Skip to main content
Skip table of contents

Werkafspraken bij catalogus BHR-G 3.1

Datum toegevoegd

Plaats in catalogus (definitieve versie 3.1)

Element

Is

Moet worden

Aanleiding / Toelichting

Werkversie

1

13-10-2023

6.3.18.1 beschrijfkwaliteit (Attribuut van Boorprofiel)

Regels

niet aanwezig

De waarde van het attribuut moet gelijk zijn aan geologischStandaardGeroerd, geologischStandaardOngeroerd, geologischUitgebreidGeroerd of geologischUitgebreidOngeroerd wanneer de waarde van het attribuut beschrijfprocedure van de entiteit Boormonsterbeschrijving gelijk is aan GDN_SBB6v2022, en dat is onder IMBRO altijd het geval.

Algemene regel tbv sturing op beschrijfkwaliteit.

verwerkt op 13-10-2023

2

13-10-2023

 • begindiepte (Attribuut van Geboord interval)

 • einddiepte (Attribuut van Geboord interval)

 • begindiepte (Attribuut van Bemonsterd interval)

 • einddiepte (Attribuut van Bemonsterd interval)

 • begindiepte (Attribuut van Verontreinigd interval)

 • einddiepte (Attribuut van Verontreinigd interval)

 • begindiepte (Attribuut van Afgewerkt interval)

 • einddiepte (Attribuut van Afgewerkt interval)

Opbouw meetwaarde

Meetwaarde 3.2

Meetwaarde 4.2

Bij het oprekken van de einddiepte boring (en einddiepte bemonstering), tussen versie 2.0 en 3.1, is vergeten dit door te vertalen naar genoemde attributen.

verwerkt op 13-10-2023

3

16-10-2023

6.3.18.2 kwaliteit beschreven monsters (Attribuut van Boorprofiel)

6.3.19.8 post-sedimentair (Attribuut van Laag)

6.3.19.11 menselijk spoor (Attribuut van Laag)

6.3.22.4 laagdikteklasse (Attribuut van Laagje)

6.3.23.2 geotechnische grondsoort (Attribuut van Grond)

6.3.23.6 glimmergehalteklasse archief (Attribuut van Grond)

6.3.23.7 organischestofgehalteklasse (Attribuut van Grond)

6.3.23.14 glauconietgehalteklasse archief (Attribuut van Grond)

6.3.23.15 kalkgehalteklasse (Attribuut van Grond)

6.3.23.18 consistentie fijne grond (Attribuut van Grond)

6.3.23.20 sedimentair fenomeen (Attribuut van Grond)

6.3.23.21 textuur organische grond (Attribuut van Grond)

6.3.25.6 laagdikteklasse (Attribuut van Afwijkend laagje)

6.3.25.7 kleur (Attribuut van Afwijkend laagje)

6.3.26.5 kleur (Attribuut van Brokje)

6.3.27.1 grindmediaanklasse (Attribuut van Grindfractie)

6.3.29.2 donkere mineralen gehalteklasse archief (Attribuut van Zandfractie)

6.3.29.4 zandmediaanklasse (Attribuut van Zandfractie)

6.3.29.8 gehalteklasse afwijkend grof archief (Attribuut van Zandfractie)

6.3.29.9 granuulgehalteklasse (Attribuut van Zandfractie)

6.3.29.10 granuulgehalteklasse archief (Attribuut van Zandfractie)

6.3.31.6 gehalteklasse dikwandig (Attribuut van Schelpenfractie)

6.3.31.7 gehalteklasse dunwandig (Attribuut van Schelpenfractie)

6.3.32.1 gehalteklasse gruis (Attribuut van Schelpenfractie archief)

6.3.32.2 gehalteklasse fragmenten (Attribuut van Schelpenfractie archief)

6.3.32.3 gehalteklasse resten (Attribuut van Schelpenfractie archief)

6.3.32.4 gehalteklasse heel (Attribuut van Schelpenfractie archief)

6.3.32.6 gehalteklasse dikwandig (Attribuut van Schelpenfractie archief)

6.3.32.7 gehalteklasse dunwandig (Attribuut van Schelpenfractie archief)

6.3.32.8 mate van verwering (Attribuut van Schelpenfractie archief)

6.3.33.2 associatieaandeel (Attribuut van Schelpenbestanddeel)

6.3.37.2 bedekkingsgraad (Attribuut van Vlek)

6.3.38.4 kleur (Attribuut van Insluitsel)

6.3.39.4 kleur (Attribuut van Sedimentlens)

6.3.41.3 geschat massa-aandeel schelpmateriaal  (Attribuut van Fractieverdeling)

6.3.41.4 geschat volumeaandeel schelpmateriaal (Attribuut van Fractieverdeling)

6.3.41.5 geschat massa-aandeel schelpen (Attribuut van Fractieverdeling)

6.3.41.7 geschat volumeaandeel grind (Attribuut van Fractieverdeling)

6.3.43 Verdeling fijne fractie schelprijke grond (entiteit)

Regels IMBRO/A

“en dat is onder IMBRO/A altijd het geval”

zinsnede vervalt

Beschrijfprocedure SBB 6 mag ook onder IMBRO/A aangeleverd worden.

