Voor de deelverzamelingen onder het booronderzoek zijn de volgende storymaps gemaakt:

Het proces van booronderzoek

Booronderzoek in de basisregistratie ondergrond, vakgebieden en classificatiemethoden - juli 2021