Skip to main content
Skip table of contents

Levering controleren

Als Interne Controleur kun je bestanden die voor een project zijn aangeleverd controleren.


Wanneer je als medewerker van een bronhouderorganisatie zélf brondocumenten (XML-bestanden) wilt controleren, dan heb je de rol van Interne Controleur nodig.

Worden de brondocumenten gecontroleerd door een externe organisatie? Dan moet je een machtiging aanmaken. Raadpleeg daarvoor de pagina Machtigingen aanmaken en beheren.

Je ziet aan het project of je de rol van Interne Controleur hebt:


Hoe word ik Interne Controleur?

De projectbeheerder van het project opent het project en gaat naar het tabblad projectautorisaties en volgt onderstaande stappen:

Ga naar de gebruiker die Interne Controleur moet worden.

Klik rechts van de gebruiker op de knop Acties.

Klik op voeg nieuwe rol toe.

Selecteer de rol van Interne Controleur.

Druk op Opslaan.

Staat de gebruiker er nog niet tussen? Dan moet deze persoon eerst nog inloggen met eHerkenning 2+ of moet er een e-mailaccount aangemaakt worden voor deze gebruiker. Raadpleeg hiervoor de pagina gebruiker beheren.


Voor de Interne Controleur

Deze informatie is voor gebruikers met de rol van Interne Controleur.

Wat kun je doen?

Als Interne Controleur kun je een levering bekijken en goed- of afkeuren.

Je kunt de volgende acties uitvoeren:

  • Een levering opzoeken
  • Een levering goedkeuren of afkeuren
  • Meerdere leveringen tegelijk goedkeuren of afkeuren

Een levering opzoeken

Open naar het betreffende project.

Ga naar het tabblad Leveringen.

Klik op de levering die je wilt controleren.

Je ziet het Leveringsoverzicht met daarin de leveringen in het project, voor zover aanwezig.

Een levering goedkeuren of afkeuren

Voor alle beschikbare mogelijkheden zie: Levering bekijken 

Kijk in de Leveringsdetails naar het paneel aan de rechterkant:

Zie je dit paneel niet? Dan is de levering wellicht al gecontroleerd, of heb je nog niet de rol van Interne Controleur.

Kies hier voor Goedkeuren om de levering goed te keuren. 

Je kunt hier de levering ook afkeuren of 'Bevriezen voor overleg'. Na het bevriezen van de levering kun je op een later moment de levering alsnog goed,- of afkeuren.

De status van de levering verandert nu naar Gecontroleerd, of naar Doorgeleverd wanneer het automatisch doorleveren aan staat.


Meerdere leveringen tegelijk goedkeuren of afkeuren

Als Interne Controleur kun je meerdere leveringen tegelijk goedkeuren of afkeuren.

Ga naar het leveringoverzicht:


Filter op Volgende actie:


Selecteer Controleren

Alle leveringen die nog gecontroleerd moeten worden, worden nu getoond.

Vink aan de linkerkant aan welke leveringen je wilt controleren. Je kunt ook in één keer alle leveringen aanvinken door in de grijze balk het vinkje te zetten.

Scroll naar benden en kies voor goedkeuren of afkeuren:


Alle aangevinkte leveringen op deze pagina worden nu goedgekeurd of afgekeurd. Indien er meerdere pagina's met leveringen zijn die je wilt controleren, dan herhaal je deze stappen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.