Skip to main content
Skip table of contents

GUF Voorbeeldberichten innamewebservice

Per 7 juli 2022 wordt een MVP beschikbaar gesteld voor gebruikers. In dit MVP zijn twee operaties beschikbaar: GUF_StartRegistration en GUF_AddRealisedInstallation. De overige operaties zijn (voor een deel) gereed in ontwerp en zullen na 7 juli 2022 worden gebouwd in een volgende iteratie van GUF. De nog niet beschikbare operaties zijn hier onder uitgegrijsd.

Aanvullend: onderstaande voorbeeldberichten zijn gevalideerd aan de ontwerp XSD-bestanden, en niet getest op de software.


De onderstaande tabel bevat een opsomming van beschikbare voorbeeldberichten, hun intentie en een summiere beschrijving van de inhoud. De eerste 6 voorbeeldberichten zijn gebaseerd op het scenario in de bijlage van de GUF gegevenscatalogus.

NaamDoel en inhoud
01_GUF_StartRegistration.xmlEr wordt een vergunning voor grondwaterontrekking verleend. De grondwaterontrekking bestaat uit een installatie met 1 grondwaterontrekkingsput. In de LV BRO worden de volgende objecten opgevoerd.
02_GUF_NewLicence.xmlEr wordt een wijzigingsvergunning verleend waarbij de maximale putcapaciteit van de ontwerpinstallatie is verhoogd.
03_GUF_AddRealisedInstallation.xmlDe gerealiseerde installatie en put worden geregistreerd.
04_GUF_NewLicence.xmlEr wordt een wijzigingsvergunning verleend voor het toevoegen van een extra put aan de installatie.
05_GUF_ExpandRealisedInstallation.xmlDe extra gerealiseerde put wordt geregistreerd.
06_GUF_ClosureRealisedPart.xmlDe gerealiseerde installatie en de putten worden buiten werking gesteld.
10_GUF_EndLicenseBeëindigen van een recht tot het gebruik van grondwater door het grondwatergebruiksysteem.
11_GUF_GeometryRealisedSurfaceInfiltrationAanpassen van de geometrie van de oppervlakte infiltratie van een gerealiseerde installatie van het grondwatergebruiksysteem.
12_GUF_HeightMelden van de verandering van de hoogte van het maaiveld t.o.v. NAP, waarbij de putdiepte en de diepte van de bovenkant van het filter ook zijn veranderd.
13_GUF_WellFunctionMelden van de verandering van de putfunctie van een gerealiseerde installatie van het grondwatergebruiksysteem.
14_GUF_ClosureBeëindigen van de registratie van het grondwatergebruiksysteem.

20_replace_GUF_AddRealisedInstallation

Correctie door het vervangen op de tijdlijn van een eerder geregistreerde toevoeging van een gerealiseerde installatie.
21_insert_GUF_NewLicenceCorrectie door het invoegen in de tijdlijn van een niew recht.
22_move_GUF_ClosureCorrectie door het verplaatsen op de tijdlijn van een eerder geregistreerde beëindiging van de registratie van het grondwatergebruiksysteem.
23_delete_GUF_ClosureCorrectie door het verwijderen uit de tijdlijn van een eerder geregistreerde beëindiging van de registratie van het grondwatergebruiksysteem.

File Modified

XML File 01_GUF_StartRegistration.xml

Sept 05, 2023

XML File 02_GUF_NewLicence.xml

Sept 05, 2023

XML File 03_GUF_AddRealisedInstallation.xml

Sept 05, 2023

XML File 04_GUF_NewLicence.xml

Sept 05, 2023

XML File 05_GUF_ExpandRealisedInstallation.xml

Sept 05, 2023

XML File 06_GUF_ClosureRealisedPart.xml

Sept 05, 2023

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.