Documentatie Grondwatersamenstellingsonderzoek GAR

Productie (vanaf  1 januari 2021)

versie 1.0

ScopedocumentScopedocument GAR
GegevenscatalogusGebruikersvriendelijke versie catalogus GAR 1.0
Verslag van publieke consultatien.v.t.
Werkafspraken (cumulatieve evt.)

Werkafspraak samenhang Grondwatermonitoringdomein

Generieke werkafspraak GAR stoffenlijst &

De actuele lijst zelf

Uitbreiding GAR waardelijsten ‘procedures’

storymap

Storymaps grondwatermonitoring

Berichtencatalogus innameservicesBerichtencatalogus innameservices GAR
Voorbeeldberichten innameservicesVoorbeeldberichten innameservices GAR
Berichtencatalogus uitgifteservicesBerichtencatalogus uitgifteservices GAR
Voorbeeldberichten uitgifteservicesVoorbeeldberichten uitgifteservices GAR

Berichtenschema's - xsd's en wsdl's

https://schema.broservices.nl/
URL's publieke REST servicespublieke REST service
Voorbeeldberichten aanleveren GM in samenhangAanleveren grondwatermonitoring in samenhang