In dit overzicht zijn de geaccepteerde wijzigingsverzoeken weergegeven die opgenomen in de backlog van de BRO. Samen met gebruikers en experts worden deze geprioriteerd en vervolgens wordt de uitvoering gepland.

De wijzigingsverzoeken die zijn geaccepteerd en inmiddels door de BRO zijn gerealiseerd, zijn te vinden op de pagina Gerealiseerde BRO Wijzigingsverzoeken

Deze lijst is bijgewerkt op 16 januari 2023.

Oops, it seems that you need to place a table or a macro generating a table within the Table Filter macro.

The table is being loaded. Please wait for a bit ...

volgnr

Meldingsnummer

BRO servicedesk

MelderWijzigingsverzoekRegistratieobject of BRO onderdeelStatus

Beslisniveau

Besluit

ArgumentatieLink BRO backlog 

BM[jaartal][maand][volgnr.]organisatie

veelal samenvatting in de vorm van een user story

De volledige teksten zijn te vinden op volledige teksten BRO wijzigingsverzoeken 

object/domein

of BROsysteem


Change Advisory Board of Portfolioraad

Alleen voor gebruik binnen programma


199

BM22 12 00244

Rijkswaterstaat

Trefoil

Als gebruiker van het Bronhouderportaal

Wil ik in de rapportages van het Bronhouderportaal een kolom 'dataleverancier'

Zodat ik weet welke organisatie de gegevens heeft aangeleverd

BronhouderportaalafgehandeldcabgeaccepteerdDit is functionaliteit die het werk van de bronhouder ondersteund en past binnen de doelstelling van het portaal. Deze functie wordt meegenomen in de huidige optimalisatie-slag van het portaal. 

BRO-11032 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

198

BM22 10 00280

VerbelcoAls gegevensbeheerder/BROdataleverancier wil ik, namens mijn bronhouders, dat de waarde 'SIKB2001-2018'  aan de waardenlijst  van GMW kwaliteitsnormInrichting wordt toegevoegd, zodat het actuele protocol voor het plaatsen van peilbuizen in de BRO kan worden geregistreerd.GMWafgehandeldcabgeaccepteerdImpact is laag, er worden geen businessregels geraakt. Waarde is aanwezig. Oplossing gaat via generieke werkafspraak 'waardelijsten'.

BROK-3518 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

197

BM22 11 00249

TNO - Geomodelling

We werken momenteel aan een nieuwe, kleine release van het BRO-model REGIS II. Met deze release wordt het model voorzien van onzekerheidsinformatie van de geometrie (top, basis en dikte) van de in REGIS II gekarteerde hydrogeologische eenheden (in de volksmond ‘de kleilagen’).

Onzekerheidsinformatie van de geometrie is nieuw in REGIS II. In de gegevenscatalogus is er al wel iets over opgenomen, maar die informatie wordt met de nieuwe release achterhaald. Dit betekent dat de gegevenscatalogus moet worden aangepast.

REGIS IIafgehandeldcabgeaccepteerdDeze wordt in een werkafspraak meegenomen. 

BROSVO-1360 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

196

BM22 11 00023

Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners B.V.Volgend jaar kunnen tevens off-shore data van boringen, sonderingen en geotechnisch laboratoriumonderzoek aan de BRO worden aangeleverd. De bulk van de onderzoeksdata zijn echter de (ondiepe) seismische surveys zoals voor bijvoorbeeld off-shore wind projecten. Graag in de planning meenemen deze data eveneens via de BRO beschikbaar te maken.BHR en CPT

naar domein begeleidingsgroep GWW, daarna portfolioraad en evt. Regieraad

Regieraad


Dit verzoek zal op strategisch niveau door het BRO programma worden behandeld en beoordeeld. 

BROF-237 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

195

BM22 10 00181

Brabant Water

Is het mogelijk om het ''object ID bronhouder'' zichtbaar en/of selecteerbaar te maken in het broloket?

BROloketafgehandeldcabgeaccepteerd

BRO-ID is geen betekenisvol gegevens ID. Uitgifte object-ID bronhouder is alleen aan de bronhouder.

We lezen in dit verzoek dat er voor uitgifte (BROloket) behoefte is om een eigen betekenisvol ID terug te ontvangen. We nemen deze usecase mee voor 'MijnBRO'. (dit zal niet op korte termijn plaatsvinden)

BROK-3511 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

192

BM22 09 00177

Rijksvastgoedbedrijf

Als BRO-coördinator in het Bronhouderportaal

Wil ik kunnen rapporteren op projectstatus

Zodat ik niet alle projecten open hoef te klikken om erachter te komen of er machtigingen zijn aangemaakt, of er leveringen zijn gedaan etc.

BronhouderportaalafgehandeldcabgeaccepteerdHet verzoek zal generiek worden meegenomen in de doorontwikkeling van onze rapportages. Feitelijk zien we dit als een koppeling met bestaande rapportage-functionaliteit. De wijze waarop zal met indiener tzt worden afgestemd.

BRO-10208 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

190

BM22 08 00383

Rijkswaterstaat

Als beheerder van mijn organisatie

Wil ik zien wanneer een gebruiker voor de laatste keer heeft ingelogd

Zodat ik verouderde accounts kan opsporen en opschonen

BronhouderportaalafgehandeldcabgeaccepteerdDit heeft voor meerdere gebruikers waarde en de impact is relatief laag. De implementatie zal gecombineerd worden uitgevoerd en geprioriteerd. BRO-4258 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.


187BM22 08 00077Aveco de Bondt

Als dataleverancier

Wil ik afgekeurde brondocumenten uit mijn levering kunnen verwijderen en de levering alsnog door kunnen zetten naar de bronhouder

Zodat ik alleen de afgekeurde brondocumenten opnieuw aan hoef te leveren en niet de levering nogmaals uit hoef te voeren. Dit scheelt ook in het dataverkeer op het Bronhouderportaal

BronhouderportaalafgehandeldcabgeaccepteerdRelevant verzoek met waarde. Toegevoegd aan de backlog.

