

Tauw

Als geohydroloog en beheerder BRO meetnetten wil ik sneller beschikbare gegevens van peilbuizen, meetnetten en standen van het grondwaterdomein in de BRO kunnen ontsluiten met een specifieke geografische selectie waarbij ik de relatie kan leggen tussen GMW, GMN en GLD, zodat ik alleen data opvraag die aan een meetnet

Grondwatermonitoringdomein

3e kwartaal 2022

Het is niet gewenst om gebruik te maken van interne interfaces, die daarvoor niet worden beheerd. Mogelijk dat generieke functionaliteit van een REST service 'uitgifte in samenhang' soelaas kan bieden. Dit  idee willen we verder uitwerken. Overigens maken wij publiekelijke interfaces en zullen geen op maat interfaces maken.

BRO-8805

116

BM21 11 00200

Softwareplein

Op het Softwareplein van vanmorgen werd door enkele leveranciers uitgesproken dat zij het bericht ‘RO+history’ (aanleiding was GMN maar het speelt ook bij andere RO’s) niet alleen voor Imbro/a maar ook voor Imbro zouden willen gebruiken. Reden daarvoor is dat het nu niet mogelijk is om archiefgegevens met Imbro-kwaliteit in één keer aan te leveren.
Graag als issue opvoeren en aan het CAB voorleggen.

div. objecten, starten met GMN en GMW

4e kwartaal 2021

Het heeft relatief veel waarde voor bronhouders/leveranciers dat data met imbro kwaliteit in een 'alles in 1-bericht' kunnen worden aangeleverd. CAB

BROSVO-990BROSVO-991

BRO-7302BRO-7303

113

BM21 11 00104

Waternet, domeinbegeleidingsgroep

Als bronhouder, en eigenaar van grondwaterwinputten, wil ik een uitbreiding van gegevens die niet 'openbaar raadpleegbaar' ic filterdiepte en putdiepte van de put,  zodat deze gegevens niet zijn te herleiden ingeval het een put voor de openbare drinkwatervoorziening betreft.

GUF

1e kwartaal 2022

Het betreft een uitbreiding van het 'niet openbaar' stellen van putgegevens. Deze wens is gedragen door de DBG grondwater en gaat over strategische gegevens. 

BROSVO-993 - GUF werkafspraak: Uitbreiding 'niet openbaar' met filter- en putdiepte DONE

104

BM21 09 00316

MuniSense B.V.

Als softwareontwikkelaar wil ik met een replaceRequest GLD observaties kunnen corrigeren

GLD

1e kwartaal 2022

Valide wens en onderdeel voorziene BRO functionaliteiten/architectuur

BRO-7011

92

BM21 07 00301

Gemeente Velsen

(En meerdere stakeholders)

Als bronhouder van Geotechnische boringen wil ik dat er meer gegevens worden getoond in de grafiek op het Bronhouderportaal, zodat ik beter de gereedstaande boorbeschrijvingen kan controleren.

BHR-GT

Bronhouderportaal

3e kwartaal 2021

Dit is een 2e iteratie van de visualisatie voor Geotechnisch onderzoek (boormonsterbeschrijving), om de bronhouder te faciliteren bij de controle van de leveringen. Deze zal naar verwachting niet volledig de NEN-ISO 14688  volgen. 

BRO-6029

91

BM21 06 00443

Evides

een gewenste uitbreiding van een waardelijst van attribuut  'beoordelingsprocedure ' met de waarde: “Validatieprotocol Evides Waterbedrijf”

GLD

3e kwartaal 2022

Valide wens. Uitbreiding van waardelijst vraagt een juridisch traject. Om die reden zal uitvoering in volgende versie van GLD worden gedaan. Alternatief: voor beoordelingsprocedure wordt voorlopig de waarde 'oordeel deskundige'  gebruikt.

BROSVO-1093

90

BM21 07 00124

Stichting Wageningen Research

Als beheerder van de Geomorfologische kaart wil ik een aanpassing op de vastgestelde standaard (catalogus) zodat deze voldoet aan INSPIRE en de gebruiker de juiste data in de meest bruikbare vorm kan gebruiken

GMM

afgerond

Uit de impactanalyse volgt een grote impact , mn op de standaard, maar ook een hoge waarde. Dit werk zal via de jaarcyclus worden geprioriteerd en gepland.

BROSVO-943

BROK-3388

86

BM21 05 00171

Stichting Wageningen Research

volumetrisch watergehalte cardinaliteit [1] -> veranderen naar [0..1]
entiteit 57: Watergehalte en doorlatendheid bij bepaalde bodemvochtpotentiaal
Let op: ook datarecord moet worden aangepast

SFR

BHR-P

4e kwartaal 2022

In volgende versie van standaard. Dus niet met prio in werkafspraak

BROK-3352

82

BM21 06 00382

Team standaardisatie BRO programma

Als BRO gebruiker wil ik dat de ObservationMetadata:principalInvestigator (uitvoerder) leeggelaten mag worden, zodat IMBRO A gegevens in de BRO kunnen worden aangeleverd.

