In dit overzicht zijn de wijzigingsverzoeken opgenomen die inmiddels binnen de BRO zijn gerealiseerd en beschikbaar zijn voor alle gebruikers.

De lijst is bijgewerkt op 19 december 2022.

Oops, it seems that you need to place a table or a macro generating a table within the Table Filter macro.

The table is being loaded. Please wait for a bit ...

volgnr

Meldingsnummer

BRO servicedesk

MelderWijzigingsverzoekRegistratieobject of BRO onderdeelGerealiseerdArgumentatieLink BRO backlog BM[jaartal][maand][volgnr.]organisatie

veelal samenvatting in de vorm van een user story

De volledige teksten zijn te vinden op volledige teksten BRO wijzigingsverzoeken 

object/domein

of BROsysteemAlleen voor gebruik binnen programma

194

BM22 09 00246

Rijkswaterstaat

Als bronhouder

Wil ik in het Bronhouderportaal in de rapportages kunnen zien wat volgens IMBRO of IMBRO/A is geleverd

Bronhouderportaal4e kwartaal 2022Het verzoek zal generiek worden meegenomen in de doorontwikkeling van onze rapportages. Feitelijk zien we dit als een uitbreiding van bestaande rapportage-functionaliteit. De wijze waarop zal met indiener tzt worden afgestemd.

BRO-10207 - BHP: toevoegen kwaliteitsregime aan rapportage DONE
188

BM22 08 00309

Hutton Geo B.V.

Graag zouden wij als data leveranciers de mogelijkheid hebben de voor ons afgeronde projecten te kunnen archiveren.

Bronhouderportaal4e kwartaal 2022Als leverancier wil je ordening aanbrengen in voor jou 'openstaande' projecten. Dit gaat op voor meerdere leveranciers. Relevant verzoek.

BRO-9774 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.
182

BM22 08 00064

Gemeente Dijk en Waard

Als gebruiker (bronhouderrol) van het Bronhouderportaal wil ik kunnen zien welke gebruikers met een e-mailaccount binnen mijn organisatie 2-factorauthenticatie geactiveerd hebben zodat ik weet wie ik moet instrueren

Bronhouderportaal3e kwartaal 2022Functionele wens is helder en vaker gevraagd. Waarde is evident voor meerdere bronhouders. Impact is relatief laag en uitvoering wordt gecombineerd met bestaande stories.

BRO-10373 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.
176

BM22 06 00314

Waterlabs B.V.

Als dataleverancier wil ik een IMBRO/A GMN aan kunnen maken zonder dat de buizen de buisstatus 'gebruiksklaar' hoeven te hebben, omdat de buisstatus 'onbekend' is bij de IMBRO/A GMW's

GMN

GMW

3e kwartaal 2022We beschouwen dit ingebrachte issue als een bug. Dit had in de BRO voorzien moeten zijn. 

BRO-9433 - GMN: verwijderen controles op buisstatus DONE

BROSVO-1244 - GMN inname berichtencatalogus fout herstel TO DO

documentatie moet nog wel worden aangepast (gepland voor 1 oktober 22)

174

BM22 06 00242

SwecoAls dataleverancier van GAR
Wil ik dat de IHW stoffenlijst die niet opgenomen zijn in de GAR catalogus toegevoegd worden aan de catalogus
GAR4e kwartaal 2022Verzoek is om de laatste stoffenlijst van IHW over te nemen. Dit gaan we doen conform het lopende proces van doorlopende werkafspraak.

BROSVO-1183 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.
168

BM22 05 00248

BRO Servicedesk

Als gebruiker van het Bronhouderportaal


Wil ik in het tabbladen "gebruikers beheren" en "projectautorisaties" zien of een gebruiker een e-mailaccount of eherkenningsaccount heeft


Zodat ik begrijp waarom sommige gebruikers er 2x in staan en zodat ik hierin onderscheid kan maken

Bronhouderportaal4e kwartaal 2022Dit is functionaliteit met toegevoegde waarde

BRO-9038 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.
162

BM22 04 00301

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Als dataleverancier van GAR, wil ik de waardelijst van de beoordelingsprocedure uitbreiden, omdat de huidige waardelijst niet voldoet

GAR catalogus3e kwartaal 2022Vergelijkbare verzoeken zijn binnengekomen voor GLD. Er zal contact opgenomen worden met RIVM om de uitbreiding van de waardelijst te bespreken.

