Skip to main content
Skip table of contents

GMN Berichtencatalogus innamewebservice

Inleiding

Dit document beschrijft hoe een bronhouder en/of dataleverancier de gegevens over een grondwatermonitoringnet (GMN) kan opnemen in een verzoek voor de Basisregistratie Ondergrond (BRO).

Het document veronderstelt dat de lezer bekend is met de GMN gegevenscatalogus en het Bronhouderportaal. Nadere informatie is te vinden op www.basisregistratieondergrond.nl.

Het document veronderstelt dat de lezer beschikt over de kennis en vaardigheid om een XML-bestand te lezen en te schrijven.

De focus van het document ligt op het beschrijven van de structuur van de mogelijke berichten aan de hand van enkele voorbeelden. Andere zaken zoals definitie, kardinaliteit, domein en bedrijfsregels met betrekking tot de gegevensinhoud van de berichten staan in de gegevenscatalogus. Vervolgstappen, zoals het valideren (testen), aanbieden en verwerken van een BRO-verzoek, staan beschreven in het Bronhouderportaal (zie www.basisregistratieondergrond.nl).

De correctieverzoeken (replaceRequest, insertRequest, moveRequest en deleteRequest) zijn alleen beschikbaar voor het brondocument GMN_StartRegistration; voor de andere brondocumenten zijn de correctieverzoeken op dit moment buiten scope.

Leeswijzer

Dit document behandelt de volgende onderwerpen:

  • Een aantal voorbeeldberichten met toelichtingen.
  • Overzicht van enumeraties (niet-beheerde waardenlijsten) met hun toegestane waarden.
  • Overzicht van codelijsten (beheerde waardenlijsten) met verwijzingen (URL's) naar de websites met toegestane waarden.
  • Een vertaaltabel, aan de hand waarvan, gegeven de Engelstalige naam van een entiteit of een attribuut, de Nederlandse naam in de gegevenscatalogus kan worden opgezocht.
  • Een beschrijving van GMN als een object met levensloop, gebeurtenissen, formele geschiedenis, materiĆ«le geschiedenis en aanvullende regels in relatie tot de GMN gegevenscatalogus.
  • Overzicht van BRO-verzoeken.
  • Overzicht van GMN-brondocumenten.
  • Een aantal voorbeeld scenario's, waarin met behulp van een verschillende reeksen van opeenvolgende BRO-verzoeken de tijdlijnen van diverse gegevens worden opgebouwd.

Contactinformatie

Algemene informatie, documentatie en voorbeeld XML-berichten kunt u vinden op www.basisregistratieondergrond.nl.

Heeft u een vraag over de BRO? Wij staan voor u klaar om u te helpen.

Voor vragen, suggesties of opmerkingen kunt contact opnemen met de BRO Servicedesk via een mail naar support@broservicedesk.nl .

Als u toegang heeft tot de BRO Selfservicedesk (alleen via desktop of laptop), kunt u daar inloggen en uw vraag stellen voor een extra snelle afhandeling.

Of bel ons op telefoonnummer 088 - 8664 999. Wij zijn op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur bereikbaar.

Versiehistorie

VersieDatumOmschrijving
0.112-02-2019Increment 1: Algemene gegevens en eerste opzet buisverwijzing.
0.226-08-2019Increment 2: Alleen algemene gegevens, geen buisverwijzing.
0.328-02-2020Increment 3: Gebaseerd op versie 0.99 van de gegevenscatalogus; correctieverzoeken in hoofdstuk 2 en 4 nog buiten scope.
1.006-03-2020Increment 3: Definitieve eerste versie gebaseerd op versie 0.99 van de gegevenscatalogus.
1.118-12-2020Feature team correcties: maximaal 1 meetpunt in de brondocumenten GMN_MeasuringPoint, GMN_MeasuringPointEndDate en GMN_TubeReference.
1.1.123-12-2020Verwijzing naar (test-)voorbeeldberichten op BRO productomgeving
1.1.222-02-2021ReplaceRequest en MoveRequest geactiveerd voor GMN_StartRegistration.
1.1.322-02-2021Pagina redactioneel grondig gehherstructureerd.
1.1.424-03-2021Omschrijving bij Partialdate uitgebreid.
1.1.525-03-2021TIP "Start met 1 meetpunt als de datum niet volledig bekend is" toegevoegd bij brondocument GMN_StartRegistration.
1.1.626-03-2021subpagina GMN BCI BRO-verzoeken: verwijzing naar pagina met generieke beschrijving van de codelijst CorrectionReason.
1.1.729-03-2021Verwijzing naar pagina met generieke beschrijving van het gebruik van een codelijst.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.