BRO-9775 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

186

BM22 08 00077

Aveco de Bondt

Als dataleverancier

Wil ik een levering in het Bronhouderportaal af kunnen breken tijdens of voordat deze verwerkt wordt

Bronhouderportaalafgehandeldcabkoppeling met ander verzoek onder zelfde TOPdesknr.Dit verzoek zal worden gekoppeld aan de bestaande story om de aanleverfunctionaliteit aan te passen. Daar zal dit verzoek in worden overwogen.

BRO-9775 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

184

BM22 08 00129

Waterschap de DommelDe weergave van een BROLoket pagina  op een smartphone scherm is niet duidelijk genoeg : de getoonde info op een groter laptop/ TFT scherm wordt niet goed getoond; het verzoek is om dit te verbeteren.....(de gemaakte QR code oplossing voor de wandelaar in het bos die langs een put loopt is eigenlijk  nu 'onbruikbaar' ( dus een dooie mus)...BROloketafgehandeldCABDit verzoek gaat naar de funnel, idee voor de toekomstHet BROloket is ontworpen voor gebruik door tablet, niet door smartphone-scherm (multiple devices). Dit is een verzoek dat onderdeel wordt van de brede afweging voor de herontwikkeling van het BROloket (beheerfase).

BROF-177 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

183

BM22 08 00073

Verbelco

Als gebruiker van BRO data

wil ik via het BROloket (kaart) grondwaterstanden kunnen opvragen in samenhang met andere gegevens zoals putgegevens

zodat ik via de kaart vlot mijn selectie kan maken itt de opvraag via REST waarbij ik eerst moet weten wie bronhouder is en welk BRO-ID van toepassing is

BROloketafgehandeldCABgeaccepteerd, Het BRO team heeft aan melder de beschikbare REST services toegelicht. Daarnaast zijn er een aantal verbeterpunten gesignaleerd. Deze laatste zijn op de backlog van de BRO gezet.

BROSVO-1238 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

BRO-9612 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

181

BM22 07 00397

Verbelco B.V.

Als gebruiker van het BROloket

Wil ik dat er grotere symbolen voor de registratieobjecten getoond worden in een meer contrasterende kleur met de achtergrondkaart

zodat ik ze ook daadwerkelijk kan vinden op de getoonde kaart

BroloketafgehandeldCABgeaccepteerdHet verzoek is evident en helder. de waarde wordt onderkend.

BRO-9595 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

Screenshot BROloket

180

BM22 07 00339

Trefoil Hydrology

namens Rijkswaterstaat en platform meetnetbeheerders

Als leverancier/bronhouder
Wil ik via een API-call leveringen kunnen controleren, vaststellen of verwijderen
Zodat ik dit niet in de user interface van het Bronhouderportaal hoef te doen
BronhouderportaalafgehandeldCABgeaccepteerdRelevant verzoek namens meerdere bronhouders. De exacte impact is afhankelijk van de wijze van uitvoering. Besluit is dat dit wordt toegevoegd; in een spike wordt bepaald op welke wijze dit haalbaar en uitvoerbaar is binnen de BRO-kaders.

BRO-9713 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

179

BM22 07 00257

Gemeente Almere

Als gebruiker (bronhouder) van het Bronhouderportaal

Wil ik mijn gebruikers kunnen archiveren wanneer zij niet meer werkzaam zijn voor de BRO (ipv verwijderen)

Zodat altijd nog te achterhalen is wie welke rol had binnen een project

BronhouderportaalafgehandeldCABgeaccepteerdDe functionele wens is helder, daarom voegen wij deze toe aan de backlog. De waarde is niet dusdanig dat deze urgent wordt aangemerkt.

BRO-9593 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

177

BM22 07 00188

BRO StandaardisatieAls productowner van BRO standaardisatie
Wil ik de refcodes van de GAR parameterlijst in html encoding kunnen gebruiken
Zodat dit werk scheelt en kans op potentiële fouten wordt verkleint
GARafgehandeldCABgeaccepteerdDe waarde wordt onderkend, dit scheelt handwerk en vermindert risico op fouten. Dit gaat naar de backlog van het LV BRO team.

BRO-9592 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

173

BM22 06 00371

CEMS BV.Als data-afnemer
Wil ik een WMS service die alleen de GMW's met GLD's uitgeeft

GMW

GLD

afgehandeldCABgeaccepteerdWe gaan een eerste MVP maken om aan deze wens te voldoen. De vorm volgt. Doel is om indormatie gecombineerd aan te bieden bij uitgifte. Een overweging om voor het grondwatermonitoring domein bestaande kensets te combineren. 

BRO-9383 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

172

BM22 06 00260

Platform meetnetbeheerders

Als gebruiker zou ik een  tweetal waarden aan de codelijst Kousmateriaal van registratieobject GMW (de put).  toegevoegd willen zien

Het gaat om:

- Kopergaas – dit komt niet voor in de codelijst, maar wordt wel toegepast als kousmateriaal. De waarde ‘kopergaas’ kan ons inziens dus eenvoudigweg toegevoegd worden.

- dubbelwandigPVC – deze toevoeging ligt wat lastiger, omdat het hier feitelijk niet om een kous gaat maar om een alternatieve constructie met hetzelfde doel, namelijk het tegengaan van de instroom van sediment in de buis. Het gaat hier om monitoringbuizen van PVC die ter plekke van het filter dubbelwandig zijn uitgevoerd, waarbij er zich tussen beide wanden een grindomstorting bevindt.

GMWafgehandeldDomein Begeleidingsgroep Grondwatergeaccepteerd

mbt dubbelwandig PVC:

het gaat niet om een uitbreiding waardelijst maar om een gegevensinhoudelijke aanvulling

Deze behoefte geldt voor 'enkele honderden' meest historische putten. De waarde is weliswaar significant maar niet 'heel groot'. 


Kopergaas kan eenvoudigweg worden toegevoegd, via doorlopende werkafspraak.


