Skip to main content
Skip table of contents

BHR-GT voorbeeldberichten inname

Deze versie is onderdeel van de documentatie voor versie 2.1 BHR-GT die momenteel in Acceptatie staat. De berichten zijn nog volledig gevalideerd tegen de laatste versie 2.1. Voorzien is dat versie 2.1 per 1 juli 2021 in productie zal gaan.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.