Skip to main content
Skip table of contents

GLD uitgifte voorbeeldberichten

Disclaimer - De voorbeeldberichten zijn bedoeld voor ontwikkeling van eigen software om aan te sluiten op de BRO. Onderstaande berichten zijn getest op de BRO-services waarbij attribuutvelden waarden hebben meegekregen. Deze berichten zijn niet bedoeld als template om uiteindelijke brondocumenten te genereren.

File Modified

XML File DO_Request.xml

Sept 05, 2023

XML File DO_Response_BRO_DO.xml

Sept 05, 2023

XML File DO_Response_Rejection.xml

Sept 05, 2023

XML File DO_ResponseGLD_DO.xml

Sept 05, 2023

XML File DO_ResponseGLD_DO_DP.xml

Sept 05, 2023

XML File ParseFault.xml

Sept 05, 2023

XML File SoapFault.xml

Sept 05, 2023
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.