Het verwijderen van de zinsnede heeft geen impact op de regels.

verwerkt op 24-10-2023

4

16-10-2023

6.3.29 Zandfractie

6.3.31 Schelpenfractie

Regels

“dat is onder IMBRO/A altijd het geval”

“dat is onder IMBRO altijd het geval”

Het aanpassen van de zinsnede heeft geen impact op de regels.

verwerkt op 24-10-2023

5

23-10-2023

6.3.23.1 geologische grondsoort (Attribuut van Grond)

Regels IMBRO/A

 • De waarde van het attribuut mag niet gelijk zijn aan keienNietGespecificeerd, keitjesNietGespecificeerd, grindNietGespecificeerd, schelpen, siltigeSchelpen, zwakZandigeSchelpen, matigZandigeSchelpen, sterkZandigeSchelpen, uiterstZandigeSchelpen, schelpenNietGespecificeerd, veenNietGespecificeerd, bruinkoolNietGespecificeerd, detritusNietGespecificeerd, gyttjaNietGespecificeerd, kleiNietGespecificeerd, leemNietGespecificeerd, zandNietGespecificeerd, wanneer de waarde van het attribuut beschrijfkwaliteit van de entiteit Boorprofiel gelijk is aan geologischStandaardGeroerd, geologischStandaardOngeroerd, geologischUitgebreidGeroerd of geologischUitgebreidOngeroerd.

Uitbreiding Regels IMBRO/A omdat beschrijfkwaliteiten onder SBB 6 ook onder IMBRO/A aangeleverd mogen worden. In dat geval zijn de “IMBRO/A grondsoorten” niet toegestaan.

verwerkt op 24-10-2023

6

23-10-2023

6.3.23.2 geotechnische grondsoort (Attribuut van Grond)

Regels

 • Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut geologische grondsoort een waarde uit de categorie schelprijke grond of bijzondere grond is.

 • Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut geologische grondsoort gelijk is aan blokken.

 • Het attribuut moet aanwezig zijn in alle andere gevallen.

 • Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut beschrijfkwaliteit van de entiteit Boorprofiel gelijk is aan geologischStandaardGeroerd, geologischStandaardOngeroerd, geologischUitgebreidGeroerd of geologischUitgebreidOngeroerd (dat is onder IMBRO altijd het geval), en de waarde van het attribuut geologische grondsoort gelijk is aan keien, keienMetGrind, keienMetZand, keienMetSilt, keienMetKlei, keitjes, keitjesMetGrind, keitjesMetZand, keitjesMetSilt of keitjesMetKlei of gelijk is aan een waarde uit de categorie grindrijke minerale grond, organische grond of grindarme minerale grond.

 • Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut beschrijfkwaliteit van de entiteit Boorprofiel gelijk is aan geologischStandaardGeroerd, geologischStandaardOngeroerd, geologischUitgebreidGeroerd of geologischUitgebreidOngeroerd (dat is onder IMBRO altijd het geval), en de waarde van het attribuut geologische grondsoort gelijk is aan blokken of gelijk is aan een waarde uit de categorie schelprijke grond of bijzondere grond.

Formulering aangepast, om tegenstrijdigheden in Regels in combinatie met Regels IMBRO/A te voorkomen (inhoudelijk geen verandering)

verwerkt op 24-10-2023

7

15-11-2023

6.3.1.13 NITG-code (Attribuut van Booronderzoek)

Opbouw

ontbreekt

CNNCNNNN of CCNNNNNN

Toelichting: De NITG-code bestaat uit de letter B, dan volgt de aanduiding van het kaartblad (op land) of het bloknummer (op zee), en dan een volgnummer.

Opbouw NITG-code ontbreekt

verwerkt 15-11-2023

8

24-10-2023

6.3.32.8 mate van verwering (Attribuut van Schelpenfractie archief)

Regels IMBRO/A

De waarde van het attribuut mag niet gelijk zijn aan onbekend wanneer de waarde van het attribuut beschrijfkwaliteit van de entiteit Boorprofiel gelijk is aan geologischNEN5104Archief, en dat is onder IMBRO/A altijd het geval.

vervalt

Regel onterecht (waarde onbekend komt niet voor in waardelijst)

verwerkt op 24-10-2023

9

27-10-2023

6.3.22 Laagje (entiteit)

Regels

… en het attribuut interne structuur ontbreekt.

… en het attribuut interne structuur intact ontbreekt.