BROSVO-1093 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.
161

BM22 04 00092

Tauw B.V.

Als data-afnemer wil ik dat de GLD REST-uitgifte consistent is met de documentatie (zie uitgebreide tekst) én dat er meer TVP's uitgegeven worden

GLD REST uitgifte2e kwartaal 2022De GLD REST uitgifteservice zal aangepast worden conform nieuwe specificaties. Deze specificaties worden op een later moment uitgewerkt worden en de documentatie wordt daarop aangepast.

BRO-8803 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.
159

BM22 04 00037

Aveco de Bondt

Als dataleverancier wil ik in het Bronhouderportaal gemakkelijk de omschrijving van een project kunnen vinden (Dit was tot voor kort standaard zichtbaar in de machtigingen)

BHP2e kwartaal 2022Dit helpt de dataleverancier bij het navigeren. Team BHP kijkt hoe dit kan worden opgepakt bij het aanpassen van het BHP.

BRO-8697 - BHP: omschrijving machtiging terugbrengen in overzicht (bijv middels "tooltip"?) DONE
157

BM22 03 00421

Gemeente Gouda

Als gebruiker van het Bronhouderportaal, wil ik notificaties per project in kunnen stellen, zodat ik niet iedere dag notificaties krijg van de dagelijkse GLD-leveringen

Bronhouderportaal3e kwartaal 2022De wens om notificaties 'managebaar' te maken is begrijpelijk en heeft waarde voor gebruikers. We gaan in beheerfase werken aan een overkoepelend concept.

BRO-8955 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.
156

BM22 03 00381

Vitens N.V.

(meerdere bronhouders)

Als dataleverancier, wil ik de waardelijst van het beoordelingsprotocol uitbreiden met het protocol van Vitens

GLD3e kwartaal 2022We werken naar een generiek proces voor uitbreiding waardelijsten. Daar zal dit verzoek een plek in krijgen.

BROSVO-1093 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.
154

BM22 03 00270

Gemeente EnschedeAls Bronhouderportaal-beheerder voor meerdere bronhouders wil ik graag in de notificaties zien van welke bronhouder iets afkomstig is, zodat ik weet in welk account ik in moet loggenBronhouderportaal2e kwartaal 2022Als het mogelijk blijkt te zijn om de bronhouder eenvoudig toe te voegen, dan zal dit gedaan worden.

BRO-8802 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.
149

BM22 03 00110

Gemeente Den Haag

Als gebruiker van het Bronhouderportaal

Wil ik afgekeurde leveringen in bulk kunnen verwijderen

Zodat ik niet bij iedere afgekeurde levering op de verwijder-knop hoef te drukken

Bronhouderportaal4e kwartaal 2022idee om te onderzoeken, wellicht onderdeel van meer omvattende functionaliteit

BRO-8698 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.
147

BM22 03 00049

RWS

Wij zijn als RWS bezig met een aanvullende datakwaliteitscontrole (DKC) welke 'ingeplugd' wordt in het Bronhouderportaal. Hiervoor dient een verrijkingstoken te worden aangemaakt om de koppeling met de DKC tot stand te brengen. Nu is het de rol van Bronhouder die deze tokens kan aanmaken. Dat is niet logisch. Moet het niet de rol Beheerder zijn in Bronhouderportaal die een verrijkingstoken aanmaakt voor de DKC? Want een verrijkingstoken geldt voor de hele Rijkswaterstaat-organisatie, niet voor een afzonderlijk Rijkswaterstaat-project. Verzoek: de autorisatie voor het genereren van verrijkingstokens niet meer bij de rol van Bronhouder, maar uitsluitend bij de rol van Beheerder beleggen.

Bronhouderportaal2e kwartaal 2022Dit sluit aan bij het herontwikkelen van de REST interfaces. Deze staat als als feature op de backlog voor het Bronhouderportaal en deze wens nemen we als onderdeel daarvan mee.

BRO-6719 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.
146

BM22 02 00224

Movares Nederland B.V.

Als dataleverancier, wil ik een notificatie kunnen ontvangen wanneer in het Bronhouderportaal bij een levering aangegeven wordt dat overleg gewenst is, zodat ik weet dat er van mij actie wordt verwacht

Bronhouderportaal3e kwartaal 2022

In een breder perspectief staat verbetering van notificatie-functionaliteit op onze backlog.  (Beheer) We gaan dit verzoek daarin overwegen.

