Skip to main content
Skip table of contents

Conflicten op basis van buislengte

Bij het wijzigen van buislengtes door het gebruik van de brondocumenten GMW-Inkorten en GMW-oplengen kunnen er tegenspraken ontstaan. Bijvoorbeeld door het weghalen (delete) van een tussenliggende GMW-oplengen kan de in chronologie opvolgende GMW-Inkorten op dezelfde deze buis langer zijn dan in de voorliggende gebeurtenis. Dit ontstaat niet alleen bij delete, maar ook bij aanvullingen, vervangingen en zoals hier beneden is gedemonstreerd verplaatsingen.

De dataleverancier heeft hier een fout gemaakt, vermoedelijk in de plaats waar de "buisOpgelengd" (ten gevolge van GMW-oplengen) naartoe is verplaatst (11-10-1990). Dus na de gebeurtenis "buisIngekort". De nieuwe plek is weergegeven in  blauw. De oorspronkelijke gebeurtenis "buisOpgelengd"op datum 11-08-1990 verdwijnt dan (uitgegrijsd hier). Grijs geeft dus aan waar de gebeurtenis vandaan komt en blauw waar deze onder invloed van de verplaatsactie naar toe gaat.

Echter, in buis 1 ontstaat op dat moment een tegenstrijdigheid (weergegeven door de rode gemarkeerde tekst).  De gebeurtenis "buisIngekort" met buislengte 5.1 m komt niet meer overeen met een brondocument "GMW-Inkorten". De buislengte bij de in chronologie voorliggende gebeurtenis (putIngericht) was tenslotte 5 m.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.