Skip to main content
Skip table of contents

GPD voorbeeldberichten uitgifte

Disclaimer - De voorbeeldberichten zijn bedoeld voor ontwikkeling van eigen software om aan te sluiten op de BRO. Onderstaande berichten zijn getest op de BRO-services waarbij attribuutvelden waarden hebben meegekregen. Bij gebruik van deze voorbeeldberichten bij het ontwikkelen van eigen software dienen deze attribuutvelden dan ook te worden aangepast. Deze berichten komen overeen met de GPD berichtencatalogus uitgifte 1.0.3


File Modified

XML File DO_Response_Rejection.xml

Sept 05, 2023

XML File DO_Request.xml

Sept 05, 2023

XML File DO_Response_BRO_DO.xml

Sept 05, 2023

XML File GPD_O_DP.xml

Sept 05, 2023

XML File GPD_O.xml

Sept 05, 2023

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.