Skip to main content
Skip table of contents

REGIS II, hydrogeologisch model (HGM)

Documentatie GeoTOP (GTM)

in productie vanaf 1 januari 2024
GegevenscatalogusCatalogus HGM 1.1 
Storymap BRO modellenDe Nederlandse ondergrond in vlakken, lagen en blokken
WerkafspraakVanaf 1-6-2023 treedt de nieuwe catalogus vooruitlopend op de wetgeving al in werking. Er is onzekerheidsinformatie van de geometrie toegevoegd.  Meer informatie is hier te vinden.
VersiehistorieBeschikbare BRO-modellen REGIS II
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.