Deze berichten komen overeen met de GMN Berichtencatalogus innamewebservice 1.2.0 en zijn getest op de software die in productie staat.

Toegevoegd ten opzichte van de voorgaande versie zijn voorbeeldberichten voor het corrigeren van een GMN_StartRegistration brondocument. Daarnaast zijn er GMW voorbeeldberichten toegevoegd, die gebruikt kunnen worden voor de buisverwijzingen in de GMN voorbeeldberichten.

De voorbeeldberichten worden beschreven in de GMN Berichtencatalogus innamewebservice.

Een mogelijk scenario is om de voorbeeldberichten in alfabetische volgorde aan te bieden bij de demo-omgeving van het bronhouderportaal, waarbij de BRO-ID van de GMW putten moeten worden ingevuld bij de buisverwijzingen van de GMN voorbeeldberichten en waarbij het BRO-ID van het GMN grondwatermonitoringnet moet worden ingevuld in de aanvul- en correctieverzoeken.

De voorbeeldberichten voor het corrigeren van een GMN_StartRegistration brondocument zijn wel gevalideerd tegen de XSD-bestanden met de berichtdefinities, maar zijn nog niet getest op de software; een enkele fout in de voorbeeldberichten kan dus niet uitgesloten worden.