Skip to main content
Skip table of contents

Vooraf

Als je nieuw bent bij de BRO dien je eerst een paar zaken te regelen om het Bronhouderportaal te kunnen gaan gebruiken.


Voor nieuwe organisaties

Deze pagina is voor organisaties die nog niet zijn aangesloten bij de BRO.

Ben je écht de eerste gebruiker?

De kans is groot dat in jouw bronhouderorganisatie al iemand gebruiker is van het Bronhouderportaal. Vooral in grotere organisaties weten collega’s dat niet altijd van elkaar.

Als je hierover twijfelt neem dan contact op met de BRO Servicedesk. Wij kunnen dit voor je achterhalen.

Als je een collega hebt die het Bronhouderportaal al gebruikt, vraag die collega dan om je verder te helpen. Dat scheelt uitzoekwerk.

Als je zeker bent dat je van jouw organisatie de eerste bent, lees dan de instructie op deze pagina door.

Meld je aan bij de BRO

De organisatie dient bij de BRO te zijn aangemeld.

Als je niet weet of dat zo is, dan kun je dat achterhalen in de openbare lijst met aanmeldingen bij de BRO1.

Bij dit overzicht staat ook wat je moet doen als de organisatie nog niet is aangemeld.

Bij het aanmelden geef je de contactgegevens door van de persoon die het eerste aanspreekpunt is van de organisatie voor de BRO Servicedesk.

Alle contacten tussen jouw organisatie en de BRO Servicedesk lopen bij voorkeur via één persoon

Vraag eHerkenning 2+ aan

Om in te kunnen loggen op het Bronhouderportaal dien je te beschikken over een werkend inlogaccount dat gebruik maakt van eHerkenning 2+ (of hoger).

Dit account moet bovendien expliciet gemachtigd zijn om in het Bronhouderportaal mee te mogen inloggen.

Hoe je dit kunt regelen lees je terug op de pagina over Inloggen in deze handleiding.

Als je beschikt over een eHerkenning 2+ account mét expliciete machtiging voor het Bronhouderportaal, dan kun je inloggen op het Bronhouderportaal.

Wanneer je inlogt namens een bronhouderorganisatie, ga dan verder met onderstaande stappen.

Kies wie de Gebruikersbeheerder wordt (alleen voor bronhouderorganisaties)

In je organisatie dient er minimaal één collega te worden benoemd die in het Bronhouderportaal accounts en autorisaties kan aanmaken voor andere collega’s.

Deze collega heeft eHerkenning 2+ (of hoger) nodig en kan daarna in het Bronhouderportaal de rol van Gebruikersbeheerder krijgen van de BRO Servicedesk.

Bepaal om te beginnen wie deze rol krijgt.

De volgende stappen zijn uit te voeren door deze Gebruikersbeheerder.

Een eerste keer inloggen als Gebruikersbeheerder (alleen voor bronhouderorganisaties)

Ga naar de startpagina van het Bronhouderportaal: www.bronhouderportaal-bro.nl.

Kies hier voor Inloggen met eHerkenning.

Volg de instructies van de eHerkenningsprovider om in te loggen.

Maak je account in het Bronhouderportaal actief door in de laatste stap akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden en jouw e-mailadres te verifiëren.

Neem contact op met de BRO Servicedesk voor het krijgen van de rol van Gebruikersbeheerder.

Benoem een tweede beheerder (alleen voor bronhouderorganisaties)

Als het mogelijk is, kies er dan voor om ook een tweede Gebruikersbeheerder te benoemen zodat jullie elkaar bij afwezigheid kunnen vervangen.

Let op: iedere Gebruikersbeheerder moet inloggen met eHerkenning 2+. Zorg ervoor dat de extra Gebruikersbeheerder alvast een keer ingelogd heeft op het bronhouderportaal met eHerkenning 2+ om er zeker van te zijn dat het account goed ingesteld is.

je kunt zelf geen Gebruikersbeheerder aanmaken. Neem daarom contact op met de BRO Servicedesk om aan te geven welke persoon ook de rol van Gebruikersbeheerder dient te krijgen.


  1. Lijst van bij de BRO aangemelde organisaties ↩︎

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.