In tegenstelling tot andere registratieobjecten met materiële geschiedenis worden er geen controles uitgevoerd bij aanvullingen op chronologie. De aanvullingen zijn in essentie tijdreeksen. Dus: de tijdreeks behoeft niet perse de meest recente te zijn in een reeks van aanvullingen. Dit is geschetst in onderstaande figuur. De id's van de tijdserie zijn vooraf gegaan door een volgnummer van aanleveren. Eerst 1, dan 2, dan 3. Het is dus mogelijk om de lichtblauwe reeks 3 later aan te leveren dan de reeksen 1 en 2.

Echter voor aanvullingen van het type: "regulier" en "volledig beoordeeld" geldt echter wel dat de aanvullingen tezamen een niet overlappende tijdserie reeks vormen.

En bij het volgende scenario geldt een overlap van méér dan één dag. Deze zal dus worden afgekeurd. Het maakt hierbij niet uit of de overlap hierbij aan het begin of aan het einde zit van de toegevoegde serie.

De typische foutmelding hierbij is:


Observatieperiode.begindatum (ObservationPeriod.beginDate) (2021-02-01, JJJJ-MM-DD) van Observatie (MeasurementTimeseriesTVPObservation) met Observatie.observatie ID (MeasurementTimeseriesTVPObservation.observationId) _8f71a605-e4e5-49ea-b194-85ef7cf9ad2d mag niet voor de eind datum Observatieperiode.einddatum (ObservationPeriod.endDate) (2021-02-04, JJJJ-MM-DD) van Observatie (MeasurementTimeseriesTVPObservation) met Observatie.observatie ID (MeasurementTimeseriesTVPObservation.observationId) _756c15dd-1b16-41d3-b5c3-74849b085ccb in de registratie ondergrond liggen, wanneer de waarde van Metadata observatie.observatietype (ObservationMetadata.observationType) gelijk is aan reguliereMeting EN de waarde van het attribuut Metadata observatie.mate beoordeling (ObservationMetadata.statusCode) gelijk is aan volledigBeoordeeld.

Voor het interpreteren van fouten, en met name dit voorbeeld zie hier voor meer informatie.