Skip to main content
Skip table of contents

Overheidsbesluit Milieukwaliteit (SLD)

Documentatie Overheidsbesluit Milieukwaliteit SLD

in development- en testomgeving (documentatie nog niet publiekelijk beschikbaar)

Scopedocument

Scopedocument Milieukwaliteit v1.0

Gegevenscatalogusvolgt in 2024
Verslag publieke consultatievolgt in 2024
Storymap BRO domein MilieukwaliteitStorymap BRO Milieukwaliteit
Berichtencatalogus innameservicesvolgt in 2024
Handreiking aanleveren BRO-gegevenshandreiking voor het aanleveren van BRO-gegevens
Voorbeeldberichten innameservicesvolgt in 2024
Berichtencatalogus uitgifteservicesvolgt in 2024
Voorbeeldberichten uitgifteservicesvolgt in 2024

Berichtenschema's - xsd's en wsdl's

volgt in 2024
URL's publieke REST servicesvolgt in 2024
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.