Skip to main content
Skip table of contents

Werkafspraak BHR-P/SFR: vorm doorlatendsheidscurve

Deze pagina bevat de tekst t.b.v. het opstellen van de werkafspraken voor de volgende catalogi:

De werkafspraken zullen in de volgende versies van de catalogi worden opgenomen.

Datum toegevoegd

Plaats in catalogus SFR/BHR-P
(definitieve versie 2.1)

Type gegeven

Element

Is

Moet worden

Aanleiding / Toelichting

Werkversie

1

28-11-2023

vormfactor n (Attribuut van Vorm retentiecurve)

  • SFR: 6.3.60.2

  • BHR-P 6.3.61.2

Attribuut

Opbouw meetwaarde

Meetwaarde 1.5

Meetwaarde 2.5

Aanleiding is dat de huidige opbouw van de meetwaarde uitgebreid moet worden om alle hydrofysische karakteristieken aan te kunnen leveren via WENR. Dit is 25 oktober 2023 besproken met Gerben Bakker (WENR).

verwerkt 21-12-23

2

Waardebereik

vanaf 1

1 tot 30

3

28-11-2023

vormfactor n (Attribuut van Vorm doorlatendheidscurve)

  • SFR: 6.3.62.2

  • BHR-P 6.3.63.2

Attribuut

Opbouw meetwaarde

Meetwaarde 1.5

Meetwaarde 2.5

Aanleiding is dat de huidige opbouw van de meetwaarde uitgebreid moet worden om alle hydrofysische karakteristieken aan te kunnen leveren via WENR. Dit is 25 oktober 2023 besproken met Gerben Bakker (WENR).

verwerkt 21-12-23

4

Waardebereik

vanaf 1

1 tot 30

5

28-11-2023

vormfactor lambda (Attribuut van Vorm doorlatendheidscurve)

  • SFR: 6.3.62.4

  • BHR-P: 6.3.63.4

Attribuut

Opbouw meetwaarde

Meetwaarde 1.5

Meetwaarde 2.5

Aanleiding is dat de huidige opbouw van de meetwaarde uitgebreid moet worden om alle hydrofysische karakteristieken aan te kunnen leveren via WENR. Dit is 25 oktober 2023 besproken met Gerben Bakker (WENR).

verwerkt 21-12-23

6

Waardebereik

-

-30 tot 30

Bovenstaande is verwerkt in conceptueel model (bij zowel SFR als BHR-P) met de volgende kenmerken:

  • version/versie-ID: 2.1

  • phase: 3

  • Release: 20231221

  • svn-versie: r7259 (BHR-P) / r7260 (SFR)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.