Skip to main content
Skip table of contents

Grondwaterproductiedossier (GPD)

Documentatie Grondwaterproductiedossier GPDAcceptatie (vanaf 1 juli 2022 in productie)
GegevenscatalogusGPD gebruiksvriendelijke catalogus 0.99 - 23 juli 2021
ScopedocumentScopedocument domein Grondwatergebruik (GU)
Verslag van publieke consultatieverslag publieke consultatie
Berichtencatalogus innamewebserviceGPD berichtencatalogus innamewebservice
Voorbeeldberichten innamewebserviceGPD voorbeeldberichten inname
Berichtencatalogus uitgiftewebserviceGPD berichtencatalogus uitgiftewebservice
Voorbeeldberichten uitgiftewebserviceGPD voorbeeldberichten uitgifte

Berichtenschema's - xsd's en wsdl's

Let op: nog in concept, definitieve versie's volgen na release 1.0 versie

https://schema.broservices.nl/
Overzicht beschikbare operaties domein Grondwatergebruikgrondwatergebruik-overzicht-beschikbare-operaties
URL's publieke REST servicesREST services voor GUF volgen in de loop van 2022
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.