Skip to main content
Skip table of contents

Bestanden aanleveren

Wanneer je als medewerker van een bronhouderorganisatie zélf brondocumenten (XML-bestanden) wilt uploaden, dan heb je de rol van Interne Leverancier nodig.

Worden de brondocumenten aangeleverd door een externe organisatie? Dan moet je een machtiging aanmaken. Raadpleeg daarvoor de pagina Machtigingen aanmaken en beheren.


Hoe word ik Interne Leverancier?

Heb je deze rol niet? Dan kan een gebruiker met de rol van projectbeheerder in het betreffende project deze rol toekennen.

De projectbeheerder van het project opent het project en gaat naar het tabblad projectautorisaties.

Ga naar de gebruiker die Interne Leverancier moet worden.

Klik rechts van de gebruiker op Acties.

Klik op voeg nieuwe rol toe.

Selecteer de rol van Interne Leverancier.

Druk op Opslaan.

Staat de gebruiker er nog niet tussen? Dan moet deze persoon eerst nog inloggen met eHerkenning 2+, of moet er een e-mailaccount aangemaakt worden voor deze gebruiker. Raadpleeg hiervoor de pagina gebruiker beheren.

Hoe kan ik XML-bestanden uploaden?

Hiervoor heb je de rol van Interne Leverancier nodig in een project.

Ga naar het Project waarvoor je wilt aanleveren en open het project.

Ga naar het tabblad Leveringen.

Vul desgewenst een label of toelichting in.

Kies de knop +Selecteer brondocumenten of sleep bestanden in het daarvoor bedoelde venster.

De bestanden staan nu klaar om te worden aangeleverd:

Klik op de knop Maak nieuwe levering aan.


Een levering bekijken

Voor de beschikbare mogelijkheden zie: Levering bekijken.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.