Foutje in verwijzing (attribuut interne structuur moet zijn attribuut interne structuur intact)

verwerkt op 27-10-2023

10

27-10-2023

6.3.31 Schelpenfractie (entiteit)

6.3.32 Schelpenfractie archief (entiteit)

Regels IMBRO/A

… gelijk is aan archeologieStandaardArchief …

… gelijk is aan archeologischStandaardArchief …

Foutje in verwijzing (waarde archeologieStandaardArchief moet zijn archeologischStandaardArchief)

verwerkt op 27-10-2023

11

27-10-2023

6.3.25.3 laagaandeel (Attribuut van Afwijkend laagje)

Regels IMBRO/A

… gelijk is aan archeologischStandaard

… gelijk is aan archeologischStandaardArchief

Foutje in verwijzing (waarde archeologischStandaard moet zijn archeologischStandaardArchief)

verwerkt op 27-10-2023

12

27-10-2023

6.3.32 Schelpenfractie archief (entiteit)

Regels

niet aanwezig

Tenminste één van de attributen of de gegevensgroep schelpenbestanddeel moet aanwezig zijn.

Algemene regel om te voorkomen dat geen “lege schelpenfractie” wordt aangeleverd.

verwerkt op 27-10-2023

13

2-11-2023

6.3.27 Grindfractie

Regels IMBRO/A

… en de waarde van het attribuut grondsoort NEN5104 van de entiteit Grond gelijk is aan blokken, keien en keitjes.

… en de waarde van het attribuut grondsoort NEN5104 van de entiteit Grond gelijk is aan blokken, keienNietGespecificeerd of keitjesNietGespecificeerd.

Foutje in verwijzing (keien moet zijn keienNietGespecificeerd en keitjes moet zijn keitjesNietGespecificeerd)

verwerkt op 2-11-2023

BRO-15583

14

13-11-2023

 • 6.3.41.2 geschat massa-aandeel organische stof (attribuut van de entiteit Fractieverdeling)

 • 6.3.41.5 geschat massa-aandeel schelpen (attribuut van de entiteit Fractieverdeling)

 • 6.3.41.6 geschat massa-aandeel grind (attribuut van de entiteit Fractieverdeling)

 • 6.3.42.1 geschat massa-aandeel zand (attribuut van de entiteit Verdeling fijne fractie grindrijke minerale grond)

 • 6.3.42.2 geschat massa-aandeel silt (attribuut van de entiteit Verdeling fijne fractie grindrijke minerale grond)

 • 6.3.42.3 geschat massa-aandeel lutum (attribuut van de entiteit Verdeling fijne fractie grindrijke minerale grond)

 • 6.3.44.1 geschat massa-aandeel zand (attribuut van de entiteit Verdeling fijne fractie schelprijke grond archief)

 • 6.3.44.2 geschat massa-aandeel silt (attribuut van de entiteit Verdeling fijne fractie schelprijke grond archief)

 • 6.3.44.3 geschat massa-aandeel lutum (attribuut van de entiteit Verdeling fijne fractie schelprijke grond archief)

 • 6.3.45.1 geschat massa-aandeel zand (attribuut van de entiteit Verdeling fijne fractie organische grond)

 • 6.3.45.2 geschat massa-aandeel silt (attribuut van de entiteit Verdeling fijne fractie organische grond)

 • 6.3.45.3 geschat massa-aandeel lutum (attribuut van de entiteit Verdeling fijne fractie organische grond)

 • 6.3.46.1 geschat massa-aandeel zand (attribuut van de entiteit Verdeling fijne fractie grindarme minerale grond)

 • 6.3.46.2 geschat massa-aandeel silt (attribuut van de entiteit Verdeling fijne fractie grindarme minerale grond)

 • 6.3.46.3 geschat massa-aandeel lutum (attribuut van de entiteit Verdeling fijne fractie grindarme minerale grond)

Regels IMBRO/A

-

De waarde moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut fractieverdeling volledig gelijk is aan ja.

verwerkt op 15-11-2023

15

Reden geen waarde

Voor IMBRO/A-gegevens mag de waarde ontbreken wanneer de waarde van het attribuut fractieverdeling volledig gelijk is aan nee.

Voor IMBRO/A-gegevens mag de waarde ontbreken wanneer de fractieverdeling niet volledig is.

16

20-11-2023

6.3.46 Verdeling fijne fractie grindarme minerale grond (entiteit)

Regels

… of organische minerale grond.

… of organische grond.

Foutje in verwijzing (waarde organische minerale grond moet zijn waarde organische grond)

verwerkt op 20-11-2023

17

27-11-2023

6.3.34 Organische fractie

Regels

-

Ten minste één van de volgende gegevens moet aanwezig zijn: soort veen of Organisch bestanddeel.

Om een lege Organische fractie te voorkomen

verwerkt op 27-11-2023

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.