Doorontwikkelen notificatieservice staat gepland voor 2023

BRO-8355 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.
145

BM22 02 00224

Movares Nederland B.V.

Als externe controleur, wil ik een notificatie kunnen ontvangen wanneer er een levering gedaan is die gecontroleerd moet worden, zodat ik weet wanneer er van mij een actie wordt verwacht

Bronhouderportaal3e kwartaal 2022

In een breder perspectief staat verbetering van notificatie-functionaliteit op onze backlog.  (Beheer) We gaan dit verzoek daarin overwegen.

Doorontwikkelen notificatieservice staat gepland voor 2023

BRO-8354 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.
143

BM22 02 00028

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Als data-afnemer, wil ik over actuele grondwaterstanden kunnen beschikken voor alle actieve grondwatermonitoringsputten die we in onze regio-dataset hebben staan afkomstig uit de GMW SOAP API

GLD Uitgifte

2e kwartaal 2022

Dit verzoek zal meegenomen worden wanneer het 'Uitgifte in samenhang' uitgewerkt wordt. 

BRO-8884 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.
132

BM22 01 00144

Brabantse waterschappen, provincie en Brabant Water

(Brabantse grondwater-beheerpartners)

Als bronhouder, wil ik dat ik met een url naar een registratieobject kan (bijvoorbeeld www.broloket.nl/GMW000000001234) zodat ik QR codes op mijn GMW's kan plakken die uitkomen op die link ("We willen het plaatje uit het BROloket zien")

BROloket1e kwartaal 2022Dit levert meerwaarde voor de BRO-gebruikers. Tevens  kan hier een combinatie van functionaliteiten uit het BROloket en Bronhouderportaal worden gemaakt. 

DL-8496 - wens 132 uit CAB DONE
131

BM22 01 00129

Provincie Fryslân

Als gebruiker van het bronhouderportaal, wil ik door kunnen klikken naar de volgende levering in mijn project, zodat ik niet na het bekijken van een levering terug naar het leveringenoverzicht moet, om vervolgens de volgende levering te moeten zoeken en aan te klikken.

Bronhouderportaal2e kwartaal 2022Relevant verzoek met lage impact en hoge waarde.

BRO-7973 - BHP: Doorklikken binnen het leveringoverzicht DONE
129BM22 01 00108BRO ServicedeskAls gebruiker van het bronhouderportaal wil ik zien waarom de grafiek en kaart niet meer te raadplegen zijn na doorlevering, omdat ik deze wel verwacht

Bronhouderportaal

BHP

1e kwartaal 2022Relevant verzoek met  waarde voor de gebruiker en relatief lage impact.

BRO-7937 - BHP: Grafiek en kaartweergave niet meer zichtbaar na doorlevering (BM22 01 00108) DONE
125

BM21 12 00268

BM22 01 00062

Provincie Fryslân

Veldapps

Als gebruiker van het bronhouderportaal

Wil ik in een levering kunnen filteren op niet-valide en afgekeurde leveringen

Bronhouderportaal4e kwartaal 2022valide wens

BRO-7936 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.
124

BM21 12 00285

Gemeente Schiedam

Als gebruiker van het bronhouderportaal, wil ik het BRO-ID in de samenvatting van de levering kunnen zien, zodat ik deze kan kopiëren, in plaats van overtypen (als bronhouder wil ik een overzicht van hetgeen ik heb aangeleverd)

Bronhouderportaal1e kwartaal 2022Gewenste functionaliteit is raadplegen van transactieregister. Dat is voor langere termijn om over na te denken. Dit concrete verzoek wordt geaccepteerd. 

BRO-7940 - BHP: BRO-ID kopiëren niet meer mogelijk na BHP refactoring okt-dec 2021 (BM21 12 00285) DONE
122

BM21 12 00258

TNO registratiebeheerAls registratiebeheerder
wil ik op basis van bro-id de dataleverancier en/of bronhouder aan kunnen passen
zodat ik bij een grote aanpassing niet honderden bro-id's handmatig aan hoef te klikken
RBA4e kwartaal 2022Er zijn in de toekomst bulkoverzettingen te verwachten. Actueel voor overzetten I&M naar BZK. 

