Skip to main content
Skip table of contents

Release Sprint 99, releasedatum 31-01-2022

LV BRO en Bronhouder Portaal Release Notes

31-01-2022


Beste mensen,

Hierbij informeren wij u dat versie: Sprint 99 van het team: BRO LV in productie is genomen. Hieronder een lijst van nieuwe functionaliteit, gemarkeerd als (story). Verder zijn er fouten opgelost, verbeteringen / optimalisaties uitgevoerd en soms onderzoeken gedaan.

Merk op dat alleen registratie objecten waarvan de wettelijke ingangsdatum is ingegaan doorgaan naar productie. Dit betekent dat items die zijn gemarkeerd met: FRD (ingangsdatum 1-1-2022), BHR-G BMA (ingangsdatum 1-1-2022) en BHR-G IMBRO/A (ingangsdatum 1-6-2022) alleen worden geactiveerd in acceptatie (feature toggle) en dus niet beschikbaar zijn in productie.

Summary - BHP: deploy op openshift 4, beheerbaar maken; GUF: eerste aanzet

Project - BRO LV

Version - Sprint 99

Planned Release Date - 31-01-2022

Nieuwe functionaliteit

Opgeloste fouten (bugs)

Continue verbetering (taken)

Onderzoeken

Zoals altijd zijn er de sprint reviews en sprintreleases als moment van feedback.

Met vriendelijke groet,

Team BRO LV

Powered by Automated release notes for Jira

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.