Skip to main content
Skip table of contents

Release Sprint 150, releasedatum 26-02-2024

 

LV BRO en Bronhouder Portaal Release Notes

26-02-2024


Beste mensen,

Hierbij informeren wij u dat versie: Sprint 150 van het team: BRO LV in productie is genomen. Hieronder een lijst van nieuwe functionaliteit, gemarkeerd als (story). Verder zijn er fouten opgelost, verbeteringen / optimalisaties uitgevoerd en soms onderzoeken gedaan.

Merk op dat alleen functionaliteit ten behoeve van registratie objecten waarvan de wettelijke ingangsdatum is gepasseerd promoveert naar productie.

Summary - Start SLD, EPL doorontwikkelen
Terugmeldingen

Project - BRO LV
Version - Sprint 150
Planned Release Date - 26-02-2024

Nieuwe functionaliteit

ReferentieBeschrijvingLink naar Epic
BRO-17034Uitgifteloket: WPT auteur in identity-scherm en bestelling (dus in samenvatting)BRO-9837 - UitgifteLoket Doorontwikkeling
BRO-17013SLD: intern overige aanpassingen (BHP, xml-document-service, TR, ?)BRO-16499 - SLD 0.7
BRO-17007SLD: 0.7 - Entiteit "Besluit"BRO-16499 - SLD 0.7
BRO-17006SLD: 0.7 - Entiteit "Nazorg gebied" en "Nazorgmaatregel"BRO-16499 - SLD 0.7
BRO-17005SLD: 0.7 - Entiteit "Verontreinigd gebied" en "Aard verontreiniging"BRO-16499 - SLD 0.7
BRO-17003SLD : 0.7 - Entiteit "Bodemlocatie"BRO-16499 - SLD 0.7
BRO-16998EPL: Test gewijzigde bron documenten, aanvullende regels en af te leiden gegevensBRO-12357 - EPL v1.0 afronden
BRO-16986SLD - 0.7 - Entiteit "Overheidsbesluit bodemverontreiniging"BRO-16499 - SLD 0.7
BRO-16976BHR-G / BHR-GT aanpassen waarde "scheuzeriaveen"BRO-4737 - BHR-P doorontwikkeling
BRO-16971SAD: Nieuwe sikb0101 XSLT innemenBRO-14822 - SAD v0.99 T5 i4
BRO-16944SAD/ BHP: onduidelijke foutmelding in BHP wanneer bericht niet geconverteerd kan worden.BRO-16469 - EPL
BRO-16908Uitgifteloket: sla filterinstellingen op / tip bij eerste gebruik / geen filters bij eerste gebruikBRO-9837 - UitgifteLoket Doorontwikkeling
BRO-16696BHP / RBA: terugmeld dialoogBRO-3422 - Terugmeldingen
BRO-16562RBAv2: authenticatie via interne realmBRO-12353 - RBA v2 doorontwikkeling
BRO-16536Uitgifteloket: grafiek vergrotenBRO-9837 - UitgifteLoket Doorontwikkeling
BRO-16517EPL: EPL_TerminationLicence (EPL-BeeindigingVergunning) (aanvullende regels en af te leiden gegevens nalopen op specificatie wijzigingen)BRO-12357 - EPL v1.0 afronden
BRO-16501EPL: GeldigheidBRO-12357 - EPL v1.0 afronden
BRO-16496EPL: EPL-BekendmakingWijziging (EPLPublicationAmendment)BRO-12357 - EPL v1.0 afronden
BRO-16487EPL: Registratie EPL-AfsluitingBeeindiging / EPL_ClosureTerminationBRO-12357 - EPL v1.0 afronden
BRO-16486EPL: Registratie EPL-WijzigingVergunning / EPL_AmendmentLicenceBRO-12357 - EPL v1.0 afronden
BRO-14684BHP: toon ook de gedelegeerde machtigingen in het machtiging overzicht (online alsook API)BRO-4755 - BHP doorontwikkeling
BRO-13323BHP: collega's inzichtelijk maken voor dataleveranciersBRO-4755 - BHP doorontwikkeling

Opgeloste fouten (bugs)

ReferentieBeschrijvingResolution
BRO-17183Uitgifteloket: een GMW kan gekoppeld zijn aan meerdere GMNs - nu wordt slechts 1 getoondDone
BRO-17177Uitgifteloket: boormonsterfoto (gbo,abo) verandert niet als ik op een ander punt klikDone
BRO-17166Uitgifteloket: .tiff afbeeldingen worden niet getoondDone
BRO-17159Uitgifteloket: Error in browser console wanneer Angular gestart wordt in dev-modeDone
BRO-17142Uitgifteloket: Toggle-, categorie- en enable-all buttons zij niet in syncDone
BRO-17131BHP: XML documentservice geeft foutmeldingDone
BRO-17118BHP: Back-end op Test omgeving reageert nietDone
BRO-17109Uitgifteloket: Fout in "Put met onderzoeksgegevens (DINO)" filter dialogDone
BRO-17103Uitgifteloket: Selectie checkbox in filter is niet altijd zichtbaarDone
BRO-17093FRD: verwerking meetconfiguratie duurt te langDone
BRO-17055Uitgifteloket: zoeken is stukDone
BRO-17053Uitgifteloket: GLD ververst niet door op volgende put te klikkenDone
BRO-17028Uitgifteloket: als objecten van verschillende datatypes op hetzelfde punt liggen kun je niet van alle objecten de details zienDone
BRO-17008Uitgifteloket: alleen laten verdwijnen subfilters als men objecttype uitzet of hoofddomein.Done
BRO-16990Uitgifteloket: Domein selecties worden heel breed bij kleinere scherm resolutieDone
BRO-16977BHP: Rapportages (project) bevat geen gesloten projecten meerDone
BRO-16974Uitgifteloket: fout afhandeling GIS verzoekenDone
BRO-16973Uitgifteloket: Error handling downloadsDone
BRO-16775BHP: Rood uitroepteken weergegeven bij project terwijl bronhouder niet mist.Done
BRO-15974BHP GLD. API Levering met veel toevoegingen duurt langer dan voorheen.Done
BRO-5263CPT: Dispatch Characteristics faalt op schema validatieDone

Zoals altijd zijn er de sprint reviews en sprintreleases als moment van feedback.

Met vriendelijke groet,

Team BRO LV

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.