BRO-7928 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.
119

BM21 11 00443

TauwAls geohydroloog en beheerder BRO meetnetten wil ik sneller beschikbare gegevens van peilbuizen, meetnetten en standen van het grondwaterdomein in de BRO kunnen ontsluiten met een specifieke geografische selectie waarbij ik de relatie kan leggen tussen GMW, GMN en GLD, zodat ik alleen data opvraag die aan een meetnetGrondwatermonitoringdomein3e kwartaal 2022Het is niet gewenst om gebruik te maken van interne interfaces, die daarvoor niet worden beheerd. Mogelijk dat generieke functionaliteit van een REST service 'uitgifte in samenhang' soelaas kan bieden. Dit  idee willen we verder uitwerken. Overigens maken wij publiekelijke interfaces en zullen geen op maat interfaces maken.

BRO-8805 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.
116

BM21 11 00200

SoftwarepleinOp het Softwareplein van vanmorgen werd door enkele leveranciers uitgesproken dat zij het bericht ‘RO+history’ (aanleiding was GMN maar het speelt ook bij andere RO’s) niet alleen voor Imbro/a maar ook voor Imbro zouden willen gebruiken. Reden daarvoor is dat het nu niet mogelijk is om archiefgegevens met Imbro-kwaliteit in één keer aan te leveren.
Graag als issue opvoeren en aan het CAB voorleggen.
div. objecten, starten met GMN en GMW4e kwartaal 2021Het heeft relatief veel waarde voor bronhouders/leveranciers dat data met imbro kwaliteit in een 'alles in 1-bericht' kunnen worden aangeleverd. CAB
BROSVO-990 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it. BROSVO-991 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

BRO-7302 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it. BRO-7303 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.113

BM21 11 00104

Waternet, domeinbegeleidingsgroepAls bronhouder, en eigenaar van grondwaterwinputten, wil ik een uitbreiding van gegevens die niet 'openbaar raadpleegbaar' ic filterdiepte en putdiepte van de put,  zodat deze gegevens niet zijn te herleiden ingeval het een put voor de openbare drinkwatervoorziening betreft.GUF1e kwartaal 2022Het betreft een uitbreiding van het 'niet openbaar' stellen van putgegevens. Deze wens is gedragen door de DBG grondwater en gaat over strategische gegevens. 

BROSVO-993 - GUF werkafspraak: Uitbreiding 'niet openbaar' met filter- en putdiepte DONE
104

BM21 09 00316

MuniSense B.V.

Als softwareontwikkelaar wil ik met een replaceRequest GLD observaties kunnen corrigeren

GLD1e kwartaal 2022Valide wens en onderdeel voorziene BRO functionaliteiten/architectuur

BRO-7011 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.
92

BM21 07 00301

Gemeente Velsen

(En meerdere stakeholders)

Als bronhouder van Geotechnische boringen wil ik dat er meer gegevens worden getoond in de grafiek op het Bronhouderportaal, zodat ik beter de gereedstaande boorbeschrijvingen kan controleren.

BHR-GT

Bronhouderportaal

3e kwartaal 2021

Dit is een 2e iteratie van de visualisatie voor Geotechnisch onderzoek (boormonsterbeschrijving), om de bronhouder te faciliteren bij de controle van de leveringen. Deze zal naar verwachting niet volledig de NEN-ISO 14688  volgen. 

BRO-6029 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.
91BM21 06 00443Evides

een gewenste uitbreiding van een waardelijst van attribuut  'beoordelingsprocedure ' met de waarde: “Validatieprotocol Evides Waterbedrijf”

GLD3e kwartaal 2022Valide wens. Uitbreiding van waardelijst vraagt een juridisch traject. Om die reden zal uitvoering in volgende versie van GLD worden gedaan. Alternatief: voor beoordelingsprocedure wordt voorlopig de waarde 'oordeel deskundige'  gebruikt.

BROSVO-1093 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

86

BM21 05 00171

Stichting Wageningen Researchvolumetrisch watergehalte cardinaliteit [1] -> veranderen naar [0..1]
entiteit 57: Watergehalte en doorlatendheid bij bepaalde bodemvochtpotentiaal
Let op: ook datarecord moet worden aangepast

SFR

BHR-P


4e kwartaal 2022In volgende versie van standaard. Dus niet met prio in werkafspraak

BROK-3352 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.
82

BM21 06 00382

Team standaardisatie BRO programmaAls BRO gebruiker wil ik dat de ObservationMetadata:principalInvestigator (uitvoerder) leeggelaten mag worden, zodat IMBRO A gegevens in de BRO kunnen worden aangeleverd.

