In onderstaand overzicht zijn de openstaande wijzigingsverzoeken opgenomen. Openstaand betekent dat er nog een besluit door de Change Advisory Board (CAB) moet worden genomen omdat er

  1. aanvullende informatie nodig is van de melder of een expert, of
  2. er een impactanalyse loopt, of
  3. de melding recent is en nog niet in het CAB is behandeld.

Onderstaand overzicht is op 3 februari 2023 bijgewerkt.


Voor een volledig beeldscherm: klik op , rechtsboven de tabel.

Oops, it seems that you need to place a table or a macro generating a table within the Table Filter macro.

The table is being loaded. Please wait for a bit ...

volgnr

Meldingsnummer

BRO servicedesk

MelderWijzigingsverzoekRegistratieobject of BRO onderdeelStatus

Beslisniveau

Besluit

ArgumentatieLink BRO backlog 

BM[jaartal][maand][volgnr.]organisatie

veelal samenvatting in de vorm van een user story

De volledige teksten zijn achterliggende pagina te vinden

object/domein

of BROsysteem


Change Advisory Board of Portfolioraad

Alleen voor gebruik binnen programma
209

BM23 02 00020

Provincie FryslanProbleemstelling:
Met de huidige mappenstructuur van de BRO kan niet meer dan één machtiging per project worden
gemaakt.
Voorheen kon je projecten cq. machtigingen zoveel mogelijk per (provinciale) weg of vaarweg
aanmaken. Iedere machtiging kreeg een uniek referentienummer bestaande uit weg- of
vaarwegnummer en opdrachtnummer van de gemachtigde en een korte projectomschrijving.
Met de huidige structuur is dat niet meer mogelijk. Het is niet wenselijk om:
Per weg of vaarweg één gemachtigde te kunnen aanmaken. Op die manier krijg je dus allemaal
verschillende projecten. Om overzicht te behouden wil ik juist clusteren op weg- of vaarweg.
Bij gemachtigde het opdrachtnummer en projectomschrijving weg te laten en meerdere
opdrachten onder dezelfde machtiging te laten vallen. Ten eerste is dit administratief niet logisch
en ten tweede is dit onduidelijk voor zowel de bronhouder als gemachtigde.
Als voorbeeld van het bovenstaande heb ik onderstaand een schermafdruk toegevoegd van vaarweg
A 002 – Van Harinxmakanaal.
Met de aanpassing naar de huidige structuur ben ik dus niet geholpe


208

BM23 01 00320

Dataleverancier

Als dataleverancier

Wil ik bij dat een registratieobject na 'in onderzoek' zetten alsnog te bekijken is in de BRO

Omdat ik het registratieobject bij een terugmelding wil kunnen bekijken

BROingediend207BM23 01 00504Rijkswaterstaat

verzoek 5: verkenning op aanmaken projecten

RWS werkt met veel projecten zowel centraal als decentraal in de regio

Wens: projecten gestapeld kunnen aanmaken. (denk hierbij aan windows verkenner... met mapjes)

Bijvoorbeeld, een project voor Rijkswaterstaat Noord Nederland met rolhouders en daaronder tijdelijke uitvoerings- en of beheer en onderhoudsprojecten.

Waarom, de Regio verander niet snel, zal jaren bestaan maar daar onder lopen verschillende kortdurende en langlopende projecten.

Dit houd het BHP overzichtelijker...

BronhouderportaalIngediend206BM23 01 00503Rijkswaterstaat

verzoek 4: betreft correspondentie over dubbelingen.

Uit het toegezonde bestandje was niet direct duidelijk vanuit welk project of leverancier de data afkomstig was.

Ik moest grasduinen via een dump in een .csv naar levering, dan check project om vervolgens de leverancier te achterhalen.

Dit moet veel makkelijker kunnen in de excel!! of wel via een link naar de leveringen in het BHP (kom je direct in het project uit) dit kan namelijk al met de overzichtsmails die op vrijdag verschijnen.

BronhouderportaalIngediend205BM23 01 00502Rijkswaterstaat

Verzoek 3: directe mailing vanuit BHP

als er een levering open staat zou je direct de rolhouder willen mailen met een overzichtje (zoals die vrijdags altijd in mijn mail verschijnt)

en misschien ook wel de leverancier als dat opportuun is b.v. bij controle op dubbelingen.

BronhouderportaalIngediend204BM23 01 00501Rijkswaterstaat

Verzoek 2: betreft een soort managementsamenvatting bij inloggen

1. Hier zou ik bv. graag willen zien welke projecten afgelopen x weken/ afgelopen maand data heeft aangeleverd

2. de laatste stand van zaken t.a.v. openstaande leveringen, hiermee zou je kunnen sturen op de 20dagen. Bv. Project x heeft als 15 dagen open staande leveren. Luxe hierbij zou zijn dat ook de rol/naam rolhouder direct inbeeld komt (dus de interne controleur of bronhouder afhankelijk van welke fase de levering zich bevind)

IS dit onderdeel van mijnBRO?? hier zouden wij dan vanuit RWS over willen doorspreken met bv. Sjaak

BronhouderportaalIngediend203BM23 01 00500Rijkswaterstaat

Verzoek 1: onder organisatie, gebruiksbeheren

1. ik zou willen dat alle rollen worden aangegeven bij de verschillende accounts (iemand kan bronhouder van meerdere projecten zijn)

2. Ik zou graag de betreffende projecten onder het uitklap knopje willen zien

3. is zou graag een hyperlink hebben naar het betreffende project

N.b. Sjaak heeft ook aangegeven om mij eens met zijn team te bevragen on the fly over verbeterpunten HBP.

BronhouderportaalIngediend201

BM22 12 00327

Omgevingsdienst Midden-HollandWij zouden het voor de controle handig vinden als alle informatie uit een xml bestand die gecontroleerd moet worden omdat deze in de BRO komt, weergegeven kan worden in een Excel bestand.Bronhouderportaalin onderzoek


BROF-243 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.