BROK-3517 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

169

BM22 05 00329

BRO standaardisatie

Graag wil ik de wens inbrengen om het NITG-nr als historisch ID toe te voegen bij BHR-GT. Dit is relevant voor de conversie vanuit DINO naar de BRO.

Vanuit BHR-G is het verzoek gekomen om deze toe te voegen om vanuit oude rapporten deze link te kunnen leggen naar de BRO.  Dit verzoek is geaccepteerd en wordt momenteel in de nieuwe catalogus opgenomen. Echter worden er ook vanuit DINO objecten naar BHR-GT geconverteerd waardoor het hier ook relevant is.

Het betreft dus een uitbreiding van het informatiemodel met 1 attribuut wat optioneel is en alleen voor IMBRO/A van toepassing is. Het heeft dus eigenlijk geen impact voor leveranciers buiten TNO, maar geeft extra info aan de gebruikerskant. De aanpassing is ook backwards compatible!

BHR-GT.afgehandeldCABgeaccepteerdHiermee brengen we de standaard en software van BHR-G en BHR-GT in sync met elkaar. Waarde is dat het object via historische rapporten is te herleiden naar de BRO.

BROSVO-1124 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

vervolgticket standaardisatie nodig (TO)

168

BM22 05 00248

BRO Servicedesk

Als gebruiker van het Bronhouderportaal


Wil ik in het tabbladen "gebruikers beheren" en "projectautorisaties" zien of een gebruiker een e-mailaccount of eherkenningsaccount heeft


Zodat ik begrijp waarom sommige gebruikers er 2x in staan en zodat ik hierin onderscheid kan maken

BronhouderportaalafgehandeldCABgeaccepteerdDit is functionaliteit met toegevoegde waarde

BRO-9038 - BHP: maak accounttype zichtbaar (e-mail dan wel e-herkenning) TO DO

167

BM22 05 00227

BRO Servicedesk

Als gebruiker van het Bronhouderportaal

Wil ik in een project de autorisaties kunnen zien

Omdat ik anders na moet vragen bij de servicedesk welke collega ik moet hebben

/

Als gebruiker van het Bronhouderportaal

Wil ik kunnen zien wie beheerder is van mijn organisatie

Zodat ik dit niet na hoef te vragen bij de servicedesk

BronhouderportaalafgehandeldCABgeaccepteerdDit is functionaliteit die de gebruiker ontlast. check op privacywetgeving nog wel gewenst.

BRO-9039 - BHP: beheerder naam / e-mail (link) zichtbaar in organisatie deel TO DO

166

BM22 05 00164

Fugro

Als leverancier van BHR-GT

- wil ik indien ik een StartReport heb aangeleverd en blijkt dat dit eigenlijk een CompleteReport had moeten zijn dit op een makelijke wijze kunnen aanpassen door bv. een leeg EndReport aan te leveren of de mogelijkheid hebben om een StartReport te corigeren met een CompleteReport. 


- Zodat het duidelijk is dat het object volledig is aangeleverd.  

BHR-GTafgehandeldCABgeaccepteerdDit is 'gemiste' functionaliteit. 

BRO-9046 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

BROSVO-1184 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

163

BM22 04 00339 & BM22 03 00358

Fugro Innovation & Technology B.V.Als dataleverancier zouden we graag Limietwaarde aan te passen naar 200000 nT (het dubbele van de huidige limiet). Op het moment komen we een paar opnames tegen waarbij we een paar records van rond de 110000 nT hebben, met een verdubbeling van de limietwaarde zitten we hopelijk altijd goed.CPT

afgehandeld

CABgeaccepteerdDit is verwerkt in de huidige catalogus waarin de werkafspraken verwerkt zijn.LV-BRO Jira-issue volgt
160

BM22 04 00260BRO Servicedesk

Als gebruiker zou ik op het Bro loket en Dino loket duidelijker vermeld willen zien welke terugmeldingen er zijn op het betreffende BRO Model

Misschien door een Button voor downloaden van dit document of toevoegen in opgevraagde lijst.

Aanleiding is  BW22 02 002.

Waarin het model niet direct gaat worden aangepast.  Er moet een soort van kleine disclaimer op of een terugmelding die jij krijgt als je gebied selecteert.

Broloket/DinoloketafgehandeldCABgeaccepteerdDe terugmeldingen zijn opgenomen in het zip-bestand dat door de LV gepubliceerd wordt. Het is aan PDOK en het BROloket om deze terugmeldingen uit te geven. BROloket gaat de publicatie verbeteren. 

DL-9052 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

158

BM22 04 00049


Gemeente Rotterdam

Als dataleverancier

Wil ik een nieuwe voorlopige meetreeks aan kunnen leveren waarbij de voorgaande gegevens die dagelijks zijn aangeleverd komen te vervallen. 

In de huidige situatie zou dit betekenen dat eerst (bijvoorbeeld) 180 verwijdercorrecties aangeleverd moeten en pas dan een nieuwe voorlopige meetreeks aangeleverd kan worden.

GLDafgehandeldCABgeaccepteerdEr wordt functionaliteit toegevoegd waarmee meerdere observaties in één keer verwijderd kunnen worden.

BRO-8804 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

155

BM22 03 00269

PJ Milieu

Als gebruiker van BRO-data

Wil ik BRO-gegevens in excel kunnen opvragen via het BROloket

Omdat ik XML-berichten niet kan verwerken

BROloketafgehandeld CABgeaccepteerdHiervoor bestaan zogeheten REST services. We gaan deze functionaliteit laagdrempelig beschikbaar maken via het BROloket.

DL-8922 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

151

BM22 03 00113

Verbelco

Als dataleverancier cq bronhouder stel ik voor om uit te gaan van de logica dat als je een oplenging aanlevert met een andere basismateriaalsoort dan de materiaalsoort die in de voorgaande geldigheidsperiode is aangeleverd, je aan moet nemen dat die nieuwe materiaalsoort uitsluitend op de oplenging betrekking heeft en niet op de totale buis, zodat er eenduidigheid ontstaat in de registratie, en er geen limitatieve codelijst nodig is.