GLD

3e kwartaal 2021Noodzakelijk om doorlevering GLD's mogelijk te maken. Lage impact, inmiddels gerealiseerd.77BM21 06 00325FugroHet betreft de maatvoering van de steekmonddiameter. Deze heeft een waardebereik van 50 tot 510 en zou gewijzigd moeten worden naar 40 tot 510.
6.3.14.8 steekmonddiameter
BHR-GT4e kwartaal 2021Valide wens die aansluit op de gewijzigde praktijk. Impact is hoog ivm aanpassing standaard.

BROK-3346 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.
72

BM21 05 00168

Stichting Wageningen Research

In de catalogus pagina 59, paragraaf 3.16.14 rijpingsklasse , Regel: Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut bodemkundige grondsoort gelijk is aan kleiarmSilt, kleiigSilt, lichteKlei, matigLichteZavel, matigZwareKlei, siltigeLeem, zandigeLeem, zeerLichteZavel, zeerZwareKlei of zwareZavel. Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Verzoek tot wijziging: Aan bovenstaande lijst moet "kleiigeLeem" worden toegevoegd.

SFR2e kwartaal 2021Deze wens is opgenomen in de geimplementeerde werkafspraak 'Aanleveren SFR en BHR-P, tranche'link naar werkafspraak


71

BM21 05 00167

Stichting Wageningen ResearchIn de SFR-catalogus moet de kardinaliteit van het attribuut 5.3.58.1 bepalingsID veranderen van [1..*] naar [0..*].SFRbetreft geen wijzigingsverzoekHet model is toegelicht en daaruit is gebleken dat dit geen wijzigingsverzoek betreft.70

BM21 05 00174

TNOOp het tabblad Grondwaterstandsonderzoek (bij een GMW weergave) wordt nu rechtsboven, bij de buisselectie knop, de waarde van de diepte (hoogte) bovenkant monitoringbuis getoond; het is logischer om daar de positie van de bovenkant filter van de monitoringbuis te tonenBROloket
GLD
2e kwartaal 2021Betreft een verzoek met lage impact en relatief hoge waarde voor de gebruiker.


DL-7050 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.
68BM21 04 00037Stichting Wageningen ResearchAls beheerder van modellen wil dat bij de Bodemkaart en Geomorfologische kaart bij het klikken op de kaart dat de pop-up niet over het kaartgedeelte valt dat ik wil bekijkenBROloket2e kwartaal 2021De pop up hoort niet 'vast' op het scherm te blijven. Voorheen kon deze met de muis worden verschoven, dit is hersteld.

DL-6797 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.
67

BM21 04 00124

DINO-BRO migratieteamAls migratieteam willen wij voor de migratie van Gw-standen van DINO naar BRO een “alles-in-één-bericht” voor historische GMN’s ‘a-la GMW’, zodat het mogelijk is om met 1 bericht een historisch GMN te registreren met alle meetpunten ( GMW buis verwijzingen) die na startdatum van het GMN zijn ontstaan.

GMN

Bronhouderportaal

2e kwartaal 2021Aanlevering in 1 bericht is valide en waardevol. Dit biedt een oplossing voor meerdere BRO gebruikers (mn leveranciers) en het migratieteam.

BRO-5540 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.
65

BM21 04 00112

Waternet

Verzoek om de BRO-GLD codelijsten 6.2 Meetprocedure en 6.6 Beoordelingsprocedure aan te vullen met waardes die verwijzen naar procedures bij Waternet.

GLD3e kwartaal 2022Valide verzoek met lage impact. Betreft eveneens wijziging van de standaard, wordt opgepakt bij volgende versie GLD.

BROSVO-1093 - GLD uitbreiden waardelijst met protocol Vitens DONE

61

BM21 04 00056

ParticulierAls gebruiker van het BROloket wil ik via een API appelboordata op kunnen vragen.BROloket4e kwartaal 2021Is opgenomen in backlog BROloket

DL-6974 - ONDERZOEK: REST service voor de appelboor functionaliteit DONE
50BM21 03 00098Implementatiesessie B&GAls gebruiker van de BRO wil ik dat de visualisatie van BHR-GT conform NEN-ISO 14688 is, zodat de visualisatie uniform is aan de gebruikte standaarden in de buitenwereld en herkenbaar is voor mij

BHR-GT

Bronhouderportaal

3e kwartaal 2021


Dit is een 2e iteratie van de visualisatie voor Geotechnisch onderzoek (boormonsterbeschrijving), om de bronhouder te faciliteren bij de controle van de leveringen. Deze zal naar verwachting niet volledig de NEN-ISO 14688  volgen. 

