Documentatie Grondwaterstandonderzoek GLD

Productie (vanaf  1 januari 2021)

versie 1.0

ScopedocumentScopedocument GLD 1.2
Gegevenscatalogus

Gebruikersvriendelijke versie catalogus GLD 1.0

Verslag van publieke consultatien.v.t.
Werkafspraken (cumulatieve evt.)

Werkafspraak samenhang Grondwatermonitoringdomein

Werkafspraak: ‘Organisatienaam Grondwaterstandonderzoek (GLD)’

storymap

Storymaps grondwatermonitoring

Berichtencatalogus innameservicesBerichtencatalogus innameservices GLD
Voorbeeldberichten innameservicesVoorbeeldberichten innameservices GLD
Berichtencatalogus uitgifteservicesBerichtencatalogus uitgifteservices GLD
Voorbeeldberichten uitgifteservicesVoorbeeldberichten uitgifteservices GLD

Berichtenschema's - xsd's en wsdl's

https://schema.broservices.nl/
URL's publieke REST servicespublieke REST service
Voorbeeldberichten aanleveren GM in samenhangAanleveren grondwatermonitoring in samenhang
CSV uitgifte GLD (prototype)Grondwaterstandonderzoek (GLD) (broservices.nl)