Documentatie Grondwatermonitoringnet GMN

Productie (vanaf  1 januari 2021)

versie 1.0

Scopedocument

Scopedocument GMN 1.2

GegevenscatalogusGebruikersvriendelijke versie catalogus GMN 1.0
Verslag van publieke consultatien.v.t.
Werkafspraken (cumulatieve evt.)Werkafspraak samenhang grondwatermonitoring in samenhang
storymap

Storymaps grondwatermonitoring

Berichtencatalogus innameservicesBerichtencatalogus inname GMN
Voorbeeldberichten innameservicesVoorbeeldberichten inname GMN
Berichtencatalogus uitgifteservicesBerichtencatalogus uitgifte GMN
Voorbeeldberichten uitgifteservicesVoorbeeldberichten uitgifte GMN

Berichtenschema's - xsd's en wsdl's

https://schema.broservices.nl/
URL's publieke REST servicespublieke REST service
Voorbeeldberichten aanleveren GM in samenhangAanleveren grondwatermonitoring in samenhang