Onderstaande voorbeeldberichten zijn gevalideerd aan de XSD-bestanden, maar nog niet getest op de software. Releasedatum van de software is voorzien medio december 2021. De ketentest, waarin ook de xsd's worden meegenomen, is medio februari 2022 gepland. 

Het doel van de voorbeeldberichten staat beschreven  in de FRD berichtencatalogus innamewebservice

Samenhang

Een FRD formatieweerstandonderzoek wordt uitgevoerd in een zekere GMW grondwatermonitoringbuis en binnen de context van een of meerdere GMN grondwatermonitoringnetten. Deze GMW en GMN gegevens moeten aanwezig zijn in de LV-BRO voordat de gegevens van een FRD kunnen worden aangeboden.

De onderstaande tabel bevat 3 extra GMW en GMN voorbeeldberichten, zodat in onderlinge samenhang de FRD voorbeeldberichten gevalideerd kunnen worden:

  • 01_GMW_Construction.xml: registreert een grondwatermonitoringput (GMW), met daarin twee buizen met de buisnummers 1 en 2.
  • 05_GMN_StartRegistration.xml: registreert een grondwatermonitoringnet uitgevoerd in buis 1 van voornoemde grondwatermonitoringput met als kader aanlevering de Kaderrichtlijn Water en als monitoringdoel het Strategisch Beheer Kwantiteit Regionaal.
  • 06_GMN_StartRegistration.xml: registreert een grondwatermonitoringnet uitgevoerd in buis 1 van voornoemde grondwatermonitoringput met als kader aanlevering de Waterschapswet en als monitoringdoel het Strategisch Beheer Kwantiteit Regionaal.