Skip to main content
Skip table of contents

GPD voorbeeldberichten inname

Disclaimer - De voorbeeldberichten zijn bedoeld voor ontwikkeling van eigen software om aan te sluiten op de BRO. Onderstaande berichten zijn getest op de BRO-services waarbij attribuutvelden waarden hebben meegekregen. Bij gebruik van deze voorbeeldberichten bij het ontwikkelen van eigen software dienen deze attribuutvelden dan ook te worden aangepast. Deze berichten komen overeen met de GPD berichtencatalogus inname 1.0.1


File Modified

XML File GPD_02_AddReport-202006.xml

Sept 05, 2023

XML File GPD_03_AddReport-202007.xml

Sept 05, 2023

XML File GPD_04_AddReport-202008.xml

Sept 05, 2023

XML File GPD_05_AddReport-202009.xml

Sept 05, 2023

XML File GPD_06_AddReport-202010.xml

Sept 05, 2023

XML File GPD_07_AddReport-202011.xml

Sept 05, 2023

XML File GPD_08_AddReport-202012.xml

Sept 05, 2023

XML File GPD_09_EndRegistration.xml

Sept 05, 2023

XML File GPD_01_StartRegistration.xml

Sept 05, 2023

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.