In onderstaand overzicht zijn de openstaande wijzigingsverzoeken opgenomen. Openstaand betekent dat er nog een besluit door de Change Advisory Board (CAB) moet worden genomen omdat er

  1. aanvullende informatie nodig is van de melder of een expert, of
  2. er een impactanalyse loopt, of
  3. de melding recent is en nog niet in het CAB is behandeld.

Onderstaand overzicht is op 13 september 2022 bijgewerkt.


Voor een volledig beeldscherm: klik op , rechtsboven de tabel.

Oops, it seems that you need to place a table or a macro generating a table within the Table Filter macro.

The table is being loaded. Please wait for a bit ...

volgnr

Meldingsnummer

BRO servicedesk

MelderWijzigingsverzoekRegistratieobject of BRO onderdeelStatus

Beslisniveau

Besluit

ArgumentatieLink BRO backlog 

BM[jaartal][maand][volgnr.]organisatie

veelal samenvatting in de vorm van een user story

De volledige teksten zijn achterliggende pagina te vinden

object/domein

of BROsysteem


Change Advisory Board of Portfolioraad

Alleen voor gebruik binnen programma
194

BM22 09 00246

Rijkswaterstaat

Als bronhouder

Wil ik in het Bronhouderportaal in de rapportages kunnen zien wat volgens IMBRO of IMBRO/A is geleverd

Bronhouderportaalingediend193

BM22 09 00205

Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners B.V.

Graag grondwaterstanden aanvullen met verwachtte/gemeten waterdruk op filterdiepte of markering indien de grondwaterstand niet gecorrigeerd is voor dichtheidsverschillen in de waterkolom.


Ingediend

(Zie toelichting) Erik)
192

BM22 09 00177

Rijksvastgoedbedrijf

Als BRO-coördinator in het Bronhouderportaal

Wil ik kunnen rapporteren op projectstatus

Zodat ik niet alle projecten open hoef te klikken om erachter te komen of er machtigingen zijn aangemaakt, of er leveringen zijn gedaan etc.

Bronhouderportaalingediend190

BM22 08 00383

Rijkswaterstaat

Als beheerder van mijn organisatie

Wil ik zien wanneer een gebruiker voor de laatste keer heeft ingelogd

Zodat ik verouderde accounts kan opsporen en opschonen

Bronhouderportaalin onderzoek (AVG compliance)189

BM22 07 00173

Fugro

Als leverancier

Wil ik de gegevenscatalogus in een vorm van een Excel-bestand

Zodat ik de informatie handzamer heb voor implementatie

CPT en BHR-GTadvies aan cabcab

Advies aan cab: Vanuit de BRO is dit geen standaard deliverable. De reden hiervan is dat het maken van een dergelijk bestand veel inspanning vergt en versionering geeft een hoge beheerlast. 

BROF-180 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

185

BM22 08 00129

Waterschap de Dommel

kan de BRO een rapportagetool maken waarmee een lijst van broloket URL-en gemaakt wordt van (biijvoorbeeld) alle ( BRO-id) putten van een waterschap (in dit geval 'De Dommel')

BRO Uitgifteadvies aan cabcab
Advies: Het letterlijke verzoek "genereren van de dedicated rapportage"  wordt afgewezen: De BRO organisatie maakt software componenten waarmee specifieke functionaliteit ( bijvoorbeeld de genoemde tool) door 3e partijen  ontwikkeld kan worden.


178

BM22 06 00376

CEMS B.V.

Als BRO data-gebruiker 

Wil ik graag dat de OpenDAP server opgenomen wordt als voorziening binnen de BRO

zodat ik gebiedsgericht delen van een model kan downloaden itt het downloaden van een volledig model via de huidige uitgifte en dus veel kleinere bestanden hoef te downloadne. Bijv. bij REGIS en GEOTOP met een totale omvang van 5Gigabyte.

uitgifte BRO modellenimpactanalyse

Hieruit blijkt een duidelijke functionele wens, die nader technisch moet worden onderzocht. 

BROF-175 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

172

BM22 06 00260

Platform meetnetbeheerders

Als gebruiker zou ik een  tweetal waarden aan de codelijst Kousmateriaal van registratieobject GMW (de put).  toegevoegd willen zien

Het gaat om:

- Kopergaas – dit komt niet voor in de codelijst, maar wordt wel toegepast als kousmateriaal. De waarde ‘kopergaas’ kan ons inziens dus eenvoudigweg toegevoegd worden.

- dubbelwandigPVC – deze toevoeging ligt wat lastiger, omdat het hier feitelijk niet om een kous gaat maar om een alternatieve constructie met hetzelfde doel, namelijk het tegengaan van de instroom van sediment in de buis. Het gaat hier om monitoringbuizen van PVC die ter plekke van het filter dubbelwandig zijn uitgevoerd, waarbij er zich tussen beide wanden een grindomstorting bevindt.

GMWimpactanalyse

het gaat niet om een uitbreiding waardelijst maar om een gegevensinhoudelijke aanvulling. Meenemen in de lopende actie om GMW standaard aan te passen.  

BROF-160 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

171

BM22 06 00117

Gemeente Rotterdam

Als gebruiker van de BRO

Wil ik bij GLD een limiet op de meetfrequentie

Omdat metingen per minuut overbodig zijn

GLDin onderzoekDomein Begeleidingsgroep (DBG)Zal besproken worden bij de DBG (oktober 2022)

BROF-179 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

73

BM21 05 00198BM21 05 00129


BM21 06 00450

Gemeente Pijnacker-Nootdorp


Gemeente Molenlanden


RID de Liemers

Het zou mooi zijn als er ergens in die Kenset een URL ingebouwd kan worden die direct naar de betreffende punt verwijst in het BRO loket.BROloketin onderzoek

We willen vanuit het programma de uitgiftewensen meer aandacht geven en hiervoor een strategisch kader opstellen. Deze wens is een mooi voorbeeld van zo'n uitgiftewens en we nemen dit dan ook in het bredere kader mee. Na de zomer (sept 2021) willen we starten met het uitgiftekader.

BROF-51 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.