GLD

3e kwartaal 2021

Noodzakelijk om doorlevering GLD's mogelijk te maken. Lage impact, inmiddels gerealiseerd.

77

BM21 06 00325

Fugro

Het betreft de maatvoering van de steekmonddiameter. Deze heeft een waardebereik van 50 tot 510 en zou gewijzigd moeten worden naar 40 tot 510.
6.3.14.8 steekmonddiameter

BHR-GT

4e kwartaal 2021

Valide wens die aansluit op de gewijzigde praktijk. Impact is hoog ivm aanpassing standaard.

BROK-3346

72

BM21 05 00168

Stichting Wageningen Research

In de catalogus pagina 59, paragraaf 3.16.14 rijpingsklasse , Regel: Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut bodemkundige grondsoort gelijk is aan kleiarmSilt, kleiigSilt, lichteKlei, matigLichteZavel, matigZwareKlei, siltigeLeem, zandigeLeem, zeerLichteZavel, zeerZwareKlei of zwareZavel. Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Verzoek tot wijziging: Aan bovenstaande lijst moet "kleiigeLeem" worden toegevoegd.

SFR

2e kwartaal 2021

Deze wens is opgenomen in de geimplementeerde werkafspraak 'Aanleveren SFR en BHR-P, tranche'

link naar werkafspraak

71

BM21 05 00167

Stichting Wageningen Research

In de SFR-catalogus moet de kardinaliteit van het attribuut 5.3.58.1 bepalingsID veranderen van [1..*] naar [0..*].

SFR

betreft geen wijzigingsverzoek

Het model is toegelicht en daaruit is gebleken dat dit geen wijzigingsverzoek betreft.

70

BM21 05 00174

TNO

Op het tabblad Grondwaterstandsonderzoek (bij een GMW weergave) wordt nu rechtsboven, bij de buisselectie knop, de waarde van de diepte (hoogte) bovenkant monitoringbuis getoond; het is logischer om daar de positie van de bovenkant filter van de monitoringbuis te tonen

BROloket
GLD

2e kwartaal 2021

Betreft een verzoek met lage impact en relatief hoge waarde voor de gebruiker.

DL-7050

68

BM21 04 00037

Stichting Wageningen Research

Als beheerder van modellen wil dat bij de Bodemkaart en Geomorfologische kaart bij het klikken op de kaart dat de pop-up niet over het kaartgedeelte valt dat ik wil bekijken

BROloket

2e kwartaal 2021

De pop up hoort niet 'vast' op het scherm te blijven. Voorheen kon deze met de muis worden verschoven, dit is hersteld.

DL-6797

67

BM21 04 00124

DINO-BRO migratieteam

Als migratieteam willen wij voor de migratie van Gw-standen van DINO naar BRO een “alles-in-één-bericht” voor historische GMN’s ‘a-la GMW’, zodat het mogelijk is om met 1 bericht een historisch GMN te registreren met alle meetpunten ( GMW buis verwijzingen) die na startdatum van het GMN zijn ontstaan.

GMN

Bronhouderportaal

2e kwartaal 2021

Aanlevering in 1 bericht is valide en waardevol. Dit biedt een oplossing voor meerdere BRO gebruikers (mn leveranciers) en het migratieteam.

BRO-5540

65

BM21 04 00112

Waternet

Verzoek om de BRO-GLD codelijsten 6.2 Meetprocedure en 6.6 Beoordelingsprocedure aan te vullen met waardes die verwijzen naar procedures bij Waternet.

GLD

3e kwartaal 2022

Valide verzoek met lage impact. Betreft eveneens wijziging van de standaard, wordt opgepakt bij volgende versie GLD.

BROSVO-1093 - GLD uitbreiden waardelijst met protocol Vitens DONE

61

BM21 04 00056

Particulier

Als gebruiker van het BROloket wil ik via een API appelboordata op kunnen vragen.

BROloket

4e kwartaal 2021

Is opgenomen in backlog BROloket

DL-6974 - ONDERZOEK: REST service voor de appelboor functionaliteit DONE

50

BM21 03 00098

Implementatiesessie B&G

Als gebruiker van de BRO wil ik dat de visualisatie van BHR-GT conform NEN-ISO 14688 is, zodat de visualisatie uniform is aan de gebruikte standaarden in de buitenwereld en herkenbaar is voor mij

BHR-GT

Bronhouderportaal

3e kwartaal 2021

Dit is een 2e iteratie van de visualisatie voor Geotechnisch onderzoek (boormonsterbeschrijving), om de bronhouder te faciliteren bij de controle van de leveringen. Deze zal naar verwachting niet volledig de NEN-ISO 14688  volgen. 

