Skip to main content
Skip table of contents

Mijnbouwconstructie (EPC)

Documentatie Mijnbouwconstructie EPC

In productie vanaf 1 januari 2024

software in productie versie 1.0

gegevenscatalogus 1.0

Scopedocument

Scopedocument domein Mijnbouwwet versie 0.991

GegevenscatalogusCatalogus EPC 1.0
WerkafspraakMijnbouwconstructie (EPC) met technische wijzigingen bij implementatie van catalogus 1.0
Verslag publieke consultatieverslag publieke consultatie versie 0.9
StorymapStorymap Mijnbouwwet
Berichtencatalogus innameservicesEPC Berichtencatalogus innamewebservice
Handreiking aanleveren BRO-gegevenshandreiking voor het aanleveren van BRO-gegevens
Voorbeeldberichten innameservicesEPC Inname voorbeeldberichten
Berichtencatalogus uitgifteservicesEPC Berichtencatalogus uitgiftewebservice
Voorbeeldberichten uitgifteservicesEPC Uitgifte voorbeeldberichten

Berichtenschema's - xsd's en wsdl's

Let op: nog in concept, definitieve versies volgen tijdens in productie name.

https://github.com/BROprogramma/EPC/tree/master/XSD
URL's publieke REST servicespublieke REST servicesJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.