Skip to main content
Skip table of contents

CPT uitgifte voorbeeldberichten

Disclaimer - De voorbeeldberichten zijn bedoeld voor ontwikkeling van eigen software om aan te sluiten op de BRO. Onderstaande berichten zijn getest op de BRO-services waarbij attribuutvelden waarden hebben meegekregen. Deze berichten zijn niet bedoeld als template om uiteindelijke brondocumenten te genereren.

File Modified

XML File dispatchCharacteristicsRequest.xml

Mar 27, 2024

XML File dispatchCharacteristicsResponseRejectionCriterionError.xml

Mar 27, 2024

XML File dispatchDataRequest.xml

Mar 27, 2024

XML File dispatchDataResponseRejection.xml

Mar 27, 2024

XML File parseFault.xml

Mar 27, 2024

XML File soapFault.xml

Mar 27, 2024
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.