GMW

Attribuut 7.1.2 buismateriaal

afgehandeldCABAccepterenDit verzoek is relevant, de uitwerking zal worden onderzocht bij de totstandkoming van de volgende versie van de gegevenscatalogus GMW.

TOP-15 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

150

BM22 03 00108

Gemeente Den Haag

Als gebruiker van het Bronhouderportaal

Wil ik kunnen zoeken op leveringen met behulp van de selectiecriteria "registratiedatum", "leverancier" en "type registratieobject"

BronhouderportaalafgehandeldCABgeaccepteerdidee om te onderzoeken, wellicht onderdeel van meer omvattende functionaliteit (userface leveringen)

BRO-8701 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

144

BM22 02 00123

Rijkswaterstaat

De informatie van de filterdiepte van peilbuizen is niet consequent. Het betreft de informatie onder het tabblad “Basisgegevens”

Mijn voorstel is: geef voor elke buis alleen onderkant filter aan.

BROloketafgehandeldCABgeaccepteerdVerbeteren van de informatie via BROloket

DL-8672 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

141

BM21 11 00164

Stichting Wageningen Research

Als gedelegeerd bronhouder wil ik dat alle bodemlagen in 3 decimalen worden vastgelegd zodat ik boormonsterbeschrijvingen kan aanleveren waarin de lagen in mm zijn vastgelegd, zoals bij strooisellagen.

BHR-PafgehandeldCABgeaccepteerd

Alle inhoudelijke issues van BHR-P en SFR worden verzameld in één overzicht.

Het gemelde issue is bekend en is geborgd in het overzicht.

BROSVO-689 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

140BM22 01 00420

Rijkswaterstaat


Zie vorige verzoek:

Nog een ander issue hieraan gerelateerd:
Nu is een download als xls ook alleen per jaar mogelijk. De behoefte is de gehele periode als xls of ander beschikbaar format te kunnen downloaden.

BROloketafgehandeldCABgeaccepteerdKomt samen met BM22 03 00269

DL-9027 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

139

BM22 01 00420

Rijkswaterstaat

Als bronhouder van grondwaterstandonderzoeken wil ik graag de gehele meetreeks grafisch weergegeven zien in het BROloket (nu is dat alleen per jaar mogelijk) zodat ik de gehele reeks kan controleren in het BROloket

Mocht het niet mogelijk zijn dan verzoek om enkele tussenoplossingen , zie uitgebreide tekst

verder ook een verzoek tav download in excel, ook per jaar. 

GLD

BROloket (uitgifteservice)

afgehandeldCABgeaccepteerdDit is functionaliteit die beschikbaar zou moeten zijn. Nodig is om de limitaties op de uitgifteservice aan te passen. Staat reeds op de backlog.  Oplossen via REST service eerst (geeft meer vrijheden)

DL-9027 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

138

BM22 02 00004

Servicedesk

Als admin van het Bronhouderportaal

Wil ik organisaties kunnen beheren met behulp van selecties

Zodat ik de organisaties actueel kan houden

(sluit aan op verzoek nr. 13)

BronhouderportaalafgehandeldCABaccepterensluit aan op nr. 13 en 137

BRO-8040 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

BRO-8090 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

137

BM22 01 00385

Servicedesk

Als admin van het Bronhouderportaal

Wil ik op alle leveringen kunnen zoeken (adhv een aantal selectiecriteria)

Zodat ik bij storingen kan beoordelen of het aanleverproces verstoord is

/Zodat ik niet op de gok hoef te zoeken naar een bepaalde levering

BronhouderportaalafgehandeldCABaccepteren

achterliggende vraag, waar willen we wat controleren in de BRO, is valide. Technische implementatie is niet direct evident, ook doordat deze functie over twee voorzieningen. Daarvoor moet deze vraag in breder perspectief worden geplaatst en opgelost. Heeft ook relatie met businessarchitectuur.

Noemer: beheerfunctionaliteit voor Bronhouderportaal

BRO-8038 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

136

BM22 01 00310

Provincie Zuid-Holland

Als dataleverancier wil ik alle historische aanvullingen van een put die ik al eerder aan de BRO heb aangeleverd in 1 bericht kunnen aanleveren zodat ik geen problemen krijg met de volgorde van de aanvullingen.

(op basis van een inrichtingsbericht)

GMWafgehandeldCABaccepterenValide functionele vraag met waarde voor de bronhouder. 

BRO-8037 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

120

BM21 11 00490

Verbelco

Als dataproducent voor grondwaterstanden wil ik dat de waardelijst 6.3 van de gegevenscatalogus wordt uitgebreid met a.  'lineaal' (duimstok of rolmaat) zodat ik een waterstand vlak onder de bovenkant van de buisrand handmatig kan aflezen en b. 'manometer' zodat ik een waterstand  handmatig kan vaststellen in buizen, die zijn voorzien van een drukdop (bij artesisch water).

GrondwaterstandonderzoekafgehandeldCABGeaccepteerduitbreiden van waardelijst met 2 waarden, dit heeft waarde voor dataleveranciers

BROK-3406 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

118

BM21 11 00257

votbAls gebruiker van de BRO wil ik dat het attribuut 'analyseprocedure' wordt aangepast in lijn met de NPR (richtlijn voor statistische databehandeling) zodat deze conform is.Geotechnisch booronderzoekafgehandeldCABgeaccepteerdfeitelijk een aanpassing van de codelijst, om in lijn met werkelijkheid te brengen

BROK-3405 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

117

BM21 11 00183

BRO standaardisatieteam/

SIKB

Als gebruiker (SIKB, Bronhouder, stakeholder software-/dataleverancier);
Wil ik duidelijkheid
1) in welk veld de rapportagegrens bij een gemeten waarde onder de rapportagegrens ook in het veld analysemeetwaarde gezet moet worden; en
2) waarom dat moet en waarom het niet gewoon in het rapportagegrens veld moet en je het analysemeetwaardeveld dan leeg laat (omdat dit is eerder juist zo gedaan op verzoek van stakeholder omdat je zo aansluit bij SIKB);
Zodat duidelijkheid is wat waarmee wordt bedoeld. Aangedragen idee: Zou het veld rapportagegrens niet verplicht gevuld moet worden?
GrondwatersamenstellingsonderzoekafgehandeldCABgeaccepteerdHet betreft een verduidelijkende tekstuele aanpassing van de definitie van 'Rapportagegrens' in de gegevenscatalogus. Valide wens. Er is geen impact op de software.

