Skip to main content
Skip table of contents

Werkafspraak bij catalogus BHR-GT 2.2 - RVO

Deze pagina bevat de tekst t.b.v. het opstellen van de werkafspraken voor de BHR-GT catalogus versie 2.2 (Definitieve versie 1 spetember 2022; Basisregistratie Ondergrond Catalogus Booronderzoek (geostandaarden.nl)). Deze werkafspraken zullen in de volgende versie van de catalogus worden verwerkt.

N.a.v. wijzigingsverzoek RVO/Fugro:

  1. Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid: Waardebereik maximale gradient te krap

  2. Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid: Waardebereik verzadigde waterdoorlatendheid te krap

  3. Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting (triaxiaal): Waardebereik verzadigingsdruk te krap            

  4. Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting (triaxiaal UU): Minimum aantal metingen te hoog voor triaxiaal UU (methode belastenOngeconsolideerdOngedraineerd)

  5. Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting (triaxiaal UU): Waardebereik vervormingssnelheid te krap voor triaxiaal UU (methode belastenOngeconsolideerdOngedraineerd)         

  6. Bepaling zettingseigenschappen (CRS): Waardebereik verticale spanning te krap bij de zogenaamde CRS bepaling (methode samendrukkenSnelheidgestuurd)   

  7. Bepaling korrelgrootteverdeling: De 20 mm-zeef ontbreekt, en wordt toegevoegd als optie bij de uitgebreide verdeling.          

Datum toegevoegd

Aaleiding

Onderdeel

Plaats in catalogus
(definitieve versie 2.2)

Gegeven

Element

Is

Moet worden

Toelichting

Werkversie

1

1-11-2023

Waardebereik maximale gradient te krap

N.a.v. wijzigingsverzoek RVO/Fugro

Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid

6.3.67.16 maximale gradient (Attribuut van Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid)

Attribuut

Waardebereik

0 tot 50

vanaf 0

2-11-2023

2

1-11-2023

Waardebereik verzadigde waterdoorlatendheid te krap

N.a.v. wijzigingsverzoek RVO/Fugro

Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid

6.3.68.2 verzadigde waterdoorlatendheid (Attribuut van Verzadigde waterdoorlatendheid bij bepaalde droge volumieke massa)

Attribuut

Waardebereik

1.00·10-5 tot 1.00·10-3

1.00·10-9 tot 1.00·10-3

Uitgeschreven: “0,00001 tot 0,001” wordt “0,000000001 tot 0,001”

2-11-2023

3

1-11-2023

Minimum aantal metingen te hoog voor de zogenaamde triaxiaal UU (methode belastenOngeconsolideerdOngedraineerd)

N.a.v. wijzigingsverzoek RVO/Fugro

Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting (triaxiaal UU)

6.3.48.1 schuifspanning bij bepaalde belasting (Gegevensgroep van Schuifspanningsverloop bij belasting)

Gegevensgroep

Kardinaliteit

100..100000

20..100000

2-11-2023

4

Regels

-

De gegevensgroep moet minimaal 100 keer voorkomen wanneer de waarde van het attribuut bepalingsmethode van de entiteit Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting gelijk is aan belastenGeconsolideerdGedraineerd of belastenGeconsolideerdOngedraineerd.

2-11-2023

5

1-11-2023

Waardebereik verzadigingsdruk te krap

N.a.v. wijzigingsverzoek RVO/Fugro

Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting (triaxiaal)

6.3.43.6 verzadigingsdruk (Attribuut van Verzadigingsfase bij belasten)

Attribuut

Opbouw meetwaarde

Meetwaarde 3.2

Meetwaarde 4.2

2-11-2023

6

Waardebereik

vanaf 0

0 tot 2000

2-11-2023

7

Toelichting

Standaard wordt de waterdruk in de poriën van het proefstuk verhoogd tot 300 kPa. Bij zeer droge grond is het soms nodig de druk verder op te voeren (tot max 1000 kPa).

