Skip to main content
Skip table of contents

EPL Voorbeeldberichten Uitgifte

Disclaimer - De voorbeeldberichten zijn bedoeld voor ontwikkeling van eigen software om aan te sluiten op de BRO. Onderstaande berichten zijn getest op de BRO-services waarbij attribuutvelden waarden hebben meegekregen. Deze berichten zijn niet bedoeld als template om uiteindelijke brondocumenten te genereren.

De voorbeeldberichten ondersteunen hetgeen beschreven staat in de EPL Berichtencatalogus Uitgifte

File Modified

XML File 09_EPL_PO_DP.xml

Jul 10, 2024

XML File 10_EPL_PO.xml

Jul 10, 2024

XML File 01_DC_Request_BoundingBox.xml

Jul 10, 2024

XML File 02_DC_ResponseAfwijzing.xml

Jul 10, 2024

XML File 03_DC_ResponseParseFault.xml

Jul 10, 2024

XML File 04_DC_ResponseSoapFault.xml

Jul 10, 2024

XML File 05_DC_ResponseLevering.xml

Jul 10, 2024

XML File 06_DO_Request.xml

Jul 10, 2024

XML File 07_DO_Response_BRO_DO.xml

Jul 10, 2024

XML File 08_DO_Response_Rejection.xml

Jul 10, 2024

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.