Skip to main content
Skip table of contents

Grondwatergebruik - overzicht beschikbare operaties

Per 1 juli 2022 gaat de eerste iteratie van de registratieobjecten Grondwatergebruiksysteem en Grondwaterproductiedossier in productie. Niet alle operaties zijn in deze eerste iteratie gebouwd en opgeleverd. Hier onder vind je in de groen gearceerde cellen de beschikbare operaties per 1 juli 2022.
Bron datum 28-mrt-22SourceDocumentRegistrerenUitgifteCorrigeren


registrationRequestbusiness rules
replaceRequestinsertRequestmoveRequestdeleteRequest
GPDGPD-StartRegistratiex

x
x
GPD-ToevoegingRapportagex

x
xx
GPD-Beeindigingxxx
geopackage


GUFGUF_StartRegistrationx

x
x
GUF_NewLicencex

xxxx
GUF_EndLicensex


xxx
GUF_AddRealisedInstallationx

xxxx
GUF_ExpandRealisedInstallationx

xxxx
GUF_GeometryRealisedSurfaceInfiltrationx

xxxx
GUF_Heightx

xxxx
GUF_WellFunctionx

xxxx
GUF_ClosureRealisedPartx


xxx
GUF_Closurexxx

werkafsprakenx


geopackage


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.