BROK-3411 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

115

BM21 11 00186

BRO standaardisatieteam

Als beheerder voor ontwikkeling en realisatie van de BRO;
Wil ik voor de ontwikkeling van nieuwe RO's (in elk geval FRD) de waardelijsten van GMN aanpassen;
Zodat dit vanuit een beheeroogpunt, via een ‘generieke open werkafspraak’, de uitbreiding van de waardelijst mogelijk gemaakt wordt.

GMN aanpassingen waardelijsten n.a.v. FRD

afgehandeldCABgeaccepteerdUitbreiding nodig om registratie 'wettelijk kader' igv koppeling aan GMN mogelijk te maken. Noodzakelijk om FRD aan GMN te kunnen koppelen.

BROK-3403 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

114BM21 11 00185BRO standaardisatieteamAls gebruiker van de BRO;
Wil ik dat het kwaliteitsregime NIET bepalend moet zijn of een IMBRO GAR aan een GMN gekoppeld mag worden, maar de 3 inhoudelijk variabelen (doel, kader aanlevering, gw-aspect);
Zodat de drie variabelen niet de waarde onbekend mogen hebben, waardoor een IMBRO GLD aan een IMBRO/A GMN gekoppeld kan worden.

(aanpassen met orig. tekst)

GAR

afgehandeldCABgeaccepteerd

Met deze wijziging wordt de inhoud van de standaard in sync gebracht met Grondwaterstandonderzoek. Issue om op te pakken bij volgende versie catalogus.

(check bij FRD)

BROK-3402 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

108

BM21 09 00328

Geosonda B.V.De “automatisch ingestelde schaalverdeling” van de CPT-grafiek in het bronhouderportaal geeft een vertekend beeld en grafieken komen niet overeen met de aangeleverde sondeerresultaten. Zie het de volledige tekst voor meer informatie.

CPT

BHP

afgehandeldCABgeaccepteerdDe BRO grafiek is gebaseerd op de NEN norm. Weergave hellingsresultante heeft vaste schaling van 20 graden nodig en deze aanpassing zal worden doorgevoerd. BROK-3453 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.


106

BM21 09 00379

SoftwarepleinDe wens is om deelleveringen op te kunnen vragen via een Geopackage. Vooral bij GLD, daarvan wordt de download na verloop van tijd waarschijnlijk erg groot.BROloketafgerondCABgeaccepteerdDe download via het BROloket geeft een xml uit. Geopackages zijn nu op te vragen via PDOK.

DL-7938 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

103BM21 09 00249Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners B.V.

Graag mijnbouwafval toevoegen aan tabel 12 bijzonder materiaal

Dit betreft een wens voor BHR-GT - BMB om mijnbouwafval toe te voegen als domeinwaarde bij het attribuut bijzonder materiaal.

BHR-GTafgerondCABgeaccepteerdkomt mee met nieuwe NEN norm, invoering wijze volgt

BROK-3391 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

97

BM21 08 00240

Provincie Gelderland

Als BRO beheerder binnen mijn organisatie wil ik andere rollen kunnen toekennen aan collega's, zoals controleur, zonder dat ik de rol van 'bronhouder' moet hebben, zodat ik geen workaround nodig heb.

BronhouderportaalafgerondCABgeaccepteerdDe aanpak van dit verzoek zal worden gecombineerd met ontwikkeling van een wizard voor het aanmaken van projecten

BRO-6429 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

96BM21 07 00316Provincie ZeelandAls gebruiker van het BROloket wil ik de download als een geopackage of andere open standaard terug te krijgen. Om daarmee een selectie te doen via een ander gangbaar uitwisselformaat.BROloketafgerondCABgeaccepteerdDe download via het BROloket geeft een xml uit. Geopackages zijn nu op te vragen via PDOK.

DL-7938 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

95

BM21 07 00210

Gemeente VelsenDiverse wensen/opmerkingen voor het bronhouderportaalGrondwaterafgerondCABgeaccepteerdEr zal een volgende iteratie visualisatie Grondwatermonitoring worden opgepakt. Dit verzoek zal hierin worden betrokken. 

BRO-4418 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

94

BM21 07 00225

VitensAls dataleverancier voor bronhouders willen wij ons ticketsysteem koppelen aan het toekomstige BRO-terugmeldingen systeem (d.m.v. webservices), zodat onze dienstverlening er veel op vooruit zal gaan.BRO-systeemafgerondCAB

geaccepteerd

Aanpassing/overzetten van terugmelding-functionaliteit staat op de backlog van de LV BRO als epic. Deze is nog niet geprioriteerd en gepland. Zodra deze tot uitvoering komt kan hierop worden aangesloten en wordt duidelijk of koppeling mogelijk is.

BRO-3422 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

93

BM21 07 00322

Interprovinciaal Overleg (IPO)Als gebruiker van de BRO wil ik een extra selectiemogelijkheid in het BROloket, namelijk selectie op bestuurlijke grenzen, zodat ik gemeentes kan selecteren.BROloketafgerondCABgeaccepteerdMet huidige functionaliteit kan de gebruiker dit handmatig zelf doen, voor provinciegrenzen. Voor andere bestuurlijke grenzen/polygonen niet. Verzoek is aan de backlog toegevoegd, de start is een onderzoek. 

DL-7937 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

90

BM21 07 00124

Stichting Wageningen ResearchAls beheerder van de Geomorfologische kaart wil ik een aanpassing op de vastgestelde standaard (catalogus) zodat deze voldoet aan INSPIRE en de gebruiker de juiste data in de meest bruikbare vorm kan gebruikenGMMafgerondCABgeaccepteerd

Uit de impactanalyse volgt een grote impact , mn op de standaard, maar ook een hoge waarde. Dit werk zal via de jaarcyclus worden geprioriteerd en gepland.


