Voor de registratieobjecten van het domein Mijnbouwwet is de volgende storymap gemaakt:

Storymap Mijnbouwwet - 5 mei 2021