Skip to main content
Skip table of contents

EPC Inname voorbeeldberichten

Onderstaande voorbeeldberichten zijn gevalideerd aan de ontwerp-XSD-bestanden, en niet getest op de software die in productie zal gaan. Op een nader te bepalen releasedatum zal de software beschikbaar worden gesteld.

Het doel van de voorbeeldberichten staat beschreven  in de EPC berichtencatalogus innamewebservice

Samenhang

Een EPC mijnbouwconstructie is aangelegd of wordt gebruikt onder een zekere mijnbouwwetvergunning. Deze EPL gegevens moeten aanwezig zijn in de LV-BRO voordat de gegevens van een EPC kunnen worden aangeboden.

Daarnaast wordt een zoutcaverne, als een van de vormen van een mijnbouwconstructie, ontsloten door één of meerdere boortrajecten. Deze EPC gegevens van een boorgat moeten aanwezig zijn in de LV-BRO voordat de gegevens van een EPC zoutcaverne kunnen worden aangeboden.

De onderstaande tabel bevat een extra EPL voorbeeldbericht, zodat in onderlinge samenhang de EPC voorbeeldberichten gevalideerd kunnen worden:

  • 01_EPL_StartRegistration.xml: registreert een mijnbouwwetvergunning in het kader waarvan een mijnbouwconstructie kan worden aangelegd of gebruikt.

File Modified

XML File 10_EPC_StartRegistrationBorehole.xml

Sept 05, 2023

XML File 11_EPC_AddBoreholeSegment.xml

Sept 05, 2023

XML File 12_EPC_OwnerChanged.xml

Sept 05, 2023

XML File 13_EPC_LegalStatusChanged.xml

Sept 05, 2023

XML File 14_EPC_EndRegistration.xml

Sept 05, 2023

XML File 20_EPC_StartRegistrationMiningSystem.xml

Sept 05, 2023

XML File 21_EPC_MiningSystemExtended.xml

Sept 05, 2023

XML File 22_EPC_MiningSystemChanged.xml

Sept 05, 2023

XML File 30_EPC_StartRegistrationSaltCavern.xml

Sept 05, 2023

XML File 31_EPC_CavernContourChanged.xml

Sept 05, 2023


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.