BROSVO-943 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.


BROK-3388 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

88

BM21 05 00170

Stichting Wageningen Research

3.46.2 IMBRO/A: "Naast de IMBRO waarden mag de waarde van het attribuut ook gelijk zijn aan onbekend
Wijzigingsverzoek:
3.46.3 bepalingsmethode: Als procedure onbekend is, mag methode leeg zijn als dataregel. Dus cardinaliteit aanpassen naar [0..1]

pagina 117, paragraaf 3.46.2 bepalingsprocedure en paragraaf 3.46.3 bepalingsmethode

SFRafgehandeldCABgeaccepteerdIn volgende versie van standaard. Dus niet met prio in werkafspraak

BROK-3353 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

85

BM21 06 00469

 BRO Landelijke VoorzieningVerzoek om het aantal meetwaardeparen in het antwoord van de uitgiftewebservice verruimen.GLDafgehandeldCABgeaccepteerdLimiet afstemmen op eventuele technische beperkingen (geheugen) in plaats van berichtencatalogus,

BROSVO-838 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

BROK-3350 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

84

BM21 06 00460

Stichting Wageningen Research

Het is bij IMBRO/A niet altijd bekend of er een ringmonster is gebruikt.

IndicatieJaNee vervangen door IndicatieJaNeeOnbekend

SFR


afgehandeldCAB

geaccepteerd


Inhoudelijk ok. Mogelijk al onderdeel van werkafspraak. 

BROK-3387 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

81BM21 06 00381Team standaardisatie BRO programmaAls BRO gebruiker wil ik een aanvullende controle op de regel voor de koppeling aan een put of meetnet, zodat er geen verkeerde koppelingen worden gelegd.

GLD en GAR (GMN)

afgehandeldCABgeaccepteerdValide verzoek met lage impact. Betreft eveneens wijziging van de standaard, wordt opgepakt bij volgende versie GLD.opbossen voor volgende versie

BROK-3343 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

80

BM21 06 00376

Team standaardisatie BRO programmaAls PO LV-BRO, wil ik een duidelijke definitie/ toelichting op de entiteit in hoofdstuk 5.3.8, zodat Reference by-ID onmogelijk is vanwege verplichte kardinaliteit.

GLD


afgehandeldCABgeaccepteerdRedactioneel punt, kan bij volgende versie GLD worden opgepakt. In catalogus of berichtencatalogus. BROK-3344 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.


79

BM21 06 00375

Team standaardisatie BRO programmaRedactionele lijst op catalogus versie 1.0GLDafgehandeldCAB

Geaccepteerd


betreft Z-wijzigingen op de standaard, redactionele punten die bij volgende juridische versie van catalogus worden doorgevoerd

BROK-3341 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

78

BM21 06 00374

Team standaardisatie BRO programmaAls beheerder van de BRO, wil ik dat het conceptueel model GLD wordt aangepast conform oplossingsrichting, zodat het beter  aansluit bij de norm WaterML.GLDafgehandeldCABgeaccepteerdValide verzoek met lage impact. Betreft eveneens wijziging van de standaard, wordt opgepakt bij volgende versie GLD.

BROK-3345 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

75BM21 06 00279Wiertsema-Inpijn-Blokpoel V.O.F.Als brancheorganisatie wil ik dat er medio 2022 een nieuwe versie (standaard en software) van het Geotechnische sondeeronderzoek wordt geïmplementeerd zodat onze leden kunnen aanleveren conform de dan aangepaste norm NEN-EN-ISO 22476-1CPTafgehandeldCABgeaccepteerdNoodzakelijke wijziging van standaard en software agv wijziging regelgeving. Zal in beheerplan BRO worden opgenomen en gepland. 

BROK-3348 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

74

BM21 06 00277

Wiertsema-Inpijn-Blokpoel V.O.F.Als brancheorganisatie wil ik dat er medio 2022 een nieuwe versie (standaard en software) van het Geotechnische booronderzoek wordt geïmplementeerd zodat onze leden kunnen aanleveren conform de dan aangepaste norm NEN-EN-ISO 14688-1BHR-GTafgehandeldCABgeaccepteerdNoodzakelijke wijziging van standaard en software agv wijziging regelgeving. Zal in beheerplan BRO worden opgenomen en gepland. 

BROK-3347 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

69

BM21 04 00175

Stichting Wageningen Research

Als gedelegeerd bronhouder van bodemkundige boringen/wandonderzoeken wil ik horizontcodes met "Of" ook in de situatie 'onder maaiveld' kunnen registreren in de BRO, zodat ik laagcomponenten waarin strooisel is verwerkt en "Of" in de codering hebben kan laten opnemen.

SFR

BHR-P

afgerondCAB geaccepteerdDe wens heeft impact op de standaard. Er zijn nu regels omschreven die dit uitsluiten. Het is dus de vraag of het dezelfde code moet zijn of dat hij ook anders benoemd mag worden. Er is afgesproken om dit bij een volgende versie op te pakken. 

BROK-3331 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

58

BM21 04 00030

Inpijn-blokpoelAls dataleverancier wil ik leveringen in de demo omgeving van het bronhouderportaal kunnen verwijderen (archiveren), zodat ik al mijn tests met een schone lei kan beginnen.BRO systeemafgehandeldCABgeaccepteerdHet periodiek opschonen van de registers in de demo omgeving is valide wens. Issue staat al op de backlog van het bronhouderportaal.

