Skip to main content
Skip table of contents

BHR-GT voorbeeldberichten uitgifte


Deze versie is onderdeel van de documentatie voor versie 2.1 BHR-GT die momenteel in Acceptatie staat. De berichten zijn nog volledig gevalideerd tegen de laatste versie 2.1. Voorzien is dat versie 2.1 per 1 juli 2021 in productie zal gaan.

File Modified

XML File DC_Request_BoundingBox.xml

Sept 05, 2023

XML File DC_Request_Cirkel.xml

Sept 05, 2023

XML File DC_Request_Cirkel_error.xml

Sept 05, 2023

XML File DC_ResponseAfwijzing.xml

Sept 05, 2023

XML File DC_ResponseLevering.xml

Sept 05, 2023

XML File DC_ResponseParseFault.xml

Sept 05, 2023

XML File DC_ResponseSoapFault.xml

Sept 05, 2023

XML File DO_Request.xml

Sept 05, 2023

XML File DO_ResponseAfwijzing.xml

Sept 05, 2023

XML File DO_ResponseBHR_GT_O_DP.xml

Sept 05, 2023

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.