Standaard wordt de waterdruk in de poriën van het proefstuk verhoogd tot 300 kPa. Bij zeer droge grond is het soms nodig de druk verder op te voeren (tot maximaal 2000 kPa).

2-11-2023

8

1-11-2023

Waardebereik vervormingssnelheid te krap voor de zogenaamde triaxiaal UU (methode belastenOngeconsolideerdOngedraineerd)

N.a.v. wijzigingsverzoek RVO/Fugro

Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting (triaxiaal UU)

6.3.47.1 vervormingssnelheid (Attribuut van Belastingfase)

Attribuut

Opbouw meetwaarde

Meetwaarde 1.4

Meetwaarde 3.4

2-11-2023

9

Waardebereik

vanaf 0

0 tot 200

2-11-2023

10

Regels

-

De waarde mag niet groter zijn dan 10 wanneer de waarde van het attribuut bepalingsmethode van de entiteit Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting gelijk is aan belastenGeconsolideerdGedraineerd of belastenGeconsolideerdOngedraineerd.

2-11-2023

11

1-11-2023

Waardebereik verticale spanning te krap bij de zogenaamde CRS bepaling (methode samendrukkenSnelheidgestuurd)

N.a.v. wijzigingsverzoek RVO/Fugro

Bepaling zettingseigenschappen (CRS)

6.3.33.3 verticale spanning (Attribuut van Bepalingsstap)

Attribuut

Opbouw meetwaarde

Meetwaarde 4.1

Meetwaarde 5.1

2-11-2023

12

Waardebereik

0 tot 5000

0 tot 20000

2-11-2023

13

1-11-2023

De 20 mm-zeef ontbreekt, en wordt toegevoegd als optie bij de uitgebreide verdeling.

N.a.v. wijzigingsverzoek RVO/Fugro

Bepaling korrelgrootteverdeling

6.3.66.26 fractie 16tot31.5mm (Attribuut van Uitgebreide verdeling fractie groter63um)

Attribuut

Kardinaliteit

1

0..1

2-11-2023

14

fractie 16tot20mm (Attribuut van Uitgebreide verdeling fractie groter63um)

Attribuut (nieuw)

Definitie

-

Het aandeel van de korrels met een diameter van 16 tot 20 mm in de massa van het materiaal.

2-11-2023

15

Juridische status

-

Authentiek

2-11-2023

16

Kardinaliteit

-

0..1

2-11-2023

17

Domein naam

-

Meetwaarde 2.1

2-11-2023

18

Eenheid

-

% (procent)

2-11-2023

19

Waardebereik

-

vanaf 0

2-11-2023

20

Regels

-

Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer het attribuut fractie 16tot31.5mm aanwezig is.
Het attribuut moet aanwezig zijn in alle andere gevallen.

2-11-2023

21

Mogelijk geen waarde

-

Ja

2-11-2023

22

Reden geen waarde

-

Het kan voorkomen dat tijdens de bepaling een zeef kapot gaat, alleen in dat geval ontbreekt de waarde.

2-11-2023

23

fractie 20tot31.5mm (Attribuut van Uitgebreide verdeling fractie groter63um)

Attribuut (nieuw)

Definitie

-

Het aandeel van de korrels met een diameter van 20 tot 31,5 mm in de massa van het materiaal.

2-11-2023

24

Juridische status

-

Authentiek

2-11-2023

25

Kardinaliteit

-

0..1

2-11-2023

26

Domein naam

-

Meetwaarde 2.1

2-11-2023

27

Eenheid

-

% (procent)

2-11-2023

28

Waardebereik

-

vanaf 0

2-11-2023

29

Regels

-

Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer het attribuut fractie 16tot31.5mm aanwezig is.
Het attribuut moet aanwezig zijn in alle andere gevallen.

2-11-2023

30

Mogelijk geen waarde

-

Ja

2-11-2023

31

Reden geen waarde

-

Het kan voorkomen dat tijdens de bepaling een zeef kapot gaat, alleen in dat geval ontbreekt de waarde.

2-11-2023

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.