BRO-5530 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

54

BM21 03 00156

RijkswaterstaatAls bronhouder van grondwatermonitoringputten wil ik dat de validatieservice controleert of het NITG-nummer van mijn put reeds geregistreerd is in de BRO om dubbellingen te voorkomen.GMWafgehandeldCABgeaccepteerdDe wens wordt breder getrokken naar een algemene voorziening om dubbelingen te voorkomen. Naar de backlog van LV BRO

BRO-6999 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

52BM21 03 00100Team LV BRO

Notatie van tijdstip/vergelijk met datum: 

Als registerbeheerder, wil ik dat de regel voor 5.3.6.1 Datum Metadata uit de gegevenscatalogus een nuancering krijgt met onderstaande tekst, zodat dataleveranciers op de hoogte zijn dat tijdstipnotatie soms correctie nodig heeft. De tijdstipnotatie wordt gecorrigeerd voor juiste tijdzone conform de op die datum geldende zomer / wintertijd. Pas daarna wordt het aldus ontstane datumdeel gebruikt voor vergelijk."

GLDafgehandeldCAB

geaccepteerdImpact is laag indien wordt doorgevoerd in volgende versie GLD.

BROK-3324 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

51

BM20 11 00009

(splitsing van het verzoek)Trefoil

Als meetnetbeheerder wil ik dat putposities anders geïnterpreteerd en uitgewerkt worden, zodat de businessregels naar onze mening inhoudelijk correct zullen zijn en dit aanlevering van gegevens in bepaalde situaties niet blokkeert.

2 concrete verzoeken: 

- 'loslaten' constraint 'putstabiliteit' op 'nieuweBepalingMaaiveld en nieuweBepalingPosities
- toevoegen waarde in 'methodePositiebepalingMaaiveld': afgeleidVerschilmaaiveldBovenkantBuis 

GMW

afgehandeld

CAB

geaccepteerd

geaccepteerd: verzoek om in de catalogus (H3) de uitleg te verbeteren over de verschillende processen die leiden tot te registreren van gebeurtenissen ten aanzien van positieveranderingen. Zal bij volgende versie catalogus worden opgepakt.

BROK-3315 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

49

BM20 12 00056


BM21 03 00011

Klankbordgroep (gebruikersplatform BZK)


Kadaster - PDOK

Als gebruiker van PDOK wil ik dat de manier van downloaden voor de BRO-gegevens gelijk is bij verschillende RO'sPDOKafgehandeldCAB

geaccepteerd (stond al op backlog)


Structuur geopackages (object sets) harmoniseren staat op backlog. Ander issue is communicatie over verschillende formats, oa modellen: verzoek aan PDOK om toelichting op betreffende pagina te plaatsen.

BRO-3803 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

48BM21 02 00150Evides N.V.Als dataleverancier wil ik dat de definitie van het attribuut 'variabele diameter' aangepast wordt, zodat bij 'JA' duidelijk is dat het om een variabele diameter gaat.GMWafgehandeldCAB

geaccepteerd


Waarde wordt onderkend. Zal worden opgepakt bij een nieuwe versie van de catalogus.

BROK-3322 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

46

BM21 03 00015

Trefoil

Als bronhouder/gebruiker van de BRO wil ik in het BROloket in de basisgegevens (kenset) de bronhouder opgenomen zien zodat ik eenvoudig de bronhouder/herkomst van een put kan zien.

GMW

BROloket

afgehandeldCAB

geaccepteerd


Waarde wordt onderkend. Impact is laag. De naam van de bronhouder zal toegevoegd worden aan de kenset.

DL-6547 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

43BM21 02 00060Provinsje Fryslân

Als gebruiker van het BROloket wil ik geotechnische boringen grafisch getoond zien, zodat ik direct een beeld krijg van de bodemopbouw.

BHR-GT

BROloket

afgehandeld

CABgeaccepteerdValide wens, deze zal in samenhang met vergelijkbare visualisatie-wensen worden opgepakt

DL-6662 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

42

BM21 02 00098

Trefoil

Provincie Overijssel

Als meetnetbeheerder wil ik dat het inkorten en/of oplengen van de buistypen ‘filterlozeBuis’ en ‘volledigFilter’ mogelijk gemaakt wordt, omdat dit in de praktijk wel voorkomt.

GMWafgehandeldCABgeaccepteerdWaarde wordt onderkend. Zal worden opgepakt bij een nieuwe versie van de catalogus.

BROK-3319 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

40

BM21 02 00014


Trefoil
Koppeling GMW aan booronderzoek. Als meetnetbeheerder wil ik graag in een volgende versie van de GMW-catalogus een optionele relatie op kunnen nemen naar de boorbeschrijving die van desbetreffende put gemaakt is zodat ik de gegevens in samenhang kan opvragen en zien.

GMW

afgehandeld

CABgeaccepteerdBesluit om te accepteren is genomen, wijze van invoering wordt onderzocht. Zal worden opgepakt bij een nieuwe versie van de catalogus.

BROK-3318 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

39

BM21 02 00009

BRO team StandaardisatieAls bronhouder van grondwaterstand wil ik voor historische standen alleen de datumkunnen invullen zonder tijdstip, zodat ik standen waar het tijdstip ontbreekt kan aanleveren aan de BROGLD

afgehandeld


CAB

Idee voor BRO funnel

Gevolgen voor geimplementeerde regels lijkt nu (te) groot. Oplossing zou kunnen zijn: kies in dit geval 12:00 in de middag.

Onderzoek nodig vanuit ontwerp.

BROF-134 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

38

BM20 02 00056


Brabant Water

Aanpassen waardelijst filterlengte: naar <10 cmGMWafgehandeldCABgeaccepteerdWaarde is ruim > dan impact. Zal met doorontwikkeling worden opgepakt.

