Skip to main content
Skip table of contents

Werkafspraak Grondwatergebruiksysteem (GUF) “Alternatieve oplossing optionele gegevens”

Titel

Deze werkafspraak gaat over het op een andere wijze modelleren van optionele Geometrie en energiekenmerken in de catalogus van de standaard Grondwatergebruiksysteem (GUF).

Behorende bij

Basisregistratie Ondergrond Catalogus Grondwatergebruiksysteem (GUF): Geonovum Informatiemodel, Versie ter vaststelling 23 juni 2021

Doelgroep

Softwareontwikkelaars, in de eerste plaats het bouwteam Landelijke voorziening/Bronhouderportaal (LVBRO/BHP).

Korte samenvatting

Het bouwteam constateerde dat in de GUF catalogus de geometrie van de Ontwerpbodemlus, de geometrie van de Gerealiseerde bodemlus en energiekenmerken geen waarde mogen hebben. Dat is voor Bouw voor deze twee attributen niet te realiseren (nillable is voor deze datatypes niet realiseerbaar). Het verzoek is via een werkafspraak een alternatieve oplossing te borgen.

Ingangsdatum en afloopdatum

Met ingang van de inwerkingtreding van de 1.0 versie van de catalogus GUF per 1-7-2022 is deze van kracht tot de volgende versie van de catalogus in werking treedt (datum nog niet gepland).

Aanleiding

Het bleek dat de geometrie van de Ontwerpbodemlus en de geometrie van de Gerealiseerde bodemlus de optie ‘Mogelijk geen waarde’ hebben.

Deze optie komt vaker voor om een gegeven optioneel te maken echter in dit geval is het datatype van deze gegevens een geometrie. Deze combinatie was nog niet eerder voorgekomen in de BRO. De optie ‘Mogelijk geen waarde’ implementeren voor een geometrie bleek lastig.

Het implementeren van de optie ‘Mogelijk geen waarde’ bij de energiekenmerken bleek lastig, omdat het een gegevensgroeptype betrof. Ook dit was nog niet eerder voorgekomen in de BRO.

Werkafspraak

Voor ontwerpinstallatie met de gegevensgroep energiekenmerken komen de mogelijkheden ”geen waarde = ja” en de “Reden geen waarde” te vervallen en worden vervangen door een Regel IMBRO/A. Voor IMBRO/A gegevens mag de gegevensgroep ontbreken wanneer de waarde van het attribuut installatiefunctie gelijk is aan openBodemenergiesysteem of geslotenBodemenergiesysteem.


De bestaande regel blijft bestaan: De gegevensgroep moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut installatiefunctie gelijk is aan openBodemenergiesysteem of geslotenBodemenergiesysteem. De gegevensgroep mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.

Deze lichte variant van een werkafspraak komt met een verwijzing naar de gebruiksvriendelijke versie van de GUF catalogus: https://broprogramma.github.io/GUF/ waarin de werkafspraak is verwerkt. Huidige catalogus ter vaststelling is aangeboden en staat op https://docs.geostandaarden.nl/bro/guf/.

De gekozen oplossing, na overleg met team LVBRO/BHP en standaardisatie, is als afgesproken:

 • Entiteit Ontwerpinstallatie, gegevensgroep energiekenmerken
  • Regels: De gegevensgroep moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut kwaliteitsregime gelijk is aan IMBRO en de waarde van het attribuut installatiefunctie gelijk is aan openBodemenergiesysteem of geslotenBodemenergiesysteem
  • Regels IMBRO/A: Voor IMBRO/A gegevens mag de gegevensgroep afwezig zijn.
  • Mogelijk geen waarde: Nee
  • Reden geen waarde: vervalt

Was:

Wordt:

 • Entiteit Ontwerpbodemlus, attribuut geometrie
  • Kardinaliteit: 0..1
  • Regels: Voor IMBRO gegevens moet het attribuut aanwezig zijn.
  • Regels IMBRO/A: Voor IMBRO/A gegevens mag het attribuut afwezig zijn.
  • Mogelijk geen waarde: Nee
  • Reden geen waarde: vervalt

Was:

Wordt:

 • Entiteit Gerealiseerde bodemlus, attribuut geometrie
  • Kardinaliteit: 0..1
  • Regels: Voor IMBRO gegevens moet het attribuut aanwezig zijn.
  • Regels IMBRO/A: Voor IMBRO/A gegevens mag het attribuut afwezig zijn.
  • Mogelijk geen waarde: Nee
  • Reden geen waarde: vervalt

Was:

Wordt:

 • Verkenning
  • Associatie relatie gerelateerde verkenning vanuit Gerealiseerde put naar Verkenning
   • Kardinaliteit wordt 0..1 (i.p.v. 0..*)

Was:

Wordt:

  • Associatie relatie gerelateerde verkenning vanuit Gerealiseerde bodemlus naar Verkenning
   • Kardinaliteit wordt 0..1 (i.p.v. 0..*)

Was:

Zie bovenstaande afbeelding

Wordt:

Zie bovenstaande afbeelding

  • Entiteit Verkenning
   • Definitie: De verkenning(en) die is/zijn uitgevoerd voorafgaand aan de plaatsing van de constructie.
   • Toelichting: Er kunnen meerdere verkenningen zijn uitgevoerd. Het kan bijvoorbeeld gaan om een booronderzoek met een boormonsterbeschrijving maar ook bijvoorbeeld een boormonsteranalyse, een boorgatmeting of een sondering. Van elke uitgevoerde verkenning wordt de identificatie geregistreerd.

Was:

Wordt:

  • Entiteit Verkenning, attribuut BRO-ID
   • Kardinaliteit: 1..* (i.p.v. 0..*).

Was: 

Zie bovenstaande afbeelding

Wordt:

Zie bovenstaande afbeelding


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.