Skip to main content
Skip table of contents

Mijnbouwconstructie (EPC)

Documentatie Mijnbouwconstructie EPC

Acceptatie (vanaf datum 1 juli 2022 in productie)

Scopedocumentscopedocument domein Mijnbouwwet versie 0.99
Gegevenscatalogusgebruikersvriendelijke versie catalogus EPC v0.99
Verslag publieke consultatieverslag publieke consultatie versie 0.9
StorymapStorymap Mijnbouwwet
Berichtencatalogus innameservicesEPC Berichtencatalogus innamewebservice
Voorbeeldberichten innameservicesEPC Inname voorbeeldberichten
Berichtencatalogus uitgifteservicesEPC Berichtencatalogus uitgiftewebservice
Voorbeeldberichten uitgifteservicesEPC Uitgifte voorbeeldberichten

Berichtenschema's - xsd's en wsdl's

Let op: nog in concept, definitieve versie's volgen tijdens in productie name.

https://github.com/BROprogramma/EPC/tree/master/XSD
URL's publieke REST servicesREST services voor EPC volgen in de eerste helft van 2022
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.