Skip to main content
Skip table of contents

Release Sprint 148, releasedatum 29-01-2024

 

LV BRO en Bronhouder Portaal Release Notes

29-01-2024


Beste mensen,

Hierbij informeren wij u dat versie: Sprint 148 van het team: BRO LV in productie is genomen. Hieronder een lijst van nieuwe functionaliteit, gemarkeerd als (story). Verder zijn er fouten opgelost, verbeteringen / optimalisaties uitgevoerd en soms onderzoeken gedaan.

Merk op dat alleen functionaliteit ten behoeve van registratie objecten waarvan de wettelijke ingangsdatum is gepasseerd promoveert naar productie.

Summary -

Project - BRO LV
Version - Sprint 148
Planned Release Date - 29-01-2024

Nieuwe functionaliteit

Opgeloste fouten (bugs)

ReferentieBeschrijvingResolution
BRO-16781Uitgifteloket: map.view undefined error bij navigatie via browser routeDone
BRO-16737BHP: Velden missen in conflict report voor tijdlijn validatieDone
BRO-16734Uitgifteloket: Gedownloaded XML bestand komt totaal niet overeen met de onderzoek Done
BRO-16724BHP: Foutmelding mbt kvk nummersDone
BRO-16712GLD: observatie datums correctieDone
BRO-16684Uitgifteloket: 500 Fout bij het verwijderen van de GDNR-CPT downloadDone
BRO-16677Uitgifteloket: this.formatNumber is not a functionDone
BRO-16663Uitgifteliket: Pagination fout in "Aanvraag voor download" popupDone
BRO-16659BHP: user dubbel weergegeven met slechts één accountDone
BRO-16654LV: Geopackage Kubernetes Jobs falenDone
BRO-16640LV: BHRP en SFR datum goedzettenDone
BRO-16568Uitgifteloket: Downloads zijn niet meer beschikbaar via download.broservices.nlDone
BRO-16549Uitgifteloket: Selectiecirkel niet zichtbaar bij Grondwatergebruiksysteem (GUF)Done
BRO-16535Uitgifteloket: Bij diepteweergave buis waarin de getoonde GLD of GAR in het selectiebalkje staat is default 0 [m]Done
BRO-16533Uitgifteliket: Bestellogica, verwijderen download leidt to blancoDone
BRO-16531Uitgifteloket: BRO GLD Waterstanden grafieken (als je op de kaart klikt en bij zoeken) worden niet ververst als je op het volgende puntje klikt.Done
BRO-16530UItgifteloket: DINO WBO bevat raar {{}} in indentity schermDone
BRO-16483BHP: Bijwerken inlog templateDone
BRO-16471LV: controleer API versie header. Deze lijkt niet meer de maven versie te volgenDone
BRO-16470BHR-G: Maven versie niet conform product versie (3.y.z)Done
BRO-16465Uitgifeloket: recaptcha logo blijft in beeld rechts onderDone
BRO-16437GM: Rest Uitgifteservice Tijdzone mist : in timezoneDone
BRO-16414LV: Pods herstarts in PRD onderzoeken en oplossenDone
BRO-16391GMW: tijdlijn, bij de actuele put duidelijk te zijn dat de put is opgeruimd.Done
BRO-16300Uitgifteloket: Zandloper bij downloads, knop GLD download blokkeren na aanklikken totdat download compleet isDone
BRO-16217Uitgifteloket: profielen (bhr-g, bhr-gt, sfr, bhr-p, abo,gbo, wbo nemen teveel ruimte inDone
BRO-15593BHP: time-outs bij validatie in RestApiDone
BRO-14312BHR-P / SFR: uitgifte karateristiekenDone
BRO-14225BHR-GT: foutmelding bij 2 identieke lagenDone
BRO-14214BHR-P / SFR: Ontbreken requestReference (BHR-P, SFR ...)Done
BRO-13793CPT: Sonderingen kunnen niet worden weergegevenDone
BRO-13424GMW: correctievergelijk, correctieBericht waarbij nitgCode wordt toegevoegd aan put, wordt niet getoond in verschillijst BHPDone
BRO-13418LV: de (vulling/aanwezigheid) van het attribuut ‘applied_transformation’ in de tabel ‘groundwater_production_dossier’ van de GPD GPKG is mogelijk onjuistDone
BRO-13203BHR-GT: StopcriteriumVeld BHRGT foutief aanwezig?Done
BRO-11786BHP: Overbodige melding bij 500 brondocumentenDone
BRO-10677BHR-G(T): juiste kwaliteitsregime gebruiken bij controle registratieobject bij aanvullenDone
BRO-3732BHR-GT: IMBRO/A controle op gelaagd bij NEN5104Synthetisch onvolledigDone

Continue verbetering (taken)

Onderzoeken

Zoals altijd zijn er de sprint reviews en sprintreleases als moment van feedback.

Met vriendelijke groet,

Team BRO LV

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.