Skip to main content
Skip table of contents

Catalogus SFR

Hier vind u de de gegevenscatalogus voor Bodemkundig Wandonderzoek (SFR). Versie 2.0 hoort bij versie 2.0 van de software welke op 1 juli 2021 in productie is gegaan (tranche 3 van het programma)

Vanaf 1 januari 2019 tot 1 juli 2021 stond versie 1.0 voor SFR in productie (tranche 2). De samenhangende documentatie, inclusief gegevenscatalogus 1.0 vind u via deze link Documentatie SFR versie 1.0

product (*versiedatum in werkingpublicatiedatum
Juridische gegevenscatalogus1.0 uit productie1-1-2019
Gebruiksvriendelijke gegevenscatalogus SFR2.0 in productie1-7-202125 maart 2020

(*    De juridische versie van de catalogus, betreft de versie zoals deze is opgenomen in de Regeling Basisregistratie Ondergrond. In de gebruiksvriendelijke versie zijn toelichtingen op de catalogus opgenomen en de betreffende versie is 'klickable' gemaakt.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.