Skip to main content
Skip table of contents

Werkafspraak bij catalogus BHR-GT 2.2 - bijzonder bestanddeel

Deze pagina bevat de tekst t.b.v. het opstellen van de werkafspraken voor de BHR-GT catalogus versie 2.2 (Definitieve versie 1 september 2022; Basisregistratie Ondergrond Catalogus Booronderzoek (geostandaarden.nl)). Deze werkafspraak zal in de volgende versie van de catalogus worden verwerkt.

Datum toegevoegd

Plaats in catalogus
(definitieve versie 2.2)

Element

Is

Moet worden

Aanleiding / Toelichting

Werkversie

1

27-3-2024

5.3.22.5 bijzonder bestanddeel (attribuut van Grond)

Mogelijk geen waarde

Ja

Nee

In lijn brengen met implementatie (is ook in lijn met de werkafspraak uit 2021).

noot: ‘reden geen waarde’ hoeft niet vertaald te worden naar een IMBRO/A regel (omdat het een ‘mag’-regel is).

verwerkt op 27-3-2024

2

Reden geen waarde

De waarde mag ontbreken wanneer de waarde van het attribuut beschrijfprocedure van de entiteit Boormonsterbeschrijving gelijk is aan NEN5104Synthetisch.

-

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.