Skip to main content
Skip table of contents

BHR-G verslag publieke consultatie 3.09

Dit is het overzicht van de ingediende reacties op de publieke consultatie van catalogus BHR-G versie 3.09: Resultaat-puco-geologisch-booronderzoek-(bhr-g) 17-2-2023.xlsx

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.