BROK-3317 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

37

BM21 01 00232

TNO team registratiebeheer ondiep

Bij het attribuut Veldonderzoek.tijdstip veldonderzoek [DatumTijd] (zie catalogus – 5.3.5.1) wil ik geen tijdstip in hoeven vullen, maar een onvolledige datum in kunnen vullen (zie 4.1.3.3).GARafgehandeldCABgeaccepteerdhistorische data willen we opnemen in de BRO en hiermee mogelijk maken. Technische oplossing mogelijk

BROK-3316 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

33BM21 01 00105Waternet
provincie Noord-Holland
Als dataleverancier wil ik dat er wijziging plaatsvindt betreffende elektroden van geo-ohmkabels. De zoutwachterkabels mogen een maximale diepte van 200 m hebben (catalogus par. 7.6.4). Dit is te ondiep, wij hebben zoutwachters die dieper liggen dan 200 meter.GMWafgehandeldCABgeaccepteerd

wordt verwerkt op moment van nieuwe versie gegevenscatalogus

BROK-3295 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

31

BM21 01 00103
BRO ServicedeskAls gebruiker van het BHP wil ik mijn autorisaties van mijn e-mailaccount behouden wanneer ik een eHerkenningsaccount krijg, zodat ik dat niet handmatig over hoef te zettenBronhouderportaal

afgehandeld

CABgeaccepteerdDit issue zal worden meegenomen in de optimalisatie van het Bronhouderportaal en toegevoegd worden aan bestaande epic.

BRO-8041 - BHP servicedesk functionaliteit TO DO

24BM20 11 00143ProRailAls gebruiker van het bronhouderportaal en BROloket wil ik bij boorbeschrijvingen kunnen zien wat de hoogte van het maaiveld t.o.v. NAP bedraagt, zodat ik deze gegevens kan controleren.

Bronhouderportaal

BROloket

afgehandeldCAB

geaccepteerd


Waarde is > dan impact. Zal met doorontwikkeling worden opgepakt.

BROK-3308 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

18BM 20 11 00005Team standaardisatie BRO programmaRedactionele lijst op catalogus versie 1.0GARafgehandeldCABgeaccepteerdbetreft Z-wijzigingen op de standaard, redactionele punten die bij volgende juridische versie van catalogus worden doorgevoerd

BROK-3250 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

17BM 20 11 00002Team standaardisatie BRO programmaRedactionele lijst op catalogus versie 2.0BHR-GTafgehandeldCABgeaccepteerdbetreft Z-wijzigingen op de standaard, redactionele punten die bij volgende juridische versie van catalogus worden doorgevoerd

BROK-3248 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

16

BM20 11 00009 TrefoilAls meetnetbeheerder wil ik dat putposities anders geïnterpreteerd en uitgewerkt worden, zodat de businessregels naar onze mening inhoudelijk correct zullen zijn en dit aanlevering van gegevens in bepaalde situaties niet blokkeert.GMW

afgehandeld

deels naar volgnummer 51

CAB

verzoek is gesplitst:

deel 1 geaccepteerd


deel 2 : zie volgnr. 51

geaccepteerd: verzoek om in de catalogus (H3) de uitleg te verbeteren over de verschillende processen die leiden tot te registreren van gebeurtenissen ten aanzien van positieveranderingen.

BROK-3315 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

15BM20 11 00120ServicedeskAls gebruiker van het BROloket wil ik kunnen zien dat er een storing of onderhoud is, zodat ik weet dat ik het BROloket tijdelijk niet kan gebruiken.BRO loketafgehandeldCABgeaccepteerdStaat op backlog uitgifteteam

DL-5800 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

14BM20 05 00065Provincie Zuid HollandAls bronhouder van een grondwatermonitoringput wil ik een notificatie ontvangen zodra organisatie B mijn put opneemt in hun meetnet, zodat ik instructies mee kan geven aan organisatie B voor het correct gebruik van mijn put en de kwaliteit van het meetnet kan waarborgen.GMWafgehandeldCABgeaccepteerdNieuwe ketenfunctionaliteit - er wordt nagedacht over een notificatiemechanisme, wel of niet zonder digilevering. Tegen die tijd krijgt deze vraag een plek daarin. Dit zou een eerste casus kunnen zijn in het maken van het mechanisme. 

BROK-3302 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

13BM20 11 00119BRO-ServicedeskAls servicedeskmedewerker wil ik in het bronhouderportaal organisaties kunnen verwijderen/archiveren, zodat organisaties die niet meer bestaan niet meer in het bronhouderportaal te vinden zijnBronhouderportaalafgehandeldCAB

geaccepteerd


Dit is een basisfunctionaliteit voor de BRO

BRO-8039 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

12BM20 10 00172Wageningen Environmental ResearchAls dataleverancier wil ik dat een aantal decimalen in de SFR catalogus worden aangepast.SFRafgehandeldCABis geen wijzigingsverzoekRegistratieobject is nog in ontwikkeling, deze aanpassing is nodig voor productie en zal meegenomen worden in de komende werkafspraak voor SFR.
8 BM20 08 00098Gemeente AmsterdamAls bronhouder wil ik dat bij een terugmelding op mijn registratieobject(en) de dataleverancier hier ook een notificatie van ontvangt, zodat ik de terugmelding niet zelf door hoef te sturen naar de dataleverancier.BRO systeemafgehandeldCABgeaccepteerdProces terugmeldingen gaat worden doorontwikkeld, mogelijk om dit verzoek daarin te koppelen.

BROK-3304 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

2

BM20 09 00159


Stichting
Waternet
Als meetnetbeheerder wil ik meerdere buizen per keer aan kunnen leveren in het bericht GMW-inplaatsen, zodat ik dit niet per inplaatsing hoef te doen.GMWafgehandeldCABgeaccepteerdRelevante eis met waarde voor meerdere gebruikers. Gaat om wijziging op de standaard: wordt samen met andere wensen op de standaard van GMW bij volgende juridische versie van GMW geg. catalogus doorgevoerd.

BROK-3301 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

1


BM20 09 00159


Stichting
Waternet
Als meetnetbeheerder wil ik dat het GMW-attribuut '7.7.1 lengte ingeplaatst deel' een waardebereik krijgt van 1 tot 200 meter, zodat ik ingeplaatste stijgbuisdelen < 50 mtr kan registrerenGMWafgehandeldCABgeaccepteerdRelevante eis met waarde voor meerdere gebruikers. Gaat om wijziging op de standaard: wordt samen met andere wensen op de standaard van GMW bij volgende juridische versie van GMW geg. catalogus doorgevoerd

BROK-3300 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.