Skip to main content
Skip table of contents

Generieke werkafspraak waardelijsten GLD

Voor tussentijdse aanpassingen cq uitbreidingen van de waardelijsten, behorende bij de vastgestelde gegevenscatalogus heeft het BRO programma een generieke werkwijze vastgesteld. Voor meer informatie over deze werkwijze: zie proces generieke werkafspraak waardelijsten. Door deze werkwijze kunnen tussentijdse aanpassingen aan de waardelijsten plaatsvinden zodat niet gewacht hoeft te worden op juridische aanpassing van de gegevensstandaard voor het aanleveren van waardevolle informatie aan de BRO.

Op deze pagina staan de vastgestelde aanpassingen/uitbreidingen van waardelijsten op de gegevenscatalogus van het Grondwaterstandonderzoek (GLD). Deze informatie is met name bedoeld voor bronhouders en hun software- en dataleveranciers binnen het werkveld van Grondwaterstandonderzoek. 

In onderstaande tabel is de naam en omschrijving aangegeven plus informatie over de beschikbaarheid: waarbij de verwachting voor ingangsdatum kan worden weergegeven dan wel de datum waarop de wijziging is released in onze software en dus beschikbaar is voor gebruikers. Onder de tabel is de volledige documentatie weergegeven per wijziging. Via het menu in de rechterbalk kun je rechtstreeks doorklikken naar de betreffende documentatie.

Versioneringstabel

catalogus

versie

aanpassing/aanvulling Waardelijst

naam

omschrijving

datum

status

1.0 in werking getreden:

1 januari 2021GLD 1.0 Aanp_Waardelijst 1

uitbreiding 'procedures'

op verzoek van de organisaties Waternet, Evides, Vitens zijn ‘hun  meet/beoordelingsprocedures toegevoegd aan de respectievelijke uitbreidbare waardelijsten

12 september 2022

released, beschikbaar
Aanpassingen Waardelijsten

1.0 Aanp_Waardelijst 1

6.2 Meetprocedure (waardelijst van 5.3.8.2 meetprocedure)

Toegevoegd zijn:

  • waternetMeetprocedure
  • vitensMeetprotocolGrondwater

6.6 Beoordelingsprocedure (waardelijst van 5.3.8.6 beoordelingsprocedure)

Toegevoegd zijn:

  • waternetBeoordelingsprocedure
  • vitensBeoordelingsprotocolGrondwater
  • validatieprocedureEvidesWaterbedrijf

Beschrijving codes GLD uitbreiding waardelijsten procedures

6.2 Meetprocedure


waardeIMBROIMBRO/AOmschrijving
waternetMeetprocedureVVDe door Waternet gehanteerde procedure voor het meten van grondwaterstanden en stijghoogten
vitensMeetprotocolGrondwaterVVHet meetprotocol grondwaterstanden en stijghoogten van Vitens
6.6 Beoordelingsprocedure


waardeIMBROIMBRO/AOmschrijving
waternetBeoordelingsprocedureVVDe door Waternet gehanteerde procedure voor het beoordelen van grondwaterstanden en stijghoogten
vitensBeoordelingsprotocolGrondwaterVVHet protocol voor het beoordelen van grondwaterstanden en stijghoogten van Vitens
validatieprocedureEvidesWaterbedrijfVVDe procedure voor het valideren van grondwaterstanden en stijghoogten van Evides
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.