Skip to main content
Skip table of contents

Grondwaterproductiedossier (GPD)

Documentatie Grondwaterproductiedossier GPDin productie vanaf 1 november 2022
ScopedocumentScopedocument domein Grondwatergebruik (GU)
GegevenscatalogusCatalogus GPD 1.0
Werkafspraken

Werkafspraak GPD Correctie onvolkomenheden

Verslag van publieke consultatieverslag publieke consultatie catalogus 0.9
Berichtencatalogus innamewebserviceGPD berichtencatalogus innamewebservice
Handreiking aanleveren BRO-gegevenshandreiking voor het aanleveren van BRO-gegevens
Voorbeeldberichten innamewebserviceGPD voorbeeldberichten inname
Berichtencatalogus uitgiftewebserviceGPD berichtencatalogus uitgiftewebservice
Voorbeeldberichten uitgiftewebserviceGPD voorbeeldberichten uitgifte

Berichtenschema's - xsd's en wsdl's

Let op: nog in concept, definitieve versies volgen na release 1.0 versie

https://schema.broservices.nl/
Overzicht beschikbare operaties domein Grondwatergebruikgrondwatergebruik-overzicht-beschikbare-operaties
URL's publieke REST servicesPublieke REST services
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.