BRO-6029

49

BM20 12 00056

BM21 03 00011

Klankbordgroep (gebruikersplatform BZK)

Kadaster - PDOK

Als gebruiker van PDOK wil ik dat de manier van downloaden voor de BRO-gegevens gelijk is bij verschillende RO's

PDOK

1e kwartaal 2023

Structuur geopackages (object sets) harmoniseren staat op backlog. Ander issue is communicatie over verschillende formats, oa modellen: verzoek aan PDOK om toelichting op betreffende pagina te plaatsen.

BRO LV voor alle objecten standaard geworden.

voor PDOK: communicatie via nieuwe stijl website, livegang 13 april 2023.

44

BM21 02 00144

Trefoil

Als gebruiker van het BROloket wil ik graag GMW-PPO documenten (PPO: geeft gehele materiële historie) op kunnen vragen.

GMW

LV BRO

2e kwartaal 2021

Met in gebruikname van REST services is voorzien in de wens

pagina met REST services

34

BM21 01 00159

Wageningen Environmental Research

Als gedelegeerd bronhouder wil ik het aanleveren van de drie chemische bepalingen uit de catalogus Tranche 3 (pH, organische stof en organisch koolgehalte) facultatief laten.

SFR

BHR-P

2e kwartaal 2021

Is in een werkafspraak verwerkt

werkafspraak bodemkundige chemische analyse SFR en BHR-P

28

BM20 12 00130

BRO servicedesk

Als dataleverancier wil ik een gedelegeerde machtiging kunnen sluiten, zodat mijn onderaannemer geen leveringen meer kan doen.

Bronhouderportaal

3e kwartaal 2021

Dit is een functionaliteit die nodig is vanuit de BRO architectuur. Omissie is opgelost.

BRO-5541

26

BM20 12 00124 &BM20 12 00125

Provincie Fryslân
Wageningen Environmental Research

Als bronhouder wil ik dat mijn geautomatiseerde api-leveringen automatisch gecontroleerd en vastgesteld worden, zodat mijn controleur dit niet handmatig hoeft te doen.

BRO systeem

4e kwartaal 2021

Waarde is ruim > dan impact. Zal met doorontwikkeling worden opgepakt.

BRO-5542

25

BM20 12 00146

Rijksvastgoedbedrijf

Als gebruiker wil ik de GHG en GLG (gemiddeld hoogste resp. laagste gemeten grondwaterstand) kunnen zien, zodat ik deze informatie kan controleren van de geotechnische boringen.

Bronhouderportaal

BHR-GT

4e kwartaal 2021

Waarde is > dan impact. Zal met doorontwikkeling worden opgepakt.

BRO-5543

20

BM20 11 00170

Gemeente Eindhoven

Als gebruiker van het bronhouderportaal wil ik verduidelijking in de terminologie/dat er andere termen gebruikt gaan worden bij het aanleveren van gegevens, zodat deze voor mij logisch zijn

Bronhouderportaal

1e kwartaal 2021

Is geen wijzigingsverzoek gebleken, na toelichting op terminologie.

11

BM20 09 00020

Provincie Noord Holland

Als bronhouder wil ik een label toe kunnen voegen aan een RO waarmee ik aan de buitenwereld aangeef dat ze nog niet compleet zijn (bijvoorbeeld het label 'in transitie').

BRO systeem

GLD

GAR

3e kwartaal 2021, via uitstel aanleverplicht

Door het uitstel dat de bronhouders/ meetnetbeheerders hebben gekregen tot  1 juli resp.1 oktober 2021, is dit verzoek niet meer actueel.

10

BM20 09 00020

Provincie Noord Holland

Als bronhouder wil ik geen terugmeldingen ontvangen op een GAR en GLD die Afgekeurd, Onbeslist of Onbekend als QCstatus hebben, omdat ik al weet dat deze niet goed zijn.

GLD

GAR

3e kwartaal 2021, via uitstel aanleverplicht

Door het uitstel dat de bronhouders/ meetnetbeheerders hebben gekregen tot  1 juli resp.1 oktober 2021, is dit verzoek niet meer actueel.

7

BM20 09 00160

Prorail

Als controleur wil ik een visualisatie zien van een geotechnische boormonsterbeschrijving in het bronhouderportaal, zodat ik weet of ik de levering kan goedkeuren.

BHR-GT

Bronhouderportaal

4e kwartaal 2020

1e iteratie van deze visualisatie was onderdeel van de release december 2020 voor Geotechnisch booronderzoek

BRO-3147

6

BM20 10 00002

Wageningen Environmental Research

Als dataleverancier (van SFR en BHR-P) wil ik een duidelijk protocol voor het wijzigen van standaarden.

SFR

BHR-P

1e kwartaal 2021

Is als vraag behandeld. Blokkerende issues zijn meegenomen in de werkafspraak; voor toekomstige wensen is het BRO wijzigingsproces bedoeld

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.