Skip to main content
Skip table of contents

Overheidsbesluit Bodemverontreiniging (SLD)


Documentatie Overheidsbesluit Bodemverontreiniging SLD

Software versie 1.0 verwacht eind 2024

Gegevenscatalogus 1.0 (inwerkingtreding voorzien per 1 juli 2025)

Scopedocument

Scopedocument Milieukwaliteit v1.1

Gegevenscatalogus

Gegevenscatalogus Overheidsbesluit Bodemverontreiniging SLD 1.0

Verslag publieke consultatie

Reacties publieke consultatie SLD versie 0.9 met verwerking.pdf

Storymap BRO domein Milieukwaliteit

Storymap BRO Milieukwaliteit

Berichtencatalogus innameservices

volgt in 2024

Handreiking aanleveren BRO-gegevens

handreiking voor het aanleveren van BRO-gegevens

Voorbeeldberichten innameservices

volgt in 2024

Berichtencatalogus uitgifteservices

volgt in 2024

Voorbeeldberichten uitgifteservices

volgt in 2024

Berichtenschema's - xsd's en wsdl's

volgt in 2024

URL's publieke REST services

volgt in 2024


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.