BRO-6029 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.
44BM21 02 00144TrefoilAls gebruiker van het BROloket wil ik graag GMW-PPO documenten (PPO: geeft gehele materiële historie) op kunnen vragen.

GMW

LV BRO

2e kwartaal 2021Met in gebruikname van REST services is voorzien in de wenspagina met REST services


34BM21 01 00159Wageningen Environmental ResearchAls gedelegeerd bronhouder wil ik het aanleveren van de drie chemische bepalingen uit de catalogus Tranche 3 (pH, organische stof en organisch koolgehalte) facultatief laten.

SFR

BHR-P

2e kwartaal 2021Is in een werkafspraak verwerkt

werkafspraak bodemkundige chemische analyse SFR en BHR-P
28BM20 12 00130BRO servicedeskAls dataleverancier wil ik een gedelegeerde machtiging kunnen sluiten, zodat mijn onderaannemer geen leveringen meer kan doen.Bronhouderportaal3e kwartaal 2021Dit is een functionaliteit die nodig is vanuit de BRO architectuur. Omissie is opgelost.

BRO-5541 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.
26BM20 12 00124 &BM20 12 00125Provincie Fryslân
Wageningen Environmental Research
Als bronhouder wil ik dat mijn geautomatiseerde api-leveringen automatisch gecontroleerd en vastgesteld worden, zodat mijn controleur dit niet handmatig hoeft te doen.BRO systeem4e kwartaal 2021Waarde is ruim > dan impact. Zal met doorontwikkeling worden opgepakt.

BRO-5542 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.
25BM20 12 00146RijksvastgoedbedrijfAls gebruiker wil ik de GHG en GLG (gemiddeld hoogste resp. laagste gemeten grondwaterstand) kunnen zien, zodat ik deze informatie kan controleren van de geotechnische boringen.

Bronhouderportaal

BHR-GT

4e kwartaal 2021Waarde is > dan impact. Zal met doorontwikkeling worden opgepakt.

BRO-5543 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.
20BM20 11 00170Gemeente EindhovenAls gebruiker van het bronhouderportaal wil ik verduidelijking in de terminologie/dat er andere termen gebruikt gaan worden bij het aanleveren van gegevens, zodat deze voor mij logisch zijnBronhouderportaal1e kwartaal 2021Is geen wijzigingsverzoek gebleken, na toelichting op terminologie.11BM20 09 00020Provincie Noord HollandAls bronhouder wil ik een label toe kunnen voegen aan een RO waarmee ik aan de buitenwereld aangeef dat ze nog niet compleet zijn (bijvoorbeeld het label 'in transitie').

BRO systeem

GLD

GAR

3e kwartaal 2021, via uitstel aanleverplichtDoor het uitstel dat de bronhouders/ meetnetbeheerders hebben gekregen tot  1 juli resp.1 oktober 2021, is dit verzoek niet meer actueel.10BM20 09 00020Provincie Noord HollandAls bronhouder wil ik geen terugmeldingen ontvangen op een GAR en GLD die Afgekeurd, Onbeslist of Onbekend als QCstatus hebben, omdat ik al weet dat deze niet goed zijn.

GLD

GAR

3e kwartaal 2021, via uitstel aanleverplichtDoor het uitstel dat de bronhouders/ meetnetbeheerders hebben gekregen tot  1 juli resp.1 oktober 2021, is dit verzoek niet meer actueel.7BM20 09 00160ProrailAls controleur wil ik een visualisatie zien van een geotechnische boormonsterbeschrijving in het bronhouderportaal, zodat ik weet of ik de levering kan goedkeuren.

BHR-GT

Bronhouderportaal

4e kwartaal 20201e iteratie van deze visualisatie was onderdeel van de release december 2020 voor Geotechnisch booronderzoek

BRO-3147 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.
6BM20 10 00002Wageningen Environmental ResearchAls dataleverancier (van SFR en BHR-P) wil ik een duidelijk protocol voor het wijzigen van standaarden.

SFR

BHR-P

1e kwartaal 2021Is als vraag behandeld. Blokkerende issues zijn meegenomen in de werkafspraak; voor toekomstige wensen is het BRO wijzigingsproces bedoeld