Voor de registratieobjecten van het domein Mijnbouwwet is de volgende storymap gemaakt:

Storymap Mijnbouwwet - 21 februari 2022