Skip to main content
Skip table of contents

BHR-P voorbeeldberichten uitgifteservice

Disclaimer - De voorbeeldberichten zijn bedoeld voor ontwikkeling van eigen software om aan te sluiten op de BRO. Onderstaande berichten zijn getest op de BRO-services waarbij attribuutvelden waarden hebben meegekregen. Deze berichten zijn niet bedoeld als template om uiteindelijke brondocumenten te genereren.


File Modified

XML File DC_Request_BoundingBox.xml

Jul 10, 2024

XML File DC_Request_Cirkel.xml

Jul 10, 2024

XML File DC_Request_Cirkel_error.xml

Jul 10, 2024

XML File DC_ResponseAfwijzing.xml

Jul 10, 2024

XML File DC_ResponseLevering.xml

Jul 10, 2024

XML File DC_ResponseParseFault.xml

Jul 10, 2024

XML File DC_ResponseSoapFault.xml

Jul 10, 2024

XML File DO_Request.xml

Jul 10, 2024

XML File DO_ResponseAfwijzing.xml

Jul 10, 2024

XML File DO_ResponseObjectInRegistratie.xml

Jul 10, 2024

XML File DO_ResponseObjectUitRegistratie.xml

Jul 10, 2024

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.