Skip to main content
Skip table of contents

Tokens

Deze pagina richt zicht op Versie 2 van de API van het Bronhouderportaal. Per 1 maart 2024 zal versie 1 komen te vervallen.

Op deze pagina vind je de volgende informatie over tokens:


  1. Algemene toelichting
  2. Hoe maak je een token aan?
  3. Waar kun je een token voor gebruiken?


1. Algemene toelichting

Een token is een unieke code. In het Bronhouderportaal bestaat deze uit twee delen: de code en een bijbehorende username.

Een token kan opgenomen worden in aanleversoftware. Deze software legt via de Aanlever-API contact met het Bronhouderportaal om automatisch aan te leveren of om te valideren. De leverancier kan de API-documentatie raadplegen om te bekijken hoe dat werkt.

De demo-omgeving van het Bronhouderportaal heeft eigen API-documentatie.

De leverancier kan geautomatiseerd blijven aanleveren totdat de machtiging gesloten wordt door de projectbeheerder.

Elk token is uniek en alleen te gebruiken voor de eigen organisatie.

Dataleveranciers kunnen zelf een token aanmaken. Een medewerker van de bronhouderorganisatie hoeft dus geen token aan te maken voor een dataleverancier.

Behandel de token vertrouwelijk. Deel de token alleen met je collega die aan gaat leveren, of om in te voeren in de gebruikte aanleversoftware. Deel de token nooit met iemand buiten de eigen organisatie.

2. Hoe maak je een token aan?

Ga naar Mijn Organisatie

Ga naar het tabblad Opties


Klik op +Nieuw token aanmaken

Het token wordt éénmalig gegenereerd. Het is niet mogelijk om op een later moment het wachtwoord opnieuw te bekijken.


3. Waar kun je een token voor gebruiken?

Met het token uit het Bronhouderportaal kun je:

  • Leveringen aanmaken
  • Brondocumenten valideren
  • Leveringen verrijken
  • Registraties in de BRO bekijken
  • BRO Transactieregister bekijken

Raadpleeg de API-documentatie voor meer informatie over de mogelijkheden die de API van het